logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vėliausios naujienos. 2012 sausis


99 tūkstančiai Zipio draugų sveikina Obuolio draugus

2012 metais į Lietuvą ateina ilgai lauktas tarptautinės programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai.“

Abi programos skirtos ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

Tarptautines programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ sukūrė nevyriausybinė organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone (JK) http://www.partnershipforchildren.org.uk Lietuvoje abi programas įgyvendina nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija VšĮ ,,Vaiko labui”, turinti PFC išimtinę licenciją jas vykdyti.

Programa „Zipio draugai” įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000 metų. Ji skirta 5 – 7 metų vaikams ir įgyvendinama priešmokyklinėje grupėje arba pirmojoje klasėje. Programoje jau dalyvavo daugiau kaip 99 tūkstančiai vaikų, jos vykdymui reikalingas kompetencijas yra įgiję 3266 pedagogai. Programa šalyje vykdoma visose apskrityse, pagal poreikį lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis.

Pasaulyje programa „Zipio draugų“ vykdoma 28 šalyse. Joje jau dalyvavo daugiau kaip 550 000 vaikų. Kasmet prie programos prisijungia vis daugiau šalių visame pasaulyje. „Zipio draugų“ programos kokybę ir veiksmingumą yra įvertinę nepriklausomi ekspertai įvairiose šalyse skirtingose kultūrose (taip pat ir Lietuvoje). Visur pasiekta sistemingų teigiamų rezultatų. Programą pripažįsta Pasaulinė sveikatos organizacija.

Programos „Zipio draugai“ tęsinys arba antroji dalis yra „Obuolio draugai.“ Ji skirta 6-9 metų vaikams ir bus įgyvendinama Lietuvoje pirmose – trečiose klasėse. Programos bandomasis etapas vyks 2012 – 2013 metais keliose atrinktose Vilniaus ugdymo įstaigose. Programa bus išbandoma, vertinama ir, esant reikalui, tobulinama, pritaikant ją Lietuvos ugdymo sistemai.


Trumpai apie programą „Obuolio draugai“

Programą „Obuolio draugai“ sudaro 26 valandėlės. Ji skirta padėti šešerių – devynerių metų vaikams tobulinti jau turimus bei įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų. Valandėlės tinka įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų vaikams.

Programa „Obuolio draugai“ tinkama ir „Zipio draugų“ valandėlėse dalyvavusiems ir jose nedalyvavusiems pradinių klasių mokiniams.

Per valandėles vaikai nekonkuruoja, jų atsakymai nėra vertinami pažymiais, vaikai skatinami dalintis idėjomis ir padėti vienas kitam. Siekiama geros vaikų savijautos, gero mikroklimato klasėje bei gebėjimų, padedančių susidoroti su kasdienėmis ir sudėtingomis situacijomis, ugdymosi.

Pradiniam „Obuolio draugų“ variantui parengti lėšų skyrė Brazilijos miestas Sorokaba (Sorocaba), kuriame ši programa ir buvo išmėginta. Valandėlėse dalyvavusių nepriklausomų ekspertų nuomone, akivaizdžiai pagerėjo šių vaikų socialiniai įgūdžiai, vaikai gerokai dažniau taikė pozityvius būdus sunkumams įveikti, o netinkamos išeitys buvo pasirenkamos kur kas rečiau.

Vėliau programa „Obuolio draugai“ buvo sėkmingai išmėginta Nyderlanduose ir patobulinta, atsižvelgiant į programą įgyvendinusių pedagogų pastabas bei pasiūlymus ir ekspertų iš Anglijos, Airijos, Lietuvos bei Norvegijos idėjas.


„Obuolio draugų“ programos struktūra

„Obuolio draugai“ prasideda dviem įvadiniais užsiėmimais ir apima šešias temas, arba modulius (dalis):
• Jausmai
• Bendravimas
• Draugystė
• Problemų sprendimas
• Pokyčiai
• Mes galime įveikti

Kiekvienai temai aptarti skirta po keturias valandėles, nors 4 dalies 3 valandėlei ir 5 dalies 1 valandėlei pateikti ir alternatyvūs užsiėmimo planai. Dauguma valandėlių trunka 45–60 minučių, jas sudaro šios pagrindinės dalys:

• Apšilimas
• Užduotys
• Aptarimas