logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vykdytojai

Programą Zipio draugai Lietuvoje įgyvendiname mes – Vaiko labui“ pagal jos kūrėjų Partnership for Children mums suteiktą išimtinę licenciją.

Programos įgyvendinimo schema iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti sudėtinga: programą administruojantis personalas, programos kokybę palaikantys ekspertai, pedagogus programai ruošiantys konsultantai psichologai, programoje dalyvaujančios įstaigos ir jose programą įgyvendinantys pedagogai, programos savanoriai. Tačiau visų funkcijos yra aiškiai apibrėžtos, atsakomybės pasidalintos.

Čia Jūs galite susipažinti su programos įgyvendinimo modeliu.

Administracijos darbuotojai koordinuoja kasdienį programos įgyvendinimą, palaiko ryšius su programos dalyviais, atstovauja programai Lietuvoje ir užsienyje, atsako už jos tęstinumą bei lėšų, reikalingų programos įgyvendinimui, paiešką.

Nuo pat programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo pradžios – tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse – didelis dėmesys skiriamas programos kokybės užtikrinimui ir palaikymui. Tai programos ekspertų veiklos sritis. Jie kuria konsultantų, jų padėjėjų bei pedagogų rengimo darbui programoje „Zipio draugai“ kvalifikacijos tobulinimo, atnaujinimo bei palaikymo programas; skaito paskaitas ir veda seminarus tėvams, pedagogams, psichologams, švietimo darbuotojams; vykdo programos tyrimus, rašo leidinius, skirtus programos vykdytojams ir dalyvaimas ir kt.

Darbui programoje „Zipio draugai“ yra parengtai  68 programos konsultantai, iš jų 63 psichologai ir 5 pedagogai. Programos konsultantų darbas labai atsakingas – nuo konsultanto priklauso, kaip programą perpras pedagogas ir netgi kaip pastarajam seksis ją įgyvendinti vaikų grupėje ar klasėje.

Čia galite daugiau sužinoti apie programos konsultantų veiklos sritis.

Konsultantams talkina programos pedagogai-konsultanto padėjėjai. Tai labiausiai patyrę ir kvalifikuoti programos pedagogai, itin motyvuoti entuziastai, padedantys programos vykdytojams savanoriškais pagrindais. Tęstiniai programos konsultantų padėjėjų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo seminarai rengiami periodiškai nuo 2003 metų. Šiam atsakingam darbui reikiamos kvalifikacijos jau yra įgiję ir jį dirba 89 pedagogai – konsultanto padėjėjai.

Čia galite daugiau sužinoti apie programos konsultantų padėjėjų veiklos sritis.

Itin svarbus programoje „Zipio draugai“ pedagogų vaidmuo, nes jie tiesiogiai dirba su vaikais, nuo jų priklauso programos poveikis vaikui.

Pedagogai pagal programos kūrėjų parengtą metodiką kruopščiai rengiami darbui programoje įvadinių ir metodinių konsultacinių seminarų metu. Prireikus, pedagogus individualiai konsultuoja programos  konsultantai psichologai. Naujai į programą įsitraukusiems pedagogams talkina konsultantų padėjėjai: padeda pasiruošti valandėlei, stebi vedamas valandėles, aptaria problemines situacijas, kt. Programos vykdytojai stengiasi, kad pedagogus pasiektų naujausia su programa susijusi informacija, skatina pedagogus visada kreiptis, iškilus klausimams.

Administracijos darbuotojams būtų itin sudėtinga įgyvendinti programą dešimtyje Lietuvos apskričių, koordinuojant ją iš Vilniaus, jei ne apskričių centruose esantys programos „Zipio draugai“ metodiniai centrai ir juose savanoriškai dirbantys programos „Zipio draugai“ pedagogai – konsultanto padėjėjai. Metodiniuose centruose vyksta seminarai, paskaitos bei kiti su programa susiję renginiai.

Čia Jūs rasite metodinių centrų sąrašą ir jų kontaktinę informacją.
Čia Jūs rasite konsultanto padėjėjų sąrašą.

 

Plačiau apie programą ,,Zipio draugai“ Jūs galite perskaityti išsamiame informaciniame buklete ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“, kur sužinosite, kokia tai programa ir pagrindinius jos įgyvendinimo principus, tikslus, kaip ji įgyvendinama bei trumpai susipažinsite su programos medžiaga.

Jūs galite parsisiųsdinti informacinį bukletą ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“ PDF formatu.