logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisOksfordo konferencija

Tarptautinė programos „Zipio draugai“ vykdytojų konferencija Oksforde (JK).

Visi mūsų draugai ir bendraminčiai gali pasidžiaugti, kad mūsų bendrai įgyvendinamos ankstyvosios prevencijos programos 2012 metais buvo itin plačiai pristatytos gausiose konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Dvi konferencijas „Tarptautinės ,,Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją.“ Programos dešimtmetis apskrityje“ surengė programos „Zipio draugai“ metodiniai centrai Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Konferenciją „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje,“  surengėme drauge su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, Švietimo ir mokslo ministerija , LEU Ugdymo mokslų fakultetu ir Ugdymo plėtotės centru.

Lietuvos programos „Zipio draugai“ vykdytojų patirtį įgyvendinant ir užtikrinant programos kokybę Pristatėme tarptautinėje programos vykdytojų konferencijoje Oksforde.

Šioje konferencijoje dalyvavo 16 valstybių iš 28 įgyvendinančių programą „Zipio draugai‘ atstovai. Susirinko geras pusšimtis įvairiakalbių skirtingų tautybių ir rasių, labai geranoriškų ir bendringų „zipinių“ draugų.

Dalinomės patirtimi, džiaugėmės pasiekimais, ieškojome būdų kaip įveikti sunkumus, kalbėjome apie perspektyvas ir planus. Viskas buvo įdomu: kaip užtikrinti programos kokybę, didėjant dalyvių skaičiui ir plečiantis geografijai? koks programos įgyvendinimo modelis geriausias ir ar gali būti vienas įgyvendinimo modelis visoms šalims? kaip pritaikyti Zipį specialiųjų poreikių vaikams? kas toliau – ką pasiūlysime vyresniems vaikams ir jų pedagogams? kaip įtraukti/apimti visą ugdymo įstaigą? Buvo pristatyti vėliausių tyrimų rezultatai ir pasidalinta gerąją patirtimi bei naujausiomis idėjomis vedant „Zipio draugų“ valandėles vaikų klasėse/grupėse.

Konferencijos organizatoriai Partnership for Children patikėjo Lietuvai pristatyti du pranešimus konferencijoje. Pirmasis Kaip sėkmingai įgyvendinti programą „Zipio draugai“. Lietuvos programa“ (How to build a successful Zippy’s Friends Programme. Zippy’s Friends in Lithuania). Mums tai buvo didelė garbė, nes iš visų konferencijoje dalyvaujančių 16 valstybių tik keturios buvo paprašytos pristatyti savo šalis, kaip itin sėkmingai ir/ar savitai įgyvendinančios programą.

Kitas pranešimas „Kaip užtikrinti programos kokybę, vykstant intensyviai programos plėtrai šalyje“. Konferencijos dalyviams buvo įdomu, kaip išlaikyti programos kokybę tiek augant dalyvių skaičiui, tiek plečiantys geografijai. Kitas aspektas, kuris labai domino ne taip seniai į programos įgyvendinimą įsitraukusių valstybių atstovus – kaip palaikyti/užtikrinti programos pedagogų kvalifikaciją, vis didėjant laiko intervalui tarp datos, kada pedagogas ją įgijo ir šios programos įgyvendinimo dienos vaikų klasėje ar grupėje. Šiame pranešime taip pat pristatėme ir originalų  Lietuvos programos vykdytojų sukurtą ir naudojamą programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo modelį.

Dalyvaudamas tokiose konferencijose ne tik pasitikrini, ar teisingu keliu eini (ar iš vis eini?),  sužinai naujienas ir pasisemi idėjų. Čia pasijunti didelės pasaulinės bendruomenės dalimi, gauni patvirtinimą, kad mūsų visų darbas ne veltui, kad nesi naivus optimistas, nes mes visi po mažą lašelį darome pokyčius vaiko pasaulyje. Tai reiškia ir visame pasaulyje.

Konferencijos akimirkos