logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Programa „Zipio draugai“. Valandėlių stebėjimas

Šiais mokslo metais vėl iškilo klausimas dėl „pašalinių“ asmenų lankymosi valandėlėse. Kur terminu „pašalinis“ apibrėžiamas kitas asmuo, