logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vėliausios naujienos. 2013 kovas

Programos „Zipio draugai“ metodinio centro veiklos dešimtmetį šiemet pažymėjo Kauno Panemunės lopšelis darželis.

Ta proga  2013 m. vasario 25 d.- kovo 8 d. Kauno miesto savivaldybės Panemunės seniūnijos patalpose buvo organizuota Kauno regiono ikimokyklinių įstaigų auklėtinių kūrybinių darbų parodą ,,Draugystės metai su Zipiu.”

Kauno miesto Panemunės vaikų lopšelis-darželis vienas iš pirmųjų Kauno mieste įsitraukė į programos ,,Zipio draugai” įgyvendinimą ir nuo pat pradžių tapo aktyvus programos vykdytojas bei dalyvis: įstaigoje vyksta pedagogų rengimo bei metodiniai konsultaciniai seminarai, kuriuos organizuoti ir vesti talkina direktorė Vilija Gečienė.

Nuo 2002-2003 mokslo metų Kauno Panemunės lopšelis-darželis tapo programos ”Zipio draugai” metodiniu centru Kauno apskričiai ir vykdo programos metodiniam centrui priskirtas funkcijas: priima, kaupia bei skleidžia informaciją programos dalyviams, tėvams ir kitoms švietimo institucijoms; organizuoja ir talkina organizuojant bei pravedant programos renginius; konsultuoja programoje dalyvaujančias įstaigas bei pedagoges; palaiko kontaktus su kitais programos dalyviais; propaguoja programą, o taip pat saugo bei tvarko programos ,,Zipio draugai” metodinę medžiagą.

Nuo pat pirmųjų programos įgyvendinimo metų įstaigoje jos pedagogėmis, o vėliau (2003 m. ) ir konsultanto padėjėjomis – savanorėmis tapo pedagogės Daiva Lydekaitienė ir Ramutė Naujūnaitė. Jos talkina Kauno miesto konsultantams vedant seminarus pedagogams, konsultuoja koleges individualiai, lankosi ,,Zipio draugų” programoje dalyvaujančių Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kur stebi programos valandėles.

Metodinis centras atstovauja ir reprezentuoja programą ,,Zipio draugai“ viešuose renginiuose Kauno apskrityje:

  • 2009 metais gegužės 14 d. Panemunės lopšelio-darželio metodinis centras, vadovaujamas direktorės V.Gečienės su programos konsultantų padėjėjomis-savanorėmis organizavo programos ,,Zipio draugai” įgyvendinimo Lietuvoje 10-mečio minėjimo šventę Kauno mieste.
  • 2011m. balandžio 28 d. metodinis centras organizavo Kauno miesto įstaigų konferenciją ,,Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos ,,Zipio draugai” įgyvendinimo aktualijos”, kurioje dalyvavo ikimokyklinių įstaigų ir iš Kauno apskrities.
  • 2012 m. vasario 29 d. vyko diskusija tarptautinės programos ,,Zipio draugai” dalyviams ,,Kaip pedagogas gali paveikti vaiko emocinę ir socialinę raidą”.

Parodoje ,,Draugystės metai su Zipiu” dalyvavo šios įstaigos:

1.

Jolanta Karašauskienė

Kėdainių lopšelis – darželis ,,Pasaka“ ,,Varpelių“ grupė

2.

Inga Dagienė

Eigirgalos darželis ,,Peliukų“ grupė

3.

Bronislava Vilinauskienė

Kauno lopšelis – darželis ,,Žilvitis“; ,,Gandriukų“ grupė

4.

Albina Gasparonienė

Kauno Palemono vidurinė m-kla;,,Smalsučių“ grupė

5.

Dalia Dambrauskienė

Kauno vaikų darželis ,,Vaivorykštė“; grupė ,,Debesėlis“

6.

Audronė Rekašienė

Kauno vaikų darželis ,,Vaivorykštė“; ,,Žvaigždelių“ grupė

7.

Daiva Kasperiūnienė

Inga Župerkienė

Kėdainių lopšelis – darželis ,,Pasaka“; ,,Drugelių“ grupė

8.

Ona Vaitkevičienė

Jonavos rajono Bukonių pagrindinė m-kla priešm. ugd. grupė

9.

Jolanta Armonavičienė

Kauno lopšelis – darželis ,,Žilvitis“; ,,Kiškučių“ grupė

10.

Brigita Kabišienė

Inga Maciulevičienė

Kauno lopšelis – darželis ,,Smalsutis“; ,,Gudručių“ grupė

11.

Genovaitė Volochinienė

Jonavos vaikų lopšelis – darželis ,,Dobilas“; ,,Smalsučių“ grupė

12.

Aušra Sareikienė

Garliavos lopšelis – darželis ,,Eglutė“; ,,Pelėdžiukų“ grupė

13.

Ona Noreikienė

Garliavos lopšelis – darželis ,,Eglutė“; ,,Saulučių“ grupė

14.

Rūta Bartkevičienė

Garliavos lopšelis – darželis ,,Obelėlė“; ,,Varpelių“ grupė

15.

Žaneta Buškovienė

Kauno lopšelis – darželis ,,Lakštutė“; ,,Smaližių“ grupė

16.

Edita Norbutienė

Laima Alšauskienė

Kauno lopšelis – darželis ,,Spindulėlis“; ,,Boružėlių“ ir ,,Zuikučių“ grupės

17.

Dalia Ruzgienė

Kaišiadorių lopšelis – darželis ,,Spindulys“; ,,Girinukų“ grupė

18.

Vaida Daugirdaitė

Kauno lopšelis – darželis ,,Žiedelis“; ,,Giliukų“ grupė

19.

Vida Matačiūnienė

Kaišiadorių lopšelis – darželis ,,Spindulys“; ,,Pelėdžiukų“ grupė

20.

Margarita Paulauskienė

Erika Reševičienė

Asta Milbutienė

Kauno Šančių lopšelis – darželis ,,Katinėlių“ grupė

21.

Violeta Kaluževičienė

Kauno lopšelis – darželis ,,Spindulys“; ,,Pelėdžiukų“ grupė

22.

Alina Jankauskienė

Vaida Jusienė

Kauno lopšelis -darželis ,,Drevinukas“; ,,Giliukų“ grupė

23.

Virginija Aukštakienė

Socialinė pedagogė

Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“; ,,Meškučių“ grupė

24.

Gitana Andrikaitienė

Jūratė Juodviršienė

Domeikavos lopšelis – darželis ,,Žiogelių“ grupė

25.

Daiva Lydekaitienė

Ramutė Naujūnaitė

Kauno Panemunės lopšelis – darželis ,,Ramunių“ grupė

26.

Audra Falkauskienė

Kėdainių raj. Sav. Akademijos mokykla – darželis „Kaštonas“; „Kūlverstukų“ grupė

Kauno Panemunės lopšelio-darželio programos ,,Zipio draugai“ metodinio centro Kauno apskričiai vadovė: direktorė Vilija Gečienė.

Programos ,,Zipio draugai“ pedagogės – konsultanto padėjėjos: Daiva Lydekaitienė  ir Ramutė Naujūnaitė.