logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisPassport: Skills for Life

Šių metų (2018) birželio mėnesį mūsų būstinėje buvo pristatytas programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ tęsinys – programa „Passport: Skills for Life“. Ne oficialus šios programos pavadinimas lietuvių kalba būtų „Pasas: gebėjimai visam gyvenimui“.

Programą pristatė ilgametė programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojų asociacijos „Associação pela Saúde Emocional de Crianças“ (ASEC) Brazilijoje vadovė Tania Paris. (ASEC lietuvių kalba reiškia „Vaikų emocinė sveikata“). Pristatyme dalyvavo nemenkas būrys VAIKO LABUI valdybos narių, steigėjų, ekspertų, konsultantų-psichologų.

Programą „Passport: Skills for Life“ sukūrė vienas iš Zipio ir Obuolio kūrėjų Kvebeko (Kanada) universiteto profesorius Brian Mishara (Braianas Mišara) drauge su šio universiteto Socialinių mokslo fakulteto mokslininkų komanda.

Programa skirta 10 – 12 metų skirtingų gebėjimų vaikams. Jos tikslas toks pats, kaip ir „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ – vaikų socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymas, siekiant užkirsti kelią emocinėms ir elgesio problemoms. Jei visų trijų programų teorinis pagrindas yra toks pats, naudojami poveikio ir ugdymo būdai bei metodai daug nesiskiria, tai „Passport …“ programos sudarymo struktūra, metodinės priemonės visiškai kitokia.

Europoje programos „Passport: Skills for Life“ koordinavimas patikėtas Partnership for Children. Tai pačiai organizacijai, kuri inicijavo ir sukūrė „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ programas. 2018-2019 mokslo metais vyks šios programos pilotinis išbandymas Norvegijoje. Ją įgyvendins Voksne for Barn („Suaugusieji – vaikams“) – organizacija, kuri nuo 2004 metų koordinuoja „Zipio draugų“, o nuo 2011 „Obuolio draugų“ programą Norvegijoje.

Lietuva dar turės palaukti kelerius metus, kol programa „Passport: Skills for Life“ pasieks mūsų vaikus mokyklose. O mes – VAIKO LABUI – pasižadame dėti daug pastangų, kad tai atsitiktų kuo greičiau.

Čia galite susipažinti su Tanios Paris prezentacija (anglų kalba)

Čia galite pamatyti kai kurias metodinės medžiagos iliustracijas