logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Kauno apskritis

Kauno apskritis. 2019 – 2020 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Kauno apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus;  taip pat ir sąrašą ankstesniais metais paruoštų pedagogų, kurie pareiškė norą dalyvauti programos  „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.
 juosta
Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:  
1 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.16 d. 13:00
09.18 d. 13:00
 09.20 d. 13:00
I metodinis konsultacinis 11.18 d. 13:00
II metodinis konsultacinis 2020.02.24 d. 13:00
III metodinis konsultacinis 2020 Data bus patikslinta

Konsultantės: Eglė Gudelienė ir Jūratė Lietuvninkienė
Seminarai vyks Kauno miesto Panemunės lopšelyje- darželyje, Vaidoto 26A, Kaunas

Kauno apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas. 1 grupė
2 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.17 d. 13:00
09.19 d. 13:00
 09.23 13:00
I metodinis konsultacinis 11.20 d. 13:00
II metodinis konsultacinis 2020.02.26 d. 13:00
III metodinis konsultacinis 2020 Data bus patikslinta

Konsultantės: Eglė Gudelienė ir Jūratė Lietuvninkienė
Seminarai vyks Kauno miesto Panemunės lopšelyje- darželyje, Vaidoto 26A, Kaunas

Kauno apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas. 2 grupė
3 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.24 d. 13:00
09.26 d. 13:00
09.27 d. 13:00
I metodinis konsultacinis 11.28 d. 13:00
II metodinis konsultacinis 2020.02.27 d. 13:00
III metodinis konsultacinis 2020.05.21 d. 13:00

Konsultantės: psichologės Raimunda Žiulytė ir Raimonda Butkevičienė
Seminarai vyks Kauno miesto Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas

Kauno apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas. 3 grupė
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai ankstesniais metais paruoštiems programos „Zipio draugai“ pedagogams.
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 10.07 d. 12:30
Metodinis konsultacinis 2020.02.03 d. 12:30
Konsultantės: Eglė Gudelienė ir Jūratė Lietuvninkienė
Seminarai vyks Kauno miesto Panemunės lopšelyje- darželyje, Vaidoto 26A, KaunasAnkstesniais metais paruoštų pedagogų sąrašas.
Kauno apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2019-2020 m. m.