logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Naujienos. 2021 vasaris

VAIKO LABUI, pradėdama 2021  metus nori pasidžiaugti tuo, ką  jau yra pasiekusi ir padėkoti visiems kartu su mumis esantiems. Jau kitais metais žengsime į 20-tuosius mūsų veiklos metus. Tad tikrai turime kuo džiaugtis, kuo didžiuotis.

Svarbiausi mums visada buvo ir yra mus supantys žmonės. Nuo pirmųjų dienų VAIKO LABUI mus lydi didieji mūsų palaikytojai, patarėjai ir įkvepėjai – dr. Pranas Gudynas, dr. Onutė Monkevičienė, dr. Ramute Skripkienė ir Vidmanta Kibirkštienė. Tikrai nepamiršome mus auginusių, bet dabar jau atsitraukusių ir panirusių kitose veiklose Kristinos Onos Polukordienės, Ievos Bieliauskienės, Vytauto Toleikio, Zitos Sakavičienės, Pauliaus Skruibio. Atsimename ir nuostabų žmogų, anksti iš gyvenimo išėjusį programos „Zipio draugai“ ekspertą Valdą Juršį. Negalima pamiršti ir VAIKO LABUI vadovės Aurelijos Okunauskienės indėlio. Ji prisidėjo prie įstaigos kūrimo ir dirba nuo pat pirmosios dienos, negailėdama nei laiko, nei pastangų.

Galime pasidžiaugti, kad užsiauginome būrį lojalių, išradingų ir energingų savanorių. Tai pedagogai, dalyvaujantys mūsų koordinuojamose programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Jų yra kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Pirmuosius savanorius pradėjome ruošti 2003 metais, suteikdami jiems programos pedagogo – konsultanto padėjėjo vardą. Šiuo metu VAIKO LABUI savanoriais galime pavadinti 88 pedagogus, kurie įvairiais lygiais ir skirtingomis veiklomis talkina mums įgyvendinant programą.

..

 

Mūsų darbuose didelė pagalba yra programų metodiniai centrai, veikiantys ugdymo įstaigose. O kas yra programos metodinis centras? Tai visų pirmą jame dirbantys žmonės – vadovai ir pedagogai. Juose dažnai darbuojasi ir mūsų savanoriai. Pirmieji duris atvėrė programos „Zipio draugai“ metodiniai centrai. Didžioji mūsų programų metodinių centrų yra įsitraukę į savanorišką veiklą talkinant programoms nuo 2003 metų.

Kita grupė žmonių, itin svarbių VAIKO LABUI veikloms, yra mūsų programų konsultantai. Skirtingų programų konsultanto kvalifikaciją yra 59 psichologai ir 5 pedagogai. Konsultanto vaidmuo programų įgyvendinime itin svarbus – nuo konsultanto profesionalumo, žinių, tikėjimo programa priklauso, kaip pedagogai priims, kaip supras programas, ar bus motyvuotas jas įgyvendinti. Dalis konsultantų iš viso gausaus jų būrio turi itin ilgą patirtį – programų konsultantės psichologės Lolita Kuginienė, Rasa Šilalytė, Lilija Poškaitė, Regina Jonušienė ir Dalia Augienė prisijungė prie mūsų 2002 metais ir pastoviai, nepraleidusios nei vienų metų, veda programų seminarus pedagogams.

Na ir žinoma, svarbiausi, kuriems mes dirbame – vaikai ir pedagogai. Pastaruoju metu mūsų programose kasmet dalyvauja apie 30 tūkstančių vaikų ir apie 1,5 tūkstančio pedagogų iš visos šalies mokyklų, darželių, dienos centrų.

Yra programą „Zipio draugai“ įgyvendinančių pedagogų, kurie ją pradėję įgyvendinti 2000 metais, kasmet įgyvendina vis su kitais vaikais dirbdami priešmokyklinėse grupėse. Tarp tokių galime paminėti Daiva Lapėnienę, Jolantą Meiduvienę, Zitą Jurgelevičienę ir Audronę Boikovienę (Zita ir Audronė yra ir VAIKO LABUI savanorės, programos „Zipio draugai“ pedagogės – konsultanto padėjėjos).

Šie visi žmonės – tai VAIKO LABUI didžiausias turtas ir vertybė, kuriais didžiuojamės, juos vertiname ir branginame.

..

 

Kuo dar gali pasidžiaugti VAIKO LABUI? Pradėję savo veiklą viena programa „Zipio draugai“ viename mieste (Vilniuje), šiandien sunkiai rastume šalies savivaldybę, kurioje nėra bent vienos mūsų koordinuojamas programas įgyvendinančios ugdymo įstaigos.

Šiandien Lietuvoje „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ programos įgyvendinamos net trimis kalbomis: lietuvių, lenkų ir rusų. Mes esame vienintelė valstybė tarp pasaulyje šias programas įgyvendinančių šalių, kur programa vykdoma ne vien valstybine kalba.

Programa „Zipio draugai“ praturtinta net dviem metodinės medžiagos priedais, skirtais specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems vaikams. Vienas priedas skirtas SUP turintiems vaikams, ugdomiems bendrojo lavinimo mokyklose įtraukiojo ugdymo metodu. Kitas ypatingai išreikštus SUP turintiems vaikams, ugdomiems specializuotose mokyklose ar bendrojo lavinimo mokyklų specializuotose grupėse ar klasėse.

Šias programas įgyvendinantiems pedagogams yra leidžiamos tęstinės serijos pagalbinės metodinės medžiagos. Programos „Zipio draugai“ leidinių seriją „Mokomės įveikti sunkumus“ sudaro 9 leidiniai, o programos „Obuolio draugai“ leidinių seriją „Mes galime įveikti“ – 4 leidiniai. Ir tai tikrai dar ne pabaiga. Atsižvelgdami į iš pedagogų gaunamą grįžtamąjį ryšį ar programų kūrėjų Partnership for Children daromus programų papildymus ir atnaujinimus, ir ateityje tęsime šias abi serijas. Pedagogams labiau įtraukti programose dalyvaujančių vaikų tėvus padeda programų metodinė medžiagą, skirta tėvams.

Itin didžiuojamės mūsų ekspertų sukurta originalia lietuviška vaikų socialinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta vyriausiems mūsų koordinuojamose programose dalyvaujantiems vaikams – 8-11 metų. Programa skurta 2006 metais. 2017 metais buvo iš esmės atnaujinta programos metodinė medžiaga pedagogams ir pratybų sąsiuvinis vaikams, sukurta programos metodinė medžiaga tėvams.

Programa „Įveikiame kartu“ išsikovojo pedagogų ir tėvelių pripažinimą ir drauge su „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ yra rekomenduojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgyvendinti mokyklose. (https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/PREVENCINIŲ%20PROGRAMŲ%20SĄRAŠAS%202018%2005%2009.pdf)

Didžiuojamės vyriausybės  2018 metais įteikta padėka „už ilgametį indėlį puoselėjant ankstyvojo amžiaus vaikų gerovę Lietuvos ugdymo įstaigose“  programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertėms prof. Dr. Onai Monkevičienei ir Aurelijai Okunauskienei. Ją priskiriame visiems mūsų draugams – tai visų mūsų programose dalyvaujančių pedagogų, konsultantų ir ekspertų įvertinimas. Tai padėka visiems mūsų savanoriams.

..