logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vėliausios naujienos 2010 sausis

Pirmųjų programos „Zipio draugai“ dalyvių nuomonės tyrimas apie programą
Vida Gudauskienė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 2010 m.
Programos „Zipio draugai“ efektyvumo vertinimo tyrimų Lietuvoje 2000 – 2003 metais koordinatorė.
 
Pirmieji programos „Zipio draugai“  žingsniai Lietuvoje nebuvo lengvi. 2000 metais buvo abejojančių šios programos reikalingumu mažiems vaikams – šešiamečiai per maži dalyvauti socialinių įgūdžių ugdymo programoje. Buvo manančių, jog tokios programos turėtų būti vykdomos paaugliams, kai iš tiesų susiduriama su netinkamu agresyviu elgesiu. 2000 – 2003 metais atlikti programos „Zipio draugai“ („Jaunoji Europa“) vertinimo tyrimai Lietuvoje parodė, kad ši programa  labai reikalinga mažiems vaikams, pagerėjo programoje dalyvavusių vaikų bendravimo kokybė, kasdieniams sunkumams spręsti jie naudojo daugiau tinkamų būdų. Tačiau vis kildavo mintis,  ar  praėjus keleriems metams  vaikai prisimins šią programą, ar išliks programos valandėlių metu išmokti sunkumų įveikimo būdai.
 
Programos „Zipio draugai“ dešimtmečiui paminėti rengiama konferencija paskatino mane įgyvendinti seniai puoselėtą mintį, t.y.  atlikti pirmųjų programos „Zipio draugai“ dalyvių apklausą.
 
Tyrimo tikslas. Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, ar praėjus devyneriems metams po dalyvavimo programoje vaikai prisimena programą „Zipio draugai“, kokie prisiminimai labiausiai išlikę jų atmintyje? Toks sumanymas buvo susijęs  ir su rizika: a) per devynerius po dalyvavimo programoje metus vaikai gali būti dalyvavę ir kitose programose, neprisiminti Zipio valandėlių;     b) keturiolikmečiai, penkiolikmečiai –  tai prieštaravimų amžiaus tarpsnis, galimas šių vaikų atsisakymas dalyvauti apklausoje. Tyrimas sumanytas ir organizuotas asmenine iniciatyva. Tyrimas vyko 2009 m. spalio – gruodžio mėnesiais.
 
Tyrimo metodika. Buvo parengtos trumpa dešimties klausimų apklausos anketa mokiniams bei informacinis laiškas su sutikimo forma tėvams dėl vaiko dalyvavimo apklausoje. Žemiau pateikti trys pagrindiniai anketos klausimai:
 
· Ar prisimeni darželyje vykdytą programą „Jaunoji Europa“, kurios pagrindinis veikėjas vabaliukas Zipis?
· Ar padėjo ši programa tau įveikti sunkumus kasdieniame gyvenime?
· Kaip manai, ar tokia programa reikalinga mažiems vaikams?
 
Tiriamieji. Pirmieji Zipio programos dalyviai  2009/2010 mokslo metais yra  devintokai, tad juos surasti nebuvo lengva: daugelis vaikų iš pradinių mokyklų perėjo į vidurines mokyklas, iš vidurinių mokyklų perėjo į gimnazijas.  Talkinant mokyklų psichologams iš pirmųjų  programos trumpalaikio efektyvumo vertinimo tyrime (2000/2001 metai) dalyvavusių 314 programos vaikų pavyko surasti 104 vaikus, kurie mokosi 19–oje Vilniaus vidurinių mokyklų bei gimnazijų. Dėl ribotų finansinių galimybių bei žmogiškųjų pajėgumų tyrime dalyvauti buvo pakviestos tos mokyklos, kuriose mokosi daugiau nei po vieną Zipio programos dalyvį ir mokykloje dirba psichologas. Išdalintos 82 anketos,  užpildytos 73 anketos (42 mergaičių, 31 berniuko) (diagrama 1). Apklausoje dalyvavę vaikai yra iš visų 11 vaikų darželių, kuriuose 2000/2001 metais pirmą kartą buvo vykdoma programa.
 
 
Mėlyna spalva – berniukai, raudona spalva – mergaitės.
 
