logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Norvegijos vertinimas

Norvegijoje buvo atliktas ilgiausiai trukęs ir išsamiausias tyrimas „Programos „Zipio draugai“ poveikis vaikų psichikos sveikatai ir sunkumų įveikimo gebėjimams“.

Tyrimas truko ketverius metus (2007 – 2011), apėmė beveik 100 mokyklų ir apie 1500 vaikų. Tyrime dalyvavo vaikai (eksperimentinės ir kontrolinės grupės), pedagogai ir programoje dalyvaujančių vaikų tėvai. Buvo siekta išsiaiškinti ilgalaikį programos poveikį vaiko sunkumų įveikimo gebėjimams,mikroklimatui klasėje ir įtaką vaiko akademiniams pasiekimams. Taip pat buvo vertinama, ar programos poveikiui turi įtakos vaiko lytis, socialinė ir ekonominė aplinka.

Tyrimas patvirtino, kad programoje dalyvavę vaikai taikė daug įvairesnius sunkumų įveikimo būdus, nei joje nedalyvavę. Reikšmingas sunkumų įveikimo būdų įvairovės padidėjimas buvo tarp visų mergaičių ir berniukų, gyvenančių prastesnėje socialinėje ir/ar ekonominėje aplinkoje. Programoje dalyvavę vaikai buvo mažiau linkę kaltinti kitus, pasižymėjo pozityviu mąstymu, geranoriškumu kitų atžvilgiu, dažniau rinkosi taikų probleminių ar kritinių situacijų sprendimo būdą. Tėvu matymu, jų vaikai pradėjo aktyviau patys spręsti savo problemas, prašyti pagalbos sau ir siūlyti ją kitiems.

61% pedagogų teigė, kad labai pagerėjo bendras mikroklimatas klasėje – pagerėjo tarpusavio bendravimas ir ryšys tarp vaikų, vaikai pradėjo dažniau padėti vieni kitiems, sumažėjo vaikų atskirties, priekabiavimo ir patyčių atvejų klasėje. Pedagogai taip pat pastebėjo, kad programos dėka sumažėjo vaikų, turinčių elgesio ar psichikos sveikatos problemų, elgsenos neigiama įtaka klasės ar net visos mokyklos aplinkai.

Nustatytas teigiamas programos poveikis joje dalyvaujančių vaikų akademiniams pasiekimams. Tyrime dalyvavusių pedagogų nuomone, įgiję gebėjimų įveikti  socialinius ir emocinius sunkumus, vaikai sėkmingai tvarkosi ir su problemomis mokymosi srityje, dėl to pagerėja jų  mokymosi rezultatai. Akademiniams pasiekimams įtakos turi dalyvaujant programoje „Zipio draugai“ įgyti tokie vaikų gebėjimai: pasitikėjimas savimi, savidisciplina, streso įveikimas, problemų sprendimas, tikslo siekimas. Įtakos turi ir gera bendra vaiko emocinė savijauta bei geras klasės mikroklimatas.

Net 91% programą „Zipio draugai“  vykdžiusių Norvegijos pedagogų teigiamai vertino pačią programą ir jos metodinę medžiagą. 84 % pedagogų teigė, kad drąsiai rekomenduotų šią programą įgyvendinti kitiems pedagogams.

Čia galite susipažinti su Norvegijoje atlikto tyrimo santrauka anglų kalba.

Čia galite rasti Norvegijoje atlikto tyrimo ataskaitą anglų kalba.