logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Zipio draugai. Vertinimas NEC 2012

2012 metais Lietuvoje atliktas programos „Zipio draugai“ tyrimas kėlė sau tikslą nustatyti programos ilgalaikį poveikį joje dalyvavusiems vaikams.

Šią studiją atliko P. Gudynas ir R. Skripkienė. Studija buvo atlikta, 2012 m. vykdant Nacionalinį mokinių pasiekimų tyrimą. Buvo siekiama įvertinti, ar mokiniai mano, jog programa „Zipio draugai“ jiems buvo naudinga, koks programos poveikis ketvirtokų savijautai mokykloje, ar yra ryšys tarp programoje įgytų sunkumų įveikimo gebėjimų ir patiriamų patyčių. Tiriamieji programoje „Zipio draugai“ buvo dalyvavę prieš trejus ar ketverius metus (lankydami priešmokyklinę grupę ar pirmą klasę).

Tyrimui buvo atrinkta praktiškai beveik visiškai atsitiktinė Lietuvos ketvirtokų imtis – 554 mokiniai iš 183 mokyklų, iš 244 klasių. 31% apklaustų ketvirtokų buvo dalyvavę programoje „Zipio draugai“. Apklausa įvykdyta 2012 m. gegužės mėnesį. Mokiniai atsakė į 110 anketos klausimų apie save, savo gebėjimus, savo aplinką namuose ir mokykloje, savijautą bei dalyvavimą prevencinėse programose.

Tyrimo rezultatai parodė, kad net 76% mokinių, prieš ketverius metus dalyvavusių „Zipio draugų“ programoje, teigė, kad programa jiems buvo naudinga. Jie gerai prisiminė programą ir pažymėjo, kad įgyti gebėjimai padėjo bendrauti bei įveikti sunkumus.

Tyrimo rezultatai padėjo išskirti gebėjimus, kuriais „Zipio draugų“ programoje dalyvavę mokiniai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo šioje programoje nedalyvavusių mokinių: mokiniui patinka dirbti vienoje grupėje su klasės draugais, jis sugeba padėti kitiems įveikti bendravimo sunkumus, jis randa išeitį iš keblių situacijų, jam sekasi įveikti vienatvę ir atstūmimą, jam sekasi rišliai pasakoti, sklandžiai reikšti savo mintis.

Tyrimo rezultatai pateikti 4 paveiksle. Mokiniai, pasirinkę atsakymą „Visiškai sutinku“, išreiškė nuomonę, ar jiems būdingi nurodyti gebėjimai. Teiginiai rodo, kad daugiau „Zipio draugų“ programoje dalyvavusių nei nedalyvavusių mokinių yra motyvuoti bendrauti ir bendradarbiauti, sėkmingiau komunikuoja su kitais, geba padėti kitiems įveikti bendravimo sunkumus, geba įveikti sunkumus, vienatvę ir atstūmimą.


Mokinių, kurie į pateiktus teiginius apie save atsakėVisiškai sutinku“, dalis (proc.)

 

Nustatyta, kad šie su dalyvavimu „Zipio draugų“ programoje sietini gebėjimai padeda mokiniams gerai jaustis mokykloje ir išvengti patyčių.

Šių penkių gebėjimų grupės koreliacija su geros savijautos mokykloje rodikliu – 0,46; koreliacija su patyčių pojūčio rodikliu neigiama –  – 0,22 (vaikai, kurie turi šiuos penkis gebėjimus, rečiau nei kiti patiria patyčias).

Taip pat nustatyta teigiama penkių gebėjimų koreliacija su „Zipio draugų“ programos naudingumu – 0,22, kurį nurodė ketvirtokai (vaikai, kurie turi šiuos penkis gebėjimus, jaučia didesnę dalyvavimo programoje naudą.

Taigi, net ir praėjus ketveriems metams po dalyvavimo „Zipio draugų“ programoje, jos poveikis mokiniams vis dar pastebimas ir statistiškai reikšmingas. Būtent tie gebėjimai, kuriuos ugdo „Zipio draugų“ programa, labai svarbūs mokiniams, kad jie mokykloje gerai jaustųsi ir patirtų mažiau patyčių. Patyčioms atsparesni tie mokiniai, kurie turi geresnius bendravimo, savęs reguliavimo, komunikavimo ir problemų sprendimo gebėjimus.