logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja



2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“






ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris



Zipio draugai. Tauragės apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Tauragės apskritis. 2019 – 2020 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Tauragės apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.
Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.19 d. 1100
09.20 d. 1100
I metodinis konsultacinis 11.21 d. 1230
II metodinis konsultacinis 2020.03.05 d. 1230
III metodinis konsultacinis 2020.05.14 d. 12:00
Konsultantė: psichologė Dalia Augienė.
Seminarai vyks Tauragės vaikų reabilitacijos centre – mokykloje „Pušelė“, Stoties g. 25A

Tauragės apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų grupės sąrašas

Ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje