logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisVėliausios naujienos. 2010 balandis

Pristatome Jums Marianne Ubbe straipsnį – laišką, skirtą visų šalių programą įgyvendinantiems pedagogams.

Marianne Ubbe yra programos „Zipio draugai“ iniciatoriaus ir kūrėjo Partnership for Children valdybos narė. Marianne įsitraukė į „Zipio draugų“ programą nuo pat pirmojo programos išbandymo Danijoje 1998 metais, aktyviai dalyvavo čia vykdant programos tyrimą. 2002 m. ji įsteigė naują mokyklą, kurioje „Zipio draugų“ programą padarė neatsiejama vaikų ugdymo programos dalimi.
Mieli „Zipio draugų“ programos draugai,
Aš ką tik grįžau iš Didžiosios Britanijos namo į Daniją, sudalyvavusi tarptautinėje konferencijoje surengtoje Partnership for Children.
Šioje konferencijoje dalyvavo 16 valstybių iš viso pasaulio. Konferencijos tikslas buvo parodyti kaip kiekviena šalis sugeba įgyvendinti ir plėtoti „Zipio draugų“ programos teikiamas žinias. Šio mano rašinėlio paskirtis nėra papasakoti Jums apie „Zipio draugus“ – manau Jūs visi tai žinote! Ne, jo tikslas yra parodyti, kad programa „Zipio draugai“ remiasi labai modernia, itin iniciatyvia ir demokratiška mokymo(si) perspektyva.
Kaip vaikai mokosi? Ką svarbu išmokti? Kaip mums sukurti mokymosi aplinką, kurioje visi turėtų galimybę mokytis?
Danų kalboje žodis „mokyti“ yra „undervise“. Pažodžiui verčiant tai reiškia „rodyti, daryti ar atlikti stebuklus“. Daryti stebuklus 6 valandas per dieną mes negalime. Net jei ir galėtume, – nederėtų. Tačiau tiesioginė šio žodžio prasmė atveria akis, nes parodo kaip svarbu yra mokyti vaikus ir tą mokslą padaryti žaviu ir patraukliu. Turime užtikrinti, kad moksleiviai būtų motyvuoti mokytis visą savo gyvenimą.
Šiandien sunku tiksliai pasakyti apie mūsų vaikų gyvenimą ateityje, tačiau mes galime bandyti pagrįstai spėti. Taigi aš ir pabandysiu.
Moderniame pasaulyje moksleiviai turi mokėti bendrauti su svetimų kultūrų, kalbų, religijų, bei politinių pažiūrų žmonėmis. Jie turi būti susipažinę su moderniomis technologijomis ir nuolat imtis iniciatyvos mokytis daugiau, bei sugebėti dažnai keisti darbo vietą. Jie privalo tikėti savimi ir suprasti juos supančius žmones.
Norėdami susidoroti su šiais numatomais ateities pasikeitimais, žmonės privalo galvoti ir elgtis kūrybingai, turėti bendravimo įgūdžių. Taip pat ir ateityje bus būtina ne tik empatija, bet ir pasitikėjimas savo jėgomis. Jei mes tikime, kad šios savybės bus svarbios, turime sukurti mokymosi aplinką, kuri padėtu jaunimui įgyti šių įgūdžių.
Programa „Zipio draugai“ palengvina šių įgūdžių ugdymą. Programa yra paremta dialogu tarp mokinių, bei tarp mokytojų ir mokinių. Šių dialogų sistema yra paremta lygiateisiškumo/pariteto principu ir nesmerkimo/tolerancijos atmosfera, kur visos nuomonės ir idėjos yra priimamos ir aptariamos tarp moksleivių ir jų mokytojos. Dalyvaudamas programoje kiekvienas moksleivis tiesiog priverčiamas mąstyti, pateikti kūrybiškų idėjų ir pasiūlymų, kaip tvarkytis su kasdieninėmis problemomis ir kaip, jeigu tai įmanomą, jas išspręsti.
Kad sukurtų tokias mokymosi situacijas, mokytojai privalo įsitraukti pats ir gerai pažinti kiekvieną moksleivį atskirai bei visą klasę. Kai mokiniai gerai pažįstą savo mokytoją ir mokytojas gerai pažysta savo mokinius, sukuriamas pagrindas geresniam akademiniam bei asmeniniam tobulėjimui.
Nėra didelė naujiena tai, kad tiek klasės atmosfera, tiek atskiros mokyklos kultūra įtakoja mokinių pažangą. Pusiausvyros tarp akademinio ir asmeninio tobulėjimo palaikymas yra didžiausias prioritetas ir iššūkis ir abu priklauso vienas nuo kito. Išlaikyti šią pusiausvyrą tai tarsi joti ant dviejų arklių vienu metu -abu turi joti vienodu greičiu!
Programa „Zipio draugai“ taip pat pripažįsta, kad mokiniai mokosi įvairiais būdais ir kad estetiška aplinka irgi daro įtaką mokymosi sėkmei. Programos mokomojoje medžiagoje yra gražių, spalvotų plakatų, kurie gali kabėti ant sienos tiek kiek mokiniai ir mokytojai norės.
Kaip ir kiekvienoje valstybėje, Danijos mokykloje mes turime mokymo programą kiekvienam skirtingam dalykui,. Tačiau mes turime atskirą programą apie tai, kuo mokytojas privalo rūpintis, kad būtų užtikrinta kiekvieno mokinio asmeninė gerovė ir ką daryti, kad kiekvienas konkretus mokinys asmeniškai tobulėtų. Tokios programos turėjimas yra kaip garantas, kad mokytojas mokymo procese nepamirš žmogiškojo matmens.
Gyvenimas yra sudėtingas ir šiuolaikinės žinios bus jau pasenusios rytoj. Mes neturime jokių priežasčių galvoti, kad vaikai geriau mokosi pagal senamadiškas tradicijas ir grafikus, kurie puikiai veikdavo pramonės vystymosi laikais. Ateities visuomenė labai skirsis nuo šiuolaikinės ir mes turėsime elgtis kitaip nei šiandien. Mes privalome padėti vaikams išmokti gyventi sudėtingame ir nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Tačiau turime tai daryti atsargiai, kad vaikai užaugtu pasitikėdami savo jėgomis.

Darbas su programa „Zipio draugai“ yra vertinga pagalba mokytojams iš viso pasaulio. Politikai, kurie yra atsakingi už sprendimus švietimo sistemoje, turėtų būti supažindinti su programa „Zipio draugai“, suprasti bei pripažinti jos idėjas ir vertybes esančias programoje. Švietimo sistemos politikai ir mokslininkai turi žinoti daugiau apie ankstyvojo socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo įtaką žmogaus psichikos sveikatai ir gerovei.

Marianne Ubbe
Tornbjerg Skole, Odense, Denmark