logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Konsultanto padejėjų kompetencijų tobulinimas

Ieva Bieliauskienė, Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė

Programa „Zipio draugai“.  Konsultanto padėjėjų kompetencijų tobulinimas:metodinės rekomendacijos konsultantui


Lietuvoje jau devynerius metus įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kurią vykdo nevyriausybinė organizacija VšĮ „Vaiko labui“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti kasdienių sunkumų bei stresų įveikimo gebėjimų, plėtoti jų socialinę kompetenciją. 2000 metais, pradedant įgyvendinti programą, joje dalyvavo 314 Vilniaus miesto vaikų, 2007–2008 mokslo metais pasiektas rekordinis programoje dalyvaujančiųjų skaičius – 9502 vaikai, taigi, beveik 10 000 vaikų ugdėsi kasdienių sunkumų bei stresų įveikimo gebėjimus. Per aštuonerius programos įgyvendinimo metus joje iš viso dalyvavo 47 772 vaikų. Kasmet „Zipio draugų“ valandėles veda daugiau kaip 500 pedagogų. Kiekvienais metais parengiama maždaug 200 pedagogų, kurie programą „Zipio draugai“ vykdo pirmus metus.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo kokybę užtikrina priešmokyklinių grupių pedagogų ir pradinių klasių mokytojų kompetencijos tobulinimas specialiai tam skirtame seminare. Seminarą paprastai veda du programos „Zipio draugai“ konsultantai psichologai. Jiems talkina konsultanto padėjėjai – pedagogai savanoriai, turintys programos įgyvendinimo praktinės patirties. Siekiant laiduoti programos įgyvendinimo kokybės priežiūrą, organizuojami konsultanto padėjėjų kompetencijos tobulinimo seminarai.

Šis leidinys skirtas konsultantams, vedantiems kompetencijos tobulinimo seminarus konsultanto padėjėjams. Leidinio tikslas – pateikti konsultanto padėjėjų kompetencijų tobulinimo sampratą bei modelį. Leidinyje pateikiami seminaro tikslai ir tematika, būtina informacija ir patarimai konsultantams įvairiais seminaro organizavimo klausimais.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu.