logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Ką programoje ZIPIO DRAUGAI sužino pedagogai?

 

Ko mokosi programoje dalyvaujantys pedagogai?

Priešmokyklinėje grupėje ir pirmojoje klasėje prioritetinė reikšmė skiriama socialinės ugdytinių kompetencijos didinimui, ugdymosi mikroklimato gerinimui, vaiko ir pedagogo sąveikos humanizavimui ir demokratizavimui.

 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose keliami tikslai, kurie orientuoja pedagogą pažinti vaiką, padėti jam susivokti savo jausmuose, ugdytis savigarbą, empatiją, bendravimo įgūdžius, problemų, konfliktų sprendimo gebėjimus; pedagogai skatinami paremti vaiką, kai jam sunku, kai jis turi emocinių ar bendravimo problemų.

 

Tačiau lig šiol pedagogams šioje srityje kartais pristinga pasirengimo ir kompetencijos: jie žino tikslus, bet nėra įvaldę būdų, metodų, kurie padėtų efektyviai siekti programose numatytų tikslų, kurie padėtų ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius įgūdžius.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių – kaip rodo patirtis ir patvirtina vertinimai, tai pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu.

 

Rengiant pedagogą įgyvendinant programą ,,Zipio draugai“, darbas su pedagogu yra testinis – įvadinis ir metodiniai konsultaciniai seminarai, individualios konsultacijos. O tai yra itin svarbu tobulinant pedagogo kompetencijas.

 

Besirengiantiems tapti programos ,,Zipio draugai“ pedagogais nestinga su įvairiausiais programos aspektais susijusios informacijos – tai ir metodinės medžiagos komplekte esanti atskira knygelė pedagogui ,,Atmintinė pedagogui“ bei 6 kiekvienos programos temai skirtos knygelės, kuriose aptariamas valandėlių vedimas, tai ir informaciniai lankstukai tėvams bei seminarų metu pedagogams įteikiama dalomoji informacinė medžiaga.