logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Memorandumas

Memorandumas

VAIKYSTĖ BE PATYČIŲ

2010 metų kovo 22 diena, Vilnius

 
Suprasdami patyčių žalą vaiko gerovės bei asmenybės formavimuisi ir pritardami principams, išdėstytiems nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose, mes, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, tėvų ir mokinių atstovai, įsipareigojame sutelktomis pastangomis siekti, kad vaikai augtų sveikoje ir saugioje aplinkoje, kurioje nebūtų įžeidinėjimų, skaudinimo, smurto ir diskriminacijos.
 
Pripažindami, kad:
 • kiekvienas vaikas turi teisę augti ir mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
 • patiriamos patyčios vaikui sukelia fizinę ir dvasinę kančią bei psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų;
 • patyčios pažeidžia vieną iš pagrindinių Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracijoje bei Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje įtvirtintų vaiko teisių – būti apsaugotam nuo visų formų fizinio ar psichologinio smurto bei įžeidimų.
 
Siekiame:
 • keisti visuomenės kultūrines ir vertybines nuostatas – netoleruoti smurtinio konfliktinių situacijų sprendimo;
 • sutelktomis valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių ir mokyklų bendruomenių pastangomis kurti saugią ir sveiką vaikų mokymosi bei gyvenimo aplinką;
 • kurti savitarpio pagarba grįstą mokyklos kultūrą, kurioje kitų skaudinimas ir patyčios būtų nepriimtinos ir netoleruojamos;
 • į patyčių problemų sprendimą įtraukti visą mokyklos bendruomenę – mokytojus, tėvus ir vaikus;
 • skatinti vaikus, mokinių savivaldą ir moksleivių organizacijas aktyviai dalyvauti sprendžiant patyčių problemas;
 • organizuoti patrauklų visuomenės, ypač tėvų, švietimą pozityvaus ir tinkamo vaikų auklėjimo klausimais;
 • užtikrinti smurto ir patyčių prevencijos programų diegimą ir jų įgyvendinimo tęstinumą;
 • skatinti visuomenės informavimo priemones objektyviai aprašyti įvykius, skleisti ir informuoti visuomenę apie gerąją prevencijos prieš patyčias ir smurtą patirtį.
 
Raginame:
 • suaugusiuosius savo teigiamo elgesio pavyzdžiu kurti visuomenės be smurto ir patyčių kultūrą;
 • daryti viską, kad vaikai Lietuvoje augtų laimingi.
 
 
Lietuvos Respublikos Prezidentė – Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas – Valentinas Stundys
 
Švietimo ir mokslo ministras – Gintaras Steponavičius
 
Sveikatos apsaugos ministras – Raimondas Šukys
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministras – Donatas Jankauskas
 
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė – Rimantė Šalaševičiūtė
 
Policijos generalinis komisaras – Vizgirdas Telyčėnas
 
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas – Dainius Radzevičius
 
Viešosios įstaigos Vaikų linija vadovas – Robertas Povilaitis
 
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė – Ramutė Mečkauskienė
 
Lietuvos tėvų forumo pirmininkas – Šarūnas Bagdonas
 
Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas – Gabrielius Satkauskas
 
Lietuvos mokinių parlamento pirmininkas – Simonas Stankus
 
Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos prezidentas – Paulius Skruibis