logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisĮveikiame kartu. Plėtra

Programą „Įveikiame kartu“ sukūrėme mes – VAIKO LABUI- atsiliepdami į daugelio pedagogų ir tėvelių pageidavimą. „Zipio draugų“ programai pasklidus po visą Lietuvą, iš pedagogų girdėdavome jų pačių ir perduodamus tėvelių klausimus: „O kas toliau? Ir viskas? Reikia stiprinti Zipio programoje įgytus vaikų gebėjimus, ugdyti naujus.“

Mūsų ekspertų komanda, vadovaujama programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertės prof. dr. Onos Monkevičienės sukūrė programą, kurią 2006 metais pristatėme visose Lietuvos apskrityse. Programos kūrimą, jos metodinės medžiagos leidybą ir pirmuosius seminarus apskričių centruose parėmė Švietimo ir mokslo ministerija per savo finansuojamas programas.

Programa startavusi 2006 metais, sėkmingai įgyvendinama jau 13-tus metus. Nors programos mokymai vyksta keturiuose jos centruose – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje, joje dalyvauja pedagogai iš visos Lietuvos. Programa pasiekia ir mažąsias kaimo mokyklėles, ir didžiuosius šalies miestus. 

Programos „Įveikiame kartu“  dalyvių statistika 2018 – 2019 mokslo metais

 Programos „Įveikiame kartu“  dalyvių statistika nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nuo programos įgyvendinimo pradžios 2006 metais programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 2.690 pedagogų ir 31.523 vaikai iš visų Lietuvos apskričių.