logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultantui.

Ieva Bieliauskienė, Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė

 Programa „Zipio draugai“. Vadovas konsultantui.

Šis leidinys skirtas konsultantams, rengiantiems pedagogus įgyvendinti programą „Zipio draugai“ ir vykdantiems jos įgyvendinimo kokybės priežiūrą.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo kokybė labai priklauso nuo to, kaip ją įgyvendinsiantys  priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių pedagogai perprantą programos tikslus ir esmę mokymuose, skirtuose įgyti programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją. Mokymus pedagogams veda programos „Zipio draugai“ konsultantai psichologai. Jiems dažnai talkina konsultanto padėjėjai – pedagogai savanoriai, turintys programos įgyvendinimo praktinės patirties.

Leidinio tikslas – pateikti kuo daugiau informacijos apie programą ir jos įgyvendinimą. Leidinyje aptariami šios programos ypatumai, jos teorinis pagrindas, išryškinami jos skirtumai nuo kitų ankstyvosios prevencijos programų.

Analizuojami vaikų gebėjimai, kurių siekiama, programoje vaikams siūlomos veiklos bei pedagogo darbo būdai. Pateikiami patarimai, kaip didinti seminarų ir kitų pedagogų rengimo formų veiksmingumą. Pateikiami pedagogų dažniausiai užduodami klausimai ir galimi atsakymai, pristatomi pedagogams aktualūs praktiniai programos įgyvendinimo aspektai. Daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimams, kurių siekiama, ir programoje vaikams siūlomos veiklos bei pedagogo darbo būdams aptarti.

Remiantis pedagogų rengimo patirtimi, pateikiami patarimai, kaip didinti seminarų ir kitų pedagogų rengimo formų veiksmingumą. Pateikiami pedagogų dažniausiai užduodami klausimai ir galimi atsakymai, taip atskleidžiant daugelį programos įgyvendinimo aspektų. Konsultantas, turėdamas išsamią informaciją apie programą, aiškiau, lanksčiau ir įvairesniais būdais ją perteiks pedagogams.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu.