logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Kaip tapti programos ZIPIO DRAUGAI dalyviu

 

Jūs esate šešiamečio ar septynmečio vaiko mama ar tėtis, o galbūt močiutė ar senelis, o gal globėjas? O gal Jūs esate pedagogas?

Jūs norėtumėte, kad Jūsų vaikas ar vaikaitis susidraugautų su Zipiu? O gal ugdymo įstaigoje, kurioje Jūs dirbate, dar nevyksta ši efektyvi programa ir Jūs norėtumėte į ją įsijungti?

Tai labai paprasta – tereikia paskatinti ugdymo įstaigos vadovą kreiptis į programos vykdytojus ir tapti programos „Zipio draugai“ dalyviu.

Reikalavimai būsimiems programos dalyviams nėra dideli –
– programoje gali dalyvauti ikimokyklinės įstaigos, darželiai-mokyklos ir bendrojo lavinimo mokyklos, nes ši programa ir įgyvendinama ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis;
– ji taip pat gali būti įgyvendinama popamokiniuose užsiėmimuose (būreliuose) ar vaikų dienos centruose, kuriuos lanko 5–7 metų vaikai;
– programa gali būti įgyvendinama ugdymo įstaigoje tik su jos vadovo sutikimu.

Pageidaujanti dalyvauti programoje „Zipio draugai“ ugdymo įstaiga, kurios ikimokyklinių bei priešmokyklinių grupių ar pirmųjų klasių pedagogai nori vykdyti programą, einamaisiais metais nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos pateikia paraišką programos vykdytojams – viešajai įstaigai Vaiko labui. Paraiškos dalyvauti programoje parastai pradedamos priiminėti einamųjų metų balandžio mėnesio pradžioje.

Programos dalyvio paraišką ugdymo įstaigai, norinčiai dalyvauti programoje, reikia pateikti kasmet. Taip pat kasmet kiekviena programoje dalyvaujanti įstaiga  su programos vykdytojais VšĮ „Vaiko labui“ pasirašo programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo sutartį.

Paraiškos formą Jūs galite rasti šio puslapio apačioje, pasiimti Jūsų apskrities programos „Zipio draugai“metodiniame centre, rajono savivaldybė švietimo skyriuje arba programos vykdytojų būstinėje Šv.Ignoto g. 5, Vilniuje.

Jei pedagogas dalyvauja programoje pirmą kartą, jis rugsėjo pradžioje gauna kvietimą į ugdymo įstaigą dalyvauti įvadiniuose programos seminaruose rugsėjo arba spalio mėnesiais. Seminarų metu pedagogas gauna programos  metodinės medžiagos komplektą. Išklausęs įvadinius seminarus, pedagogas gali pradėti vesti valandėles vaikams.

Pedagogas, jau turintis programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją, rugsėjo mėnesį laišku kviečiamas pasiimti programos metodinės medžiagos komplektą bei dalomosios medžiagos vaikams. Jis gali pradėti vesti valandėles programos vykdytojų rekomenduojamu grafiku. Šiam pedagogui papildomo pasirengimo nereikia.

Čia rasite informaciją kaip tapti programos dalyviu ir paraiškos formą 2024 – 2025 (PDF )

Čia rasite informaciją kaip tapti programos dalyviu ir paraiškos formą 2024 – 2025 (word )

Plačiau apie programą „Zipio draugai“ Jūs galite perskaityti išsamiame informaciniame buklete „Įvadas į programą „Zipio draugai“, kur sužinosite, kokia tai programa, pagrindinius jos principus, tikslus, kaip ji įgyvendinama bei trumpai susipažinsite su programos medžiaga.


Čia
Jūs galite parsisiųsdinti informacinį bukletą „Įvadas į programą „Zipio draugai“ PDF formatu.