logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vėliausios naujienos. 2010 liepa

Programa ,,Zipio draugai“ –
sudėtinė Nacionalinės smurto prieš vaikus
prevencijos ir pagalbos vaikams programos dalis
Programa ,,Zipio draugai“ yra sudėtinė Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programos dalis (2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392 nutarimas; VŽ, 2008, Nr. 51-1892). Lietuvos respublikos vyriausybė savo nutarimu rekomenduoja programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
2010 metais visose Lietuvos apskrityse įgyvendindami programą ,,Zipio draugai“ planuojame:
– 2010 m. įtraukti į programą ,,Zipio draugai“ ne mažiau kaip 15300 vaikų, iš kurių ne mažiau kaip 9300 vaikų 2009-2010 m. m. ir ne mažiau kaip 6000 vaikų 2010-2011 m
– Suteikti naujai į programą įsitraukusiems pedagogams programos ,,Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją:
2009 – 2010 mokslo metais  parengti darbui programoje 200 pedagogų;
2010 – 2011 mokslo metais parengti 170 pedagogų.
– Pirmais metais programoje dalyvaujantiems pedagogams surengti įvadinius  ir metodinius konsultacinius seminarus;
– Užtikrinti ankstesniais metais parengtų programos pedagogų dalyvavimą programoje, t.y. įtraukti į programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimą ne mažiau 200 ankstesniais metais programos kvalifikaciją įgijusių pedagogų;
– Aprūpinti programoje ,,Zipio draugai“ Aprūpinti dalyvaujančius konsultantus, pedagogus ir ugdymo įstaigas būtina informacine – dalomąja medžiaga;
– Informuoti visuomenę bei pedagoginę bendruomenę apie vykdomos programos eigą.
– Atnaujinti ir tobulinti programos ,,Zipio draugai“ pedagogų – savanorių konsultantų padėjėjų kvalifikaciją ir tuo tikslu surengti konsultantų padėjėjų kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo mokymą (pagal galimybę).
Ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“ Lietuvoje jau įkopė į antrą dešimtmetį – ateinantys mokslo metai bus jau vienuoliktieji programos įgyvendinimo metai. Nuo programos įgyvendinimo pradžios joje jau yra dalyvavę beveik 72 tūkstančiai vaikų, darbui programoje parengta 2659 pedagogai. Programa „Zipio draugai“ šiuo metu vykdoma 19 pasaulio šalių.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą Lietuvoje palaiko, skatina ir remia

Švietimo ir mokslo ministerija

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Programos „Zipio draugai“ generalinis rėmėjas Lietuvoje

– prekybos tinklas IKI

Programos „Zipio draugai“ autoriaus teisės priklauso ne pelno siekiančiai organizacijai reziduojančiai Londone

 

9-dziaugsmelis

9-miegam-su-Z9-keturios-drauges