logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris2017 rugsėjis

Nauji mokslo metai neša pokyčius ir naujus darbus

  Su rugsėju pradėjome dar vienus mokslo metus – vaikai, tėveliai, mokytojai ir visi prisidedantys, besirūpinantys mūsų jaunosios kartos švietimu. Pradėjome ir mes naujuosius mokslo metus. „Zipio draugų“  programai jie jau aštuoniolikti, programai „Įveikiame kartu“ – dvylikti, o jauniausiai mūsų įgyvendinamai „Obuolio draugų“ programai – šešti.

 Tiek vaikų mūsų koordinuojamose programose, dar nėra buvę – daugiau nei 30 tūkstančių vaikų ugdysis socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus, vedami apie 1,6 tūkstančio jų pedagogų. Į programas įsitraukė  apie 800 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų iš visos Lietuvos.

 Didžiausia šių mokslo metų naujovė – programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos „Priedas, skirtas pedagogams, kurie įgyvendina programą dirbdami su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“ (toliau – „Priedas“). Tai naujas žingsnis plėtojant programą ir siekiant sudaryti galimybę joje dalyvauti skirtingų gebėjimų vaikams.

 Metodinės medžiagos priedą parengė programos „Zipio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“, o mes jį išvertėme ir adaptavome mūsų šalies ugdymo sistemai. Taip pat mūsų ekspertai paruošė papildomą metodinę medžiagą pedagogams. Pristatėme ir aptarėme „Priedą“ drauge su mūsų programų lektoriais – psichologais.

 Šiais metais išbandysime priedą, pasitelkę Šiaulių ir Vilniaus miesto pedagogus, dirbančius specializuotose ugdymo įstaigose ar grupėse su SUP turinčiais vaikais. Manome, kad pedagogai-praktikai pateiks „Priedo“ rengėjams ne vieną pasiūlymą, pastabą, iškels idėjų ir klausimų. Tad tikimės jau patobulintą variantą siūlyti visos Lietuvos pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais vaikais 2018-2019 metais.
Naujus mokslo metus visos trys mūsų įgyvendinamos programos pradėjo šiek tiek atsinaujinusios – programos dalyvius pasieks gausesnė dalomoji medžiaga, skirta kiekvienam vaikui ir visai klasei.

 Gerų naujųjų mokslo metams visiems!