logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisMes galime įveikti

Ieva Bieliauskienė,  Ona Monkevičienė,  Aurelija Okunauskienė.

„Mes galime įveikti. Programos „Obuolio draugai“ pedagogų rengimo seminaro medžiaga“

2000-2001 mokslo metais Lietuvoje pradėta įgyvendinti tarptautinė emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. Pirmaisiais programos įgyvendinimo Lietuvoje metais joje dalyvavo 314 vaikų ir 30 pedagogų iš 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Šiuo metu vidutiniškai per vienus mokslo metus programoje dalyvauja apie 14 tūkstančių vaikų, beveik 800 pedagogų ir apie 500 ugdymo įstaigų. Iš viso programoje „Zipio draugai“ yra dalyvavę daugiau kaip 100 tūkstančių vaikų.

Užsienio ir Lietuvos mokslininkų tyrimai įrodė programos „Zipio draugai“ veiksmingumą – joje dalyvavę vaikai ne tik įgyja gebėjimų įveikti sunkumus, lemiančių geresnę jų savijautą, bet ir sėkmingiau adaptuojasi mokykloje, lengviau įveikia mokymosi problemas.

2007 metais buvo sukurtas šios programos tęsinys „Obuolio draugai“. 2012-2013 mokslo metais Lietuvoje pradėtas bandomasis programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimas. Jame dalyvavo  21 pedagogas ir 437 vaikai iš 7 Vilniaus miesto ugdymo įstaigų. Pirmieji programos įgyvendinimo metai parodė, kad antroji dvejų metų ankstyvosios prevencijos programos dalis „Obuolio draugai“ tokia pat veiksminga, kaip ir pirmoji dalis „Zipio draugai“. Programos įgyvendinimo sėkmę lemia ne tik kokybiška programa, bet ir geras ją vykdančių pedagogų pasirengimas.

Šio leidinio tikslas – pateikti medžiagą apie ankstyvosios prevencijos programą „Obuolio draugai“ pedagogams, kurie rengiasi ją įgyvendinti pradinėse klasėse.

Leidinyje pateikiama informacija apie ankstyvosios prevencijos programas, teorinius programos „Obuolio draugai“ pagrindus, jos atsiradimą ir ypatumus, sunkumų įveikimo gebėjimus ir jų ugdymąsi.

Leidinyje pedagogams plačiai analizuojama programos sandara, vaikų sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo pedagoginės strategijos, pateikiamos praktinės rekomendacijos įvairiais programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo klausimais.

Tikimės, kad leidinys padės pedagogams gerai perprasti programos „Obuolio draugai“ esmę, jos ištakas ir tęstinumą, bei garantuos jos įgyvendinimo kokybę.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu.