logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2020

Kviečiame visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas – prisijungti prie kovo mėnesį vyksiančio Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2020.
Kampanijos BE PATYČIŲ iniciatorė „Vaikų linija“ drauge su partneriais ir bendraminčiais tęsia tradiciją ir skelbia kovą sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Šiais metais norime atkreipti didesnį dėmesį į virtualioje erdvėje vykstančias patyčias ir kitokį žeminantį elgesį. Vaikai ir paaugliai dažnai nepasakoja suaugusiems apie savo skaudžias patirtis internete, tuo tarpu patyčios, vykstančios realybėje, dažnai tęsiasi ir migruoja virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose. Kviesdami visuomenę spręsti patyčių problemą ir siūlydami jos sprendimo būdus, skatiname visus, norinčius mažinti patyčių paplitimą, savo veiklomis ir idėjomis prisidėti prie šios iniciatyvos. 

Siekiant įveikti patyčias, itin svarbu ugdyti vaikų emocinį intelektą – atpažinti savo ir aplinkinių jausmus; gebėti su jais tvarkytis; ugdyti empatiją; supratimą, kad visada yra kažkas, kas gali tau padėti ištikus sunkumams; gebėjimą ir norą padėti aplinkiniams. Siūlome jums rekomendacinio pobūdžio temas ir veiklas kiekvienai Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ savaitei. Pateikiame idėją, kurią būtų galima aptarti su mokiniais. Siūlomos temos yra rekomendacinio pobūdžio. Tai tik mintis ir pasiūlymas, norint padėti pedagogui. Temos tiks visiems mokiniams, tačiau užduotys yra labiau pritaikytos mažesniems, t.y. ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams.

1 tema. JAUSMAI

2 tema. PYKTIS

3 tema. DRAUGYSTĖ

4 tema. BENDRAVIMAS

Kviečiame kiekvieną vaikų grupę /klasę įsijungti į bendrą veiklą ar tęsti jau ankstesnės akcijos BE PATYČIŲ metu pradėtą klasės draugystės dienoraštį – „Draugystės knygą“. Siūlome vaikams ir pedagogams sugrįžti prie jos – kartu aptarti, kaip jie išaugo ir pasikeitė, kaip išmoko vertinti draugą ir draugystę, kaip išmoko padėti greta esančiam draugui, kaip keitėsi vaikų klasės santykiai, … Kurkite tęstinę klasės „Draugystės knygą“ – antras, trečias, ketvirtas, … ir dvyliktas tomai. Tebūnie tai klasės augimo draugystėje dienoraštis. Į knygą(-as) vaikai tesudeda savo kūrybą – eilėraščius, pasakojimus, dramas, kitus trumpus kūrinėlius, kuriuos galės iliustruoti savais piešiniais. Tegul visi vaikai kartu tariasi ir sprendžia, ką įtraukti į bendrą klasės dienoraštį – „Draugystės knygą.“ Vaikų kūryboje galėtų būti atskleidžiamos / gvildenamos draugystės, paramos draugui, empatijos temos.
 ..

Čia surasite kvietimo laišką įsijungti į sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ 2020 ir ir bendrą informaciją ugdymo įstaigoms.