logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas




2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“



Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė



ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris



Obuolio draugai. Vilniaus apskritis

Informacija programos ,,Obuolio draugai“ dalyviams
Vilniaus apskritis. 2022 – 2023 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą Vilniaus apskrities ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Obuolio draugai“ 2022 – 2023 mokslo metais: programoje dalyvaujančių ugdymo įstaigų sąrašą; pedagogai, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą, ras jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Obuolio draugai“ rengimo seminarus.
Vilniaus apskrities ankstesniais metais paruošti programos „Obuolio draugai“ pedagogai atsiimti programos metodinės ir padalomosios medžiagos kviečiami rugsėjo 7 ir 8 dienomis tarp 1300 ir 1600 val. adresu Šv. Ignoto g. 5, 258 kabinete (Vilniuje). Prašome atvykti Jūsų gautame kvietimo laiške nurodytu laiku. Atvykus prie durų telefonspynėje reikia rinkti kodą 258.
Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:
Vilniaus 1 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.05 d. 1330
09.08 d. 1330

I metodinis konsultacinis

II metodinis konsultacinis

2023.01.17 d. 1300       

2023.06.01 d.  1300   

Konsultantė: Inga Naujalė

Kontaktiniai seminarai vyks VšĮ „Vaiko labui“ seminarų salėje (260 kab.), Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje.

Vilniaus apskrities programos „Obuolio draugai“ seminaruose dalyvaujantys 1 grupės pedagogai

Vilniaus 2 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.06 d. 1300
09.09 d. 1300

I metodinis konsultacinis

II metodinis konsultacinis

2023.01.27 d.   1300

2023.06.02 d.  1300

Konsultantė: Rasa Šilaitytė

Kontaktiniai seminarai vyks VšĮ „Vaiko labui“ seminarų salėje (260 kab.), Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje

Vilniaus apskrities programos „Obuolio draugai“ seminaruose dalyvaujantys 2 grupės pedagogai
 .
Vilniaus apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Obuolio draugai“ 2022-2023 mokslo metais