logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Konsultanto padėjėjų seminaras 2018

Programos pedagogų – konsultantų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„Tarptautinė programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.“
2018 kovo 15 – 17 d., Žibininkų kaimas, Kretingos rajonas

Po ilgokos pertraukos sukvietėme mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ pedagogus-konsultanto padėjėjus drauge patobulinti kvalifikaciją, pasidalinti patirtimi, aptarti iššūkius ir kolegiškai pabendrauti.

Kaip ir buvome žadėję mūsų pedagogams-konsultanto padėjėjams žemaičiams, seminarą organizavome vakarinėje Lietuvos dalyje, Žemaitijoje, kad ir jie turėtų galimybę atvykti ir gausiai atstovauti šio krašto programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojus.

Seminarui buvo parinkta itin aktuali tiek programai, tiek ir visai ugdymo sistemai tema – emocinių ir elgesio problemų prevencija dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Seminaro pavadinimas – „Tarptautinė programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.“

Seminare buvo skirta laiko įvairioms temoms – buvo pristatytas emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ priedas, skirto specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; kartu ieškojome kuo tinkamesnių būdų, kaip naudoti SUP turintiems vaikams skirtą „Zipio draugų“ programos priedą ir kuo jį gali papildyti alternatyviosios komunikacijos priemonės. Buvo aptarta, kaip įgyvendinti programą „Zipio draugai“ vadovaujantis įtraukiojo ugdymo arba universalaus ugdymo dizaino principais. Pedagogai itin susidomėję klausėsi pranešimo apie SUP turinčių vaikų ypatybes, svarbios ugdant socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus; aptarė būdus, galinčius padėti vaikams nusiraminimo probleminėse situacijose. Visi dalijosi patirtimi apie programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą SUP grupėse ar grupėse, kuriose yra SUP turintys vaikai (įtraukiojo ugdymo grupėse).
Pedagogės-konsultanto padėjėjos – visos skirtingai: išradingai, rimtai, linksmai išmaniai, … – pristatė savo apskrities metodinių centrų ir savo pačių veiklą, pasidalijo programų sėkmės ir/ar iššūkių istorijomis.

Seminaras truko dvi dienas (16 akademinių valandų), tad užteko laiko viskam. O vakare, poilsio metu visi drauge pasižiūrėjome ir aptarėme tikrai puikų filmą “Gerumo stebuklas” (Wonder; režisierius Stephen Chbosky) apie ypatingą berniuką, kuris bando įsilieti į bendraamžių būrį ir tai darydamas susiduria su dideliais sunkumais.

Seminare dalyvavo 39 pedagogai-konsultanto padėjėjai iš 8 šalies apskričių (negalėjo atvykti Alytaus ir Tauragės atstovai). Seminarą, rengė, vedė ir moderavo VAIKO LABUI, pasitelkę į pagalbą „Zipio“ ir „Obuolio“ programų konsultantę Rasą Šilalytę.

Dalinamės renginio vaizdais.