logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

2016 spalis

Jau seniai atrodo buvo šventinė Rugsėjo 1-oji, jau atrodo nueita nemaža šių mokslo metų atkarpa… Tačiau mes tik šiomis dienomis galutinai suskaičiavome visų trijų mūsų įgyvendinamų programų – „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ – dalyvius . Realiai įgyvendinančių/dalyvaujančių jose – tuos, kurie dalyvavo seminaruose, pasiėmė programos medžiagą.

2016 – 2017 mokslo metais mūsų labai daug – visose trijose programose dalyvauja 25.420 vaikų ir 1.353 pedagogai. Aritmetiškai skaičiuojant, dalyvauja 786 ugdymo įstaigos, tačiau kai kurios dalyvauja 2 ar net 3 programose.

 

Tiek daug vaikų, kaip šiais metais, „Zipio draugai“ dar nebuvo įtraukę nei vienais nuo programos pradžios – 16.579. Net 35 proc. visų Lietuvos šešiamečių – septynmečių vaikų dalyvauja programoje „Zipio draugai.“

zd_vaikai_2016-2017

Šiais mokslo metais į programą įsijungė tikrai didelis būrys pedagogų  – net 889. (Didesnis programoje dalyvaujančių pedagogų skaičius buvo tik 2008 metais, kai dalyvavimas programoje buvo nemokamas). Iš jų 250 dalyvauja programoje pirmą kartą. Daugiausia programos „naujokų“ yra didžiuosiuose miestuose – Vilniuje (94) ir Kaune (55). Kauno, Marijampolės ir Panevėžio apskričių pedagogai, įgiję programos pedagogo kvalifikaciją ankstesniais nei 2013-2014 mokslo metais, atnaujins/tobulins programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją 8 akademinių valandų mokymuose (121).

zd_pedagogai_2016-2017

Programoje dalyvauja 561 ugdymo įstaiga iš visų apskričių (57 savivaldybės). 27 iš jų programa įgyvendinama tautinių mažumų kalbomis; šios įstaigos yra Klaipėdos, Utenos ir Vilniaus apskrityse. 51 ugdymo įstaiga nėra dalyvavusi programoje iki šių mokslo metų. Beveik ¾ ugdymo įstaigų, įgyvendinančių programą, yra ikimokyklinio ugdymo.

zd_ui_2016-2017

Kaip žinia, programa „Zipio draugai“ nuo 2008 metų Lietuvoje įgyvendinama trimis kalbomis – valstybine lietuvių, lenkų ir rusų. Šiemet prie mūsų prisijungė ir baltarusiai. Tačiau šių dalyvių skaičius turi tendenciją mažėti, pavyzdžiui, pernai dalyvavo 710 vaikų kalbančių kita gimtąja, nei valstybinė, kalba, o šiais mokslo metais tik 623.  Jau kelerius metus programą įgyvendina už Lietuvos ribų veikiančios lituanistinės mokyklėlės.

zd_tautine-mazumos-2016-2017

Šiais mokslo metais pirmą kartą buvo renkami duomenis apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimą programoje. Planuojame turimą informaciją patikslinti, labiau įsigilinti, detalizuoti ir taip bandyti sužinoti bei suprasti kokie yra poreikiai ir ką galima padaryti, kad šių vaikų bei su jais dirbančių pedagogų dalyvavimas programoje būtų lengvesnis, prieinamesnis, o nauda vaikui didesnė.

zd_vaikai_sup_2016-2017

Nuo programos įgyvendinimo pradžios 2000 metais joje jau yra sudalyvavę virš 175 tūkstančių vaikų. Programą įgyvendinti yra pasirengę 4.385 pedagogai, socialiniai pedagogai ir/ar psichologai. Kasmet „Zipio draugų“ programoje dalyvauja apie 15 – 16 tūkstančių vaikų, 850 pedagogų ir 530 ugdymo įstaigų.

 

Jau kelerius metus programą „Zipio draugai“ pratęsia, vaikus lydi ir Zipio išmokytus gebėjimus padeda įtvirtinti programa „Obuolio draugai“.

Palyginus su Zipiu, Obuolys dar vaikas tik Obuoliukas J. Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje jau 17 metų, o Obuoliui tėra tik ketvirti. „Obuolio draugai“ skinasi kelią į mūsų šalies mokyklas po truputį – pripažinimą ir pasitikėjimą reikia pelnyti. Be to, šiai vaikų amžiaus grupei yra didesnė prevencinių programų pasiūla – kad ir plačiai žinomas „Antras žingsnis“ ar mūsų pačių sukurta ir koordinuojama programa „Įveikiame kartu“ . Tačiau ir Zipiui pradžioje buvo nelengva. Mes tikrai galime patikinti visus – rankų nenuleisime. Tikime „Obuolio draugų“ programa ir jos perspektyvomis, juolab programa turi tokį šaunų ir pedagogų mylimą „vyresnį brolį“ – Zipį, kuris visiems visada padeda, palaiko, pamoko, paguodžia…

„Obuolio draugai“ jau įgyvendinami visoje Lietuvoje – šiemet pakviestos prisijungti iki tol nedalyvavusios Tauragės, Telšių ir Utenos apskritys. Programa įgyvendinama tik valstybine kalba. Labai norisi prie pastarojo sakinio pridėti žodelį „kol kas“, tikintis, kad ne už ilgo galėsime rusų ir/ar lenkų gimtąja kalba kalbančius vaikus kviesti jungtis į programą „Obuolio draugai“. Šiais mokslo metais programoje dalyvauja daugiau nei 5, 5 tūkstančio vaikų.

od_vaikai_2016-2017

Programą savo ugdytiniams ves 286 pedagogai. Iš jų 211 dalyvauja programoje pirmą kartą. Vėlgi, kaip ir „Zipio draugų“ programoje, „Obuoly“ daugiausia programos „naujokų“ yra didžiuosiuose miestuose – Vilniuje (68) ir Kaune (48).

od_pedagogai_2016-2017

 

Programoje dalyvauja 140 ugdymo įstaigų iš visų apskričių. 67 iš jų nėra anksčiau įgyvendinusios programos „Obuolio“ draugai. Didžioji dalis programoje dalyvaujančių ugdymo įstaigų – bendrojo ugdymo mokyklos. Programoje dalyvauja ir vaikų globos namai, dienos centrai. Ugdymo įstaigų statusas įvairus – valstybinės, privačios, nevyriausybinės organizacijos.

od_ui_2016-2017

 

Trečioji mūsų programa – „Įveikiame kartu“. Tai tikrai mūsų programa, nes jos sukūrimo iniciatyva, idėja ir autorių teisės priklauso mums, t.y. VAIKO LABUI. Ši programa pernai metais atšventė savo dešimtmetį. Džiaugiamės tuo ir didžiuojamės.

Pastaraisiais metais kasmet programoje dalyvauja apie 3 tūkstančius vaikų ir apie 200 jų pedagogų iš 100 – 120 ugdymo įstaigų (daugiausiai bendrojo ugdymo mokyklos). Iš viso programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 2.312 pedagogų.

ik_pedagogai_2006-2016

 

Reziumuojant norisi pasakyti: mūsų – siekiančių, kad vaikų šiandiena ir rytojus būtų šviesesni – tikrai daug. Yra kitos programos, kitos organizacijos, yra pasišventę vaikui pedagogai, tėvai… Mes ne vieni. Ir norisi tikėti, kad mes visi drauge pakeisime statistiką, kuri liūdnai ir vos ne beviltiškai tvirtina tą patį – Lietuvoje labiausiai paplitusios patyčios, Lietuvoje daugiausiai savižudybių, Lietuvoje daugiausiai išgeriama alkoholinių gėrimų. Nes šiai liūdnai statistikai įveikti reikia mokytis (suaugusiems) ir mokyti (vaikus) meilės, atjautos ir pagarbos sau ir šalia esančiam; neįstumti kito į neviltį; nenusisukti nuo kenčiančio, nelaimingo, nuskriausto, nuliūdusio; pačiam netapti tuo skriaudiku ir nesileisti skriaudžiamam, …