Tyrimo rezultatai. Į klausimą „Ar prisimeni darželyje vykdytą programą „Jaunoji Europa“, kurios pagrindinis veikėjas vabaliukas Zipis?“ 59 mokiniai atsakė TAIP,  14 mokinių pažymėjo NE. Taigi, daugelis apklausoje dalyvavusių vaikų, praėjus devyneriems metams po dalyvavimo programoje „Zipio draugai“, prisimena šią programą. Į klausimą „Ar padėjo ši programa tau įveikti sunkumus kasdieniame gyvenime?“ 50 mokinių atsakė TAIP, 18 mokinių parašė „Nežinau“ ir tik 5 mokiniai pažymėjo NE. Taigi, daugelis apklausoje dalyvavusių vaikų mano, kad „Zipio draugų“ programa padėjo įveikti sunkumus kasdieniame gyvenime.Į klausimą „Kaip manai, ar programa „Zipio draugai“ reikalinga mažiems vaikams?“ 58 mokiniai atsakė TAIP, nė vienas mokinys nepažymėjo NE, 15 mokinių nieko nepažymėjo. Taigi, daugelis apklausoje dalyvavusių vaikų mano, kad programa „Zipio draugai“ reikalinga mažiems vaikams (diagrama 2, diagrama 3, diagrama 4).
 

Diagrama 2

 
 

Diagrama 3

 
 

Diagrama 4

 
 
Galima teigti, jog daugelis vaikų, kurie prisiminė programą „Zipio draugai“, mano, kad programa jiems padėjo įveikti kasdienius sunkumus ir kad ši programa reikalinga mažiems vaikams.
 
Atlikta mokinių, kurie prisiminė programą „Zipio draugai“, atsakymų kokybinė analizė (lentelė 1). Vaikų atsakymai buvo suskirstyti pagal kategorijas ir subkategorijas. Lentelėje pateikti labiausiai iliustratyvūs, informatyviausi vaikų atsakymai.

Kategorija

 

Subkategorija

Pavyzdžiai

1. Ką vaikai prisimena iš programos

„Zipio draugai“.

 

a) veiklą grupėje, buvimą kartu su grupės vaikais;

*Bendravome tarpusavyje su grupės vaikais, tai labai padėjo dabartyje.

*Aš prisimenu, kad susirinkę grupėje į ratuką, auklėtoja pasakodavo įvairias situacijas, kurioje Zipis pasielgtų teisingai.

*Prisimenu kaip visi drauge susėsdavome ratu ir aptardavome įvairias temas.

*Būdavo Zipio valandėlės vieną kartą į savaitę. Per tas valandėles mes turėdavome apibūdinti savo nuotaikas ir jausmus. Net piešdavome ar mums liūdna, ar linksma. Aiškindavomės, ką reikia daryti, kad būtume linksmi ir turėtumėme daug draugų ir kaip įveikti įvairius gyvenimo sunkumus.

*Susėsdavom ratu, siųsdavome iš rankų į rankas „vabaliuką“ ir kalbėdavome įvairiomis temomis, mokėmės bendrauti, suprasti mus supančią aplinką.

*Atsimenu, kad mus mokė kaip elgtis visokiose situacijose, kad piešėme Zipį.

*Prisimenu lapą, kuriame reikėjo nuspalvinti veidelį (linksmą arba liūdną) kaip jautiesi ir nuspalvinti debesėlį arba saulytę.

*Prisimenu, kad auklėtojos pasakodavo įvairius pasakojimus apie Zipį, buvo Zipio valandėlės.

 

b) programos medžiagą;

*Labai įsiminė iliustracijose vaizduoti vaikai, nes kai kurie jų buvo juodaodžiai, tuomet man buvo labai keista matyti tokius žmones.

*Vabaliukas Zipis turėjo du draugus, kurie jam padėdavo sunkiose situacijose.

*Apie šią programą atsimenu tik tai, kad buvo žiogelis Zipas ir kiekvieną užsiėmimą piešėm veidelius, kaip jaučiamės.

*Mums skaitė įvairius pasakojimus apie Zipį ir jo draugus. Apie jų draugiškumą, žaidimus. Atsimenu, kad gavau pieštuką, kortelę ir diplomą su Zipiu.

*Reikėjo išmokti 10 taisyklių. Vieną atsimenu (klausyk kaip kitas šneka).

*Prisimenu, kai duodavo lapus ir juos reikėjo pildyti.

*Prisimenu taisyklių lapą, kur vabaliukas Zipis nurodė teisingo elgesio taisykles.

*Buvo žiogas, berniukas su mergaite jį augino, turėjo daug draugų.

*Buvo pasakojami pasakojimai apie tris draugus, jų emocijas. Kaip jie elgdavosi tam tikrose situacijose. Po to leisdavo mums pasipasakoti savo istorijas atitinkama tema.

*Pamenu, jog verkiau, nes mirė vabaliukas, pradėjau jaust gailestį, pradėjau vertinti viską, ką turiu ir t.t.

 

  g) programos priemones.

*Pamenu gautą diplomą.

*Buvo atvažiavę žmonės iš užsienio, dalyvavome renginiuose, dalino skareles su Zipiu.

*Prisimenu „firminį“ pieštuką, kortelę su vardu, šalikėlį su vardu ir diplomą pabaigus darželį.

*Oi, atsimenu tik patį Zipį, turiu diplomą, kortelę ir pieštuką, šie daiktai man primena šią programą.

*Labiausiai pamenu, kai duodavo  A4 formato lapą su saule ir debesėliu ir juos spalvindavom.

*Labiausiai atsimenu, kad dalino pieštukus su Zipiu. Labai džiaugiausi.

*Atsimenu davė pieštuką. Dabar kartais prisimenu savo Zipio pieštuką.

*Iki šiol turiu Zipio pieštuką, kurį nelaimingo atsitiktinumo metu sulaužiau pusiau 😀

*Prisimenu, kai mums (visiems darželio vaikams) buvo išdalinti Zipio medaliai, dar prisimenu kaip įteikė visus piešinius viename popieriniame Zipio lape ir aš labai apsidžiaugiau. Dar iki šiol jie pas mane yra.

*Turėjau geltoną skarelę su užrašu „Zipio draugai“.

*Mums skaitė įvairius pasakojimus apie Zipį ir jo draugus. Apie jų draugiškumą, žaidimus. Atsimenu, kad gavau pieštuką, kortelę ir diplomą su Zipiu.

 

2. Kuo programa „Zipio draugai“ padėjo, buvo naudinga vaikui. a) vaikai labiau  pasitikėjo savimi;

*Per pamokas lengviau išsakyti nuomonę, kai į tave yra nukrypusios visos klasiokų akys.

*Manau, kad Zipio dėka ėmiau labiau pasitikėti savimi, laisviau bendrauti su draugais.

*Zipio programa ugdė mano pasitikėjimą savimi, kitais. Zipis buvo labai geras visų mūsų grupės draugas.

 

b) vaikai lengviau bendravo;

*Išmokome bendrauti su vaikais, nesipykti, nesimušti, taikiai išspręsti problemas.

*Susiradau daug draugų. Ir mieliau pradėjau eiti į darželį.

*Nors menkai prisimenu apie ką kalbėdavome, bet tai skatino mus bendrauti su grupiokais, su kuriais mes iki tol nebendravome, išsakyti savo nuomonę apie pateiktą situaciją. Padėjo labiau valdyti savo jausmus.

*Išmokau bendrauti, nesipykti, nesimušti, taikiai spręsti problemas.

*Padėjo susipažįstant su draugais, bendraujant su jais.

*Susipyko du mano draugai. Aš, prisiminusi Zipio programą pasinaudojau ja, padėjau išaiškinti konflikto esmę ir sutaikiau draugus.

*Zipio programa skatino bendrauti, nebijoti klausti, teirautis. Atėjus į mokyklą aš daug laisviau, nei kiti bendravau su mokytojais, nebijojau (ir nebijau) klausti, jeigu kas nors man neaišku.

*Išmokau nepertraukinėti kito, kai jisai sako įdomią situaciją ar neįdomią, reikia visada išklausyti.

 

c) pagerėjo vaikų savikontrolės įgūdžiai.

*Išmokau neįžeidžiant žmogaus pasakyti pastabą apie jo elgesį, išmokau susivaldyti, kai žmogus įžeidžia mane.

*Aš, pavyzdžiui, nuo vaikystės visą laiką prisimenu vieną diskusiją apie muštynes. Jog mušdamasis su kitu neišspręsiu problemą.

*Mane labai erzino vienas žmogus, aš ant jo pykau, tačiau, nusprendžiau, kad neverta pykti, nes iš to nebus nieko gero.

*Kai kas nors mane įžeidinėja, nepuolu veltis į konfliktą, bandau žmogui ramiai paaiškinti, kad man tai nepatinka.

*Nors menkai prisimenu apie ką kalbėdavome, bet tai skatino mus bendrauti su „grupiokais“, su kuriais mes iki tol nebendravome, išsakyti savo nuomonę apie pateiktą situaciją. Padėjo labiau valdyti savo jausmus.

*Tai gali sumažinti paauglių nusikalstamumo lygį. Tikslinga nuo pat mažens mokyti vaiką susivaldyti. Užaugę vaikai  elgsis taip kaip pridera, ir nenusikals.

*Ką reikia daryti susipykus. Jog nereikia muštis, o tiesiog reikia kalbėtis. Neužsidaryt savyje.

3. Kodėl ši  programa reikalinga mažiems vaikams.

 

a) tėvai ne visada sugeba paaiškinti mažam vaikui tinkamo elgesio taisykles;

*Tėvai ne visada viską pasako, kas būtina, socializavimas visada yra naudingas.

*Tėvai nelabai moko mažų vaikų, ką reikia daryti, kai sunku.

b) padeda mažiems vaikams suprasti save ir kitus;

*Manau reikalinga. Kas kartą laukdavom tų pasakojimų įvairių, tikrai visiems patiko vaikams, tikrai po šios programos vaiko jausmai vystosi.

*Ji padeda vaikams suvokti savo emocijas, jausmus.

c) padeda ugdyti vaikams tinkamo elgesio įgūdžius.

*Vaikams bus linksma ir įdomu klausyti Zipio istorijų, be to jie gal nesupras kaip tai pamoko, bet vėliau jiems to prireiks.

*Jau maži vaikai turi suprasti, kad skaudinti ir įžeidinėti kitus yra labai blogai, jie turi žinoti, kad  geriau susivaldyti.

*Ši programa reikalinga šiuolaikiniams mažiems vaikams, ypač, jei ši programa yra dar tobulesnė (aišku ji ir tada buvo tobula mums), nes dabartiniams mažiems žmogeliams reikia pradėti anksčiau pasakoti apie įvairius dalykus, nes jie gali pasukti per anksti „į kairę“ pusę.

*Vaiką reikia ugdyti nuo pat darželio gražiam elgesiui ir teisingam mąstymui, todėl manau, kad tokios programos, pateiktos gyvūnėlių ar žaislų elgesio forma vaikams ir patinka ir tuo pačiu juos ugdo.

Praėjus devyneriems metams po dalyvavimo programoje „Zipio draugai“ dauguma vaikų prisiminė bendravimą programos valandėlių metu, sėdėjimą ratu ir kalbėjimą apie jiems rūpimus dalykus, veiklą grupėje pamokėlių metu, programos medžiagą, veikėjus. Dalis vaikų prisiminė programos priemones: skareles, kortelę su vardu, pieštuką, popieriaus lapus su saulute ir debesėliu, diplomą. Keli vaikai anketose parašė, kad yra išsaugoję Zipio pieštuką, diplomą, skarelę ir jie jiems yra svarbūs.
 
Ar programa „Zipio draugai“ buvo naudinga vaikams? Gauti tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog programa buvo naudinga vaikams. Vaikai anketose teigia, jog programos dėka jie labiau ėmė pasitikėti savimi, ėmė lengviau bendrauti, pagerėjo jų savikontrolės įgūdžiai.
 
Ar programa reikalinga mažiems vaikams? Remiantis vaikų atsakymais anketose galima teigti, jog tokia programa labai reikalinga mažiems vaikams: tėvai ne visada supažindina mažus vaikus su tinkamo elgesio būdais, elgesio taisyklėmis, ši programa padeda mažiems vaikams suprasti savo ir kitų jausmus, ugdo savikontrolės įgūdžius.
 
Vaikų atsakymai anketose rodo, jog programa „Zipio draugai“ parengta labai įtaigiai, įdomiai, emocionaliai. Labai gerai parengta programos medžiaga, priemonės, o tai itin svarbu mažiems vaikams. Tai turbūt ir yra svarbiausia programos sėkmės priežastis. Šešiamečiams vaikams ilgam įsiminė valandėlių metu jautriai dėstomos paprastos bet labai reikalingos gyvenimo tiesos.  Tai patvirtino ir suorganizuotas gyvas susitikimas  su šešiais 2000/2001 m. vykdytos programos „Zipio draugai“ dalyviais. Į klausimą, ko jiems trūksta mokykloje iš šios programos, jie atsakė, kad jiems trūksta sėdėjimo ratu su pedagogu ir paprasto atviro nuoširdaus kalbėjimo apie jiems rūpimus dalykus. Susitikimas su pirmaisiais zipiukais parodė, kad šis tyrimas atliko ir programos pastiprinimo, priminimo vaidmenį. Vaikams tai buvo labai svarbu. Jie buvo nustebę, kad juos po šitiek metų prisiminė, susirado. Jie vis labiau įsitraukė į pokalbį, vis daugiau situacijų prisiminė iš programos, siejo su dabartine savo kasdienybe.
 
Tyrimo metu vaikai pateikė ir savo pastebėjimus programai: a) programos trukmė per trumpa, ji turėtų tęstis ir mokykloje; b) tokia programa itin reikalinga mokykloje, ypač paauglystėje, kodėl nėra jos tęsinio paauglystės amžiuje.
 
Buvo atlikta apklausa telefonu ir vaikų darželių pedagogių, kurios buvo pirmosios  programos „Zipio draugai“ vykdytojos, bet pastaruosius metus nevykdo programos. Pirmosios programos vykdytojos – pedagogės labai gerai prisiminė „Zipio draugus“ („Jaunąją Europą“). Jos akcentavo, jog programa labai gerai parengta, aiški jos struktūra, kokybiškos programos priemonės, kvalifikuotų specialistų konsultacijos sumažino įtampą ir nerimą, kuris buvo pradžioje prieš programos įgyvendinimą. Mano apklaustos pedagogės pabrėžė, jog programa labai naudinga tiek vaikams, tiek pedagogams:
 
· „Vaikams labai naudinga programa. Jie taisykles panaudoja bendravime. Mane nustebino, kad mažiems vaikams ypač reikia taisyklių. Iš pradžių netikėjau, kad vaikai supras, klausys. Nustebau, kad, atrodo, tokios paprastos taisyklės labai pagerino bendravimą. Prisimenu, kad ir mums, auklėtojoms labai patiko taisyklės; ir mes kartais jas taikydavome savo asmeniniame gyvenime“.
· „Labai gerai prisimenu šią programą. Mes grupėje turėjome problemišką vaiką. Ši programa mums padėjo atrasti kelią į šį vaiką, pažinti jį, pažinti mus pačius, ieškoti būdų bendravimui su juo. Aš manau kad ta programa vyksta per trumpai; kai jau mes lyg pradėjome pažinti tą vaiką, programa baigėsi. Nežinau kaip tam vaikui sekėsi toliau, būtų gerai, kad būtų programos tęstinumas mokykloje.“
 
Išvados.
 
1. Taigi, ir praėjus devyneriems metams po dalyvavimo programoje „Zipio draugai“ dauguma dalyvavę apklausoje vaikų prisiminė šią jiems vykdytą programą.
2. Tyrime dalyvavusių vaikų rezultatai patvirtino, kad programa „Zipio draugai“ padėjo vaikams įgyti gebėjimų, padedančių lengviau įveikti kasdienius sunkumus, įtakojo geresnę emocinę savijautą.
3. Tyrime dalyvavusių vaikų nuomone programa labai reikalinga mažiems vaikams.
 
Aukščiau pateiktas išvadas dar kartą patvirtina pirmųjų programos dalyvių anketose įrašyti bei susitikimo metu išsakyti palinkėjimai programai „Zipio draugai“:
 
· Norėčiau tik, kad visi žinotų, kad egzistuoja tokia programa kaip „Zipio draugai“ ir kuo daugiau vaikų ją lankytų ir dalyvautų.
· Ačiū kad įvedėte šią programą.
· Labai ačiū, perduokite linkėjimus draugui Zipiui.
· Noriu palinkėti sėkmės visiems būsimiems, esamiems ir buvusiems Zipio dalyviams.