logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Naujienos. 2015 lapkritis

Puslapis naujas: Švenčiame laimėjimus

Visi mes norime, kad mūsų vaikai augtų laimingi. Tėvai nori, kad jų atžalos būtų sveikos, mėgautųsi vaikyste ir džiugintų artimuosius, o mokytojai – kad mokykloje vaikams būtų saugu, jauku bei klasėje vyrautų emociškai teigiama aplinka.

Mūsų mokyklos 1-3 klasių mokiniai dalyvavo tarptautinėje ,,Obuolio draugų“ programoje. Per mokslo metus pedagogės: Jūratė Olbergienė, Asta Juškauskienė, Jolanta Mikulienė pravedė vaikams ,,Obuolio draugų“ programos 24 valandėles.  Ši programa ypatinga tuo, kad padėjo vaikams įgyti sunkumų įveikimo bei socialinių

gebėjimų įgūdžių. Čia nėra stipriausių ar silpniausių, šauniausių ar prasčiausių. Vaikai mokomi atjautos, įsiklausyti į kitą, veikti drauge ir padėti vienas kitam. Čia vaikams nesakoma: ,,Ši išeitis teisinga, o šis sprendimas blogas”. Vaikai patys ar su draugų pagalba ieškojo išeičių ir priėmė  sprendimus, drauge apsvarstė pasiūlytas išeitis, o reikalui esant ir kreipėsi pagalbos į aplinkinius. ,,Obuolys“ tai – žiurkėnas.  Šis žaislinis personažas ,,apsigyveno“ klasėse ir  ,,dalyvavo“ veiklose kartu su vaikais. Mokiniai pamilo jį. Uždarieji ir tyleniai, ar vengiantys atsiverti, kalbino žiurkėną ir su juo kalbėjosi.

Tėvai pastebėjo, kad jų vaikai labiau susidoroja su konfliktinėmis ar sudėtingomis situacijomis, prašo pagalbos, tapo atviresni, lengviau valdo emocijas.  Pedagogai džiaugiasi pagerėjusiu psichologiniu mokinių atsparumu, geresniu mikroklimatu klasėse. Išlaisvėjo tarpusavio bendravimas, vaikai atviriau kalba apie jausmus, patys sprendžia konfliktus, prisiima atsakomybę. Dalyvaudamos programoje ,,Obuolio draugai”  pedagogės  tobulino savo bendrąsias kompetencijas: komunikacinę, bendravimo ir bendradarbiavimo, o taip pat asmeninę ir socialinę.

Baigiantis mokslo metams, vaikai dalyvavo paskutinėje ,,Obuolio draugų“ valandėlėje. Į salę sugužėjo visi programos dalyviai, mokytojos, svečiai: Marijampolės švietimo skyriaus vyr. specialistė Vanda Pangonienė, ,,Obuolio draugų“ konsultantė – psichologė Joleta Norkienė, mokyklos direktorius Egidijus Tulickas, pavaduotoja ugdymui Ona Margelevičienė.  Šventės pradžioje, kaip ir kiekvienoje valandėlėje, vaikai pakartojo ,,Obuolio draugų“ taisykles. Vėliau prisiminė, ko mokėsi, žaidė žaidimą ,,Atsipalaiduok“, įvardino,  kas jiems labiausiai patiko per ,,Obuolio draugų“  valandėles. Kiekvienas pagal savo gebėjimus, ant „obuoliukų“ trafaretų parašė arba nupiešė, ko išmoko šiuose užsiėmimuose. Po to „obuoliukus“ suklijavo ant obelų medžių. Taip išaugino „obelų sodą“. Mokiniai išsakė mintis, kad svarbu nepasiduoti, kai įvykiai klostosi ne taip, kaip norime, svarbu ieškoti išeičių, kurios padėtų pasijusti geriau. Džiugu buvo matyti, kad visus metus dirbta ne veltui.

Nuotaikingai ir džiugiai šventė vyko toliau. Mokiniai žaidė mėgstamiausią žaidimą ,,Obuolys sako“, sekė pasakėčią apie draugystę. Pirmokėliai pagrojo ,,Obuolio draugų“ maršą.  Antrokė Justina padeklamavo eilėraštį. Visi kartu dainavo dainelę ,,Draugystė“.

Šventėje dalyvavusieji svečiai šiltais žodžiais pasveikino visus šventės dalyvius ir pasidžiaugė gražiais rezultatais.

Valandėlę vainikavo apdovanojimai. Mokyklos direktorius Egidijus Tulickas įteikė mokiniams programos baigimo diplomėlius ir kiekvienai klasei po saldųjį siurprizą – tortą, ant kurio puikavosi užrašas ,,Obuolio draugams“.

Visi, kupini gražių įspūdžių, grįžome į klases. O vaikiškas šurmulys dar pasiliko pleventi šventiškai alsuojančioje mokykloje.

Mes, mokytojos, taip pat džiaugiamės kartu su mokiniais pasiektais rezultatais. Išaugo abipusis mokinių ir mokytojo pasitikėjimas. Atsirado bendravimo su vaikais kryptingumas. Tikėjimas tuo, ką darai.

Tegul mūsų vaikai jaučiasi saugūs, suprasti, reikalingi ir laimingi…

Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogės

Jūratė Olbergienė, Asta Juškauskienė, Jolanta Mikulienė