logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisVėliausios naujienos lapkritis 2010

Lietuvos Zipio draugai perduos savo patirtį Zipio draugams Amerikos žemyne.

Šių metų lapkričio 16 – 19 dienomis Lietuvoje lankėsi programos „Zipio draugai“ kūrėjų Partnership for Children koordinatorė Amerikai Coral de la Zerda Hoffmann.

Coral domėjosi programos įgyvendinimu Lietuvoje nuo pat pirmųjų dienų, kai programa buvo tik išbandoma, vėliau tobulinama. Iki šios dienos, kai „Zipio draugų“ programa tapo jau gana plačiai žinoma tėvų ir pedagogų tarpe, mylima ir laukiama vaikų bei pripažįstama švietimo vadovų ir strategų.
Viešnią domino viskas – kaip programa atėjo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir kodėl daugiausiai būtent į jas, kaip programą sutiko įstaigų vadovai ir pedagogai, kaip reagavo tėvai ir  kaip priėmė vaikai. Kodėl buvo priimtas sprendimas kurti atskirą įstaigą programai įgyvendinti ir kodėl šios įstaigos forma buvo pasirinkta būtent ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija. Kaip sekasi įgyvendinti ir plėtoti programą neturint stabilaus finansinio valstybės palaikymo (t.y. „eilutės valstybės biudžete“).
Domino viskas, nes Coral yra atsakinga už „Zipio draugų“ programos įgyvendinimą Amerikos žemyne, kur vienos šalys jau keleri metai įgyvendina programą (Brazilija, JAV, kt.), kitos pirmus metus (Argentina, Meksika, kt.), trečios svarsto ar ieško galimybių įgyvendinti programą.
Programos kūrėjų Partnership for Children ir asmeniškai Coral nuomone Lietuvos „Zipio draugų“ programos patirtis yra vertinga, o įgyvendinimo ir plėtros modelis sektinas ir gali būti taikomas kitose valstybėse visas ar atskiros jo dalys.
PFC programos koordinatorė Coral taip pat labai domėjosi programos įgyvendinimu ugdymo įstaigose, t.y. norėjo stebėti valandėles vykdomas kuo įvairesnėmis sąlygomis. Tad viešniai buvo pasiūlyta nuvykti į Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinę mokyklą Molėtų rajone  stebėti valandėlę kaimiškoje vietovėje (valandėlę vedė pedagogė Daiva Lutienė); į Vilniaus miesto lopšelį – darželį „Liepsnelė“ (valandėlę vedė pedagogė Svetlana Zareckaja), kur ugdymas vykdomas rusų tautinės mažumos kalba ir viešnia stebėjo valandėlę vedama rusų kalba. Taip pat Coral stebėjo valandėles Vilniaus Vaduvos darželyje – mokykloje (valandėlę vedė pedagogė Dalia Lukocevičienė) ir lopšelyje – darželyje „Gudrutis“ (valandėlę vedė pedagogė Jolanta Gaidelienė). Coral padarė didelį įspūdį programą vykdančių pedagogų kvalifikacija ir profesionalumas, šilti santykiai su vaikais, ji atkreipė dėmesį, kad mūsų pedagogės iš tikrųjų yra gerai perpratusios programos pagrindinius principus ir esmę ir stengiasi juos taikyti ne tik valandėlių metu, bet ir visuomet bendraudamos su vaikais.
Ponia Coral de la Zerda Hoffmann išvažiavo kupina gerų įspūdžių, minčių ir idėjų, kuriomis tikisi pasinaudoti koordinuodama programos „Zipio draugai“ plėtrą Amerikos žemyne. Coral paprašė manęs perduoti padėkos žodžius ugdymo įstaigoms ir pedagogėms, kurių vedamas valandėles ji stebėjo.

Aurelija Okunauskienė

Pristatome Jums programos „Zipio draugai“ pedagogės Daivos Lutienės mintis apie Partnership for Children koordinatorės Coral de la Zerda Hoffmann apsilankymą stebėti programos valandėlės Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinėje mokykloje
Jau keletą metų  iš eilės Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinėje mokykloje vykdome tarptautinę programą „Zipio draugai“. Ši programa moko vaikus suvokti savo jausmus, kalbėti apie juos. Dažnai realiame gyvenime skubame vaikus išmokyti skaityti, rašyti, skaičiuoti ir pamirštame, kokie svarbūs yra emociniai ir bendravimo įgūdžiai. Juk labai svarbu, kaip vaikas jaučiasi, ir kaip geba spręsti vienokias ar kitokias iškilusias problemas. Juk jei vaikystėje vaikas įgys tokių gebėjimų, tai tuo lengviau bus spręsti iškilusiais problemas paauglystėje ar net būnant suaugusiu. Valandėlių metu vaikai mokosi išklausyti kitą, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams spręsti konfliktus. Vaikai skatinami neužsisklęsti savyje, mokomi ieškoti problemų sprendimo būdų ir galimybių, skatinami ieškoti gerų išeičių iš įvairių situacijų. O gera išeitis yra ta, kuri padeda pasijusti geriau ir nekenkia aplinkiniams.
Lapkričio 17 dieną priešmokyklinėje grupėje svečiavosi viešosios įstaigos „Vaikų labui“ direktorė Aurelija Okunauskienė ir viešnia iš Anglijos programos „Zipio draugai“ kūrėjų Partneship for Children koordinatorė Coral de la Zerda Hoffmann, kuri teikia pasiūlymus dėl programos vykdymo Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Jos stebėjo mūsų valandėlę, kurios metu su vaikais kalbėjome apie pavydą ir bandėme išsiaiškinti, kada gi toks jausmas kyla. Tai yra iš tikrųjų sunki tema vaikams, nes dažnai vaikai painioja pavydą ir liūdesį. Valandėlės metu  vaikai bandė prisiminti situacijų, kuriose jautė pavydą, piešė tas situacijas, bandė atsakyti į klausimą ką daryti, kai apninka pavydas?
Svečių apsilankymas buvo naudingas ir mums, ir viešnioms. Pasidžiaugta priešmokyklinės grupės veikla ir pasiūlyta vėliau dar kartą pakalbėti su vaikais šia tema, prisiminti ją žaidimų metu, vykdant programą „Zipio draugai“.

Priešmokyklinės grupės auklėtoja Daiva Lutienė

Akimirkos iš pirmos dalies „Jausmai“ trečiosios valandėlės „Pavydas“ Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinės mokyklos priešmokyklinėje grupėje. Pedagogė Daiva Lutienė.