logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vėliausios naujienos. 2012 liepa

Vaiko labui – 10 metų

Šiais metais mums didelė šventė – 2012 metais liepos 22 dieną „Vaiko labui“ suėjo dešimt metukų!!! O gal metų? Daug ar mažai?

Kai pagalvoji, kad yra tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, skaičiuojančių savo veiklą ilgais dešimtmečiais, tai lyg ir ne daug.

Iš kitos pusės, Lietuvoje išgyventi nevyriausybiniai organizacijai dešimt metų – daug. O kai dar pagalvoji: 10 metų – tai 3650 dienų pastovaus kasdienio darbo, besistengiant, kad vaikus pasiektų mūsų įgyvendinamos programos „Zipio draugai“ „Įveikiame kartu“, o dabar dar ir Zipio tęsinys „Obuolio draugai.“ Besistengiant, kad vaikai daugiau šypsotųsi augdami ir užaugę, kad tėvai ir pedagogai keistų savo sampratas apie vaiko emocinį pasaulį. Tiesiog tikint, kad mūsų kartais labai įkvepiantys ir pagaunantys, o kartais nuobodūs ir monotoniški darbai yra prasmingi ir daro pokytį šiandienai ir rytdienai.

Būtent šis tikėjimas varė, stūmė, traukė ir kvietė į priekį. Ir dar žmonės šalia.

Pedagogų pastovūs pasakojimai apie vaikams bendraujant iškylančias sudėtingas situacijas ir kaip jas išspręsti vaikams padeda Zipis; apie pedagogų stebimus pokyčius vaikuose ir pačių pedagogų tarpusavio bendravime; apie besikeičiantį požiūrį į vaiką ir jo jausmus; perpasakoti tėvelių pasidžiaugimai, kad vaikas „nebesipeša“, kad prakalbo, atsivėrė, kad net suaugusiuosius pamoko kaip rasti gerą išeitį ar spręsti konfliktą.

Per šiuos metus „apaugome“ didele „palaikymo komanda“: tai mūsų programas įgyvendinantys pedagogai – „Vaiko labui“ savanoriai, patys save vadinantys „Zipio fanu klubas.“ Tai mūsų programų ir mūsų pačių variklis – jie visada padeda, visada palaiko, visada tiki, jie iniciatyvūs ir visada kupini entuziazmo.

Geranorišką nuostatą mūsų įgyvendinamų programų ir mūsų atžvilgiu jautėme ir ŠMM, ir daugelio rajonų savivaldybėse ir ugdymo įstaigose. Kur bevyktų mūsų įgyvendinamos programos – lopšelyje – darželyje, mokykloje, globos namuose, dienos centre – jomis gyvai domisi ugdymo įstaigos bendruomenė ir vadovai, sudarydami sąlygas pedagogams ir vaikams dalyvauti programose.

Įgyvendinant mūsų programas, deja, nedažnai tenka susitikti su jose dalyvaujančių vaikų tėvais, tačiau kartais, aplinkiniais keliais, netikėčiausiose situacijose, mus pasiekiantis grįžtamasis ryšys itin džiugina – tenka išgirsti įvairiausių istorijų ir nutikimų, kurių pagrindinis „įkvėpėjas“ yra Zipis, o veikėjai ir „dirigentai“ – vaikai.

Dar kita žmonių grupė, apie kurią švenčiant „Vaiko labui“ dešimtmetį negalima nekalbėti. Tai įstaigos steigimo iniciatoriai ir steigėjų atstovai – Ona Kristina Polukordienė ir Pranas Gudynas. Valdybos nariai. Ekspertai – Ona Monkevičienė, Ramutė Skripkienė ir Ieva Bieliauskienė. Programos kūrėjai Partnership for Children ir jų vadovai Chris Bale ir Caroline Egar. Šie žmonės žodžiu ir veiksmu padėjo augti, padėjo būti, o kartais net ir išlikti. Visada palikė ir palaiko, tikėjo ir tiki.

„Vaiko labui“ darbuotojai – atskira tema. Jie keitėsi, dirbo ilgiau ar trumpiau, ir jų visada nebuvo daug – du arba trys. Norisi juos visus paminėti ir jiems visiems padėkoti už jų kasdienį darbą: Rūtai Patrulionytei, Gražinai Inčiūrienei, Mildai Novickei, Birutei Jūrevičienei ir mūsų buhalterėms – Danai Žinienei ir Aurelija Meškienei. Už jų neabejingumą, už jų atsakingumą, už tikėjimą ir prasmės matymą, už „ugnimi degančias akis.“

Ką gi mes – „Vaiko labui“ nuveikėme per tas 3650 dienų? Suradome daug draugų Lietuvoje ir užsienyje; užmezgėme daug kontaktų; įsitikinome, kad žmonės yra neabejingi vaikams, vieni kitiems, ateičiai.

O kalbant skaičių kalba nuveikėme nemažai. Programoje „Zipio draugai“ dalyvavo 99,9 tūkstančiai vaikų, paruošti 3266 pedagogai, 63 programos konsultantai – psichologai ir 89 jų padėjėjai – pedagogai. Programa įgyvendinama visose Lietuvos apskrityse lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Sukurti ir išleisti 8 originalūs lietuviški programos „Zipio draugai“ leidiniai ir 2 kompaktiniai diskai, skirti programos pedagogams, konsultantams ir konsultantų padėjėjams.

Pradėjome įgyvendinti ilgai lauktą programos „Zipio draugai“ tęsinį programą „Obuolio draugai.“

Sukūrėme originalią lietuvišką socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančią programą „Įveikiame kartu“ ir nuo 2006 metų ją įgyvendiname visose Lietuvos apskrityse. Darbui šioje programoje jau yra parengti 1456 pedagogai.

Parengėme ir įgyvendinome nemažai įvairiausių projektų. Surengėme tarptautinę dviejų dienų konferenciją Ankstyvosios prevencijos galimybės stiprinant psichologinį vaikų atsparumą ir pasirengimą įveikti kasdienio gyvenimo problemas , skirtą programos Zipio draugai įgyvendinimo dešimtmečiui Lietuvoje. Drauge su 32 Lietuvos ir užsienio organizacijomis, dirbančiomis visuomenės psichikos sveikatos srityje iš 15 Europos Sąjungos šalių įgyvendinome tris metus (2007 – 2009) projektą „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: veiksmingų politikų ir praktikų sukūrimas“ (CAMHEE).

Daug padaryta, pasiekta, sužinota, suprasta, daug draugų įsigyta, turime daug už ką ir kam būti dėkingi. Tai gal vis dėlto daug mums tų metų.

Didelis ačiū visiems buvusiems ir esantiems kartu su mumis ir šalia mūsų!!!

Aurelija Okunauskienė
VšĮ „Vaiko labui“

Ankstyvosios prevencijos galimybės stiprinant psichologinį vaikų atsparumą

ir pasirengimą įveikti kasdienio gyvenimo problemas