logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

2017 rugsėjis

Nauji mokslo metai neša pokyčius ir naujus darbus

  Su rugsėju pradėjome dar vienus mokslo metus – vaikai, tėveliai, mokytojai ir visi prisidedantys, besirūpinantys mūsų jaunosios kartos švietimu. Pradėjome ir mes naujuosius mokslo metus. „Zipio draugų“  programai jie jau aštuoniolikti, programai „Įveikiame kartu“ – dvylikti, o jauniausiai mūsų įgyvendinamai „Obuolio draugų“ programai – šešti.

 Tiek vaikų mūsų koordinuojamose programose, dar nėra buvę – daugiau nei 30 tūkstančių vaikų ugdysis socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus, vedami apie 1,6 tūkstančio jų pedagogų. Į programas įsitraukė  apie 800 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų iš visos Lietuvos.

 Didžiausia šių mokslo metų naujovė – programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos „Priedas, skirtas pedagogams, kurie įgyvendina programą dirbdami su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“ (toliau – „Priedas“). Tai naujas žingsnis plėtojant programą ir siekiant sudaryti galimybę joje dalyvauti skirtingų gebėjimų vaikams.

 Metodinės medžiagos priedą parengė programos „Zipio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“, o mes jį išvertėme ir adaptavome mūsų šalies ugdymo sistemai. Taip pat mūsų ekspertai paruošė papildomą metodinę medžiagą pedagogams. Pristatėme ir aptarėme „Priedą“ drauge su mūsų programų lektoriais – psichologais.

 Šiais metais išbandysime priedą, pasitelkę Šiaulių ir Vilniaus miesto pedagogus, dirbančius specializuotose ugdymo įstaigose ar grupėse su SUP turinčiais vaikais. Manome, kad pedagogai-praktikai pateiks „Priedo“ rengėjams ne vieną pasiūlymą, pastabą, iškels idėjų ir klausimų. Tad tikimės jau patobulintą variantą siūlyti visos Lietuvos pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais vaikais 2018-2019 metais.
Naujus mokslo metus visos trys mūsų įgyvendinamos programos pradėjo šiek tiek atsinaujinusios – programos dalyvius pasieks gausesnė dalomoji medžiaga, skirta kiekvienam vaikui ir visai klasei.

 Gerų naujųjų mokslo metams visiems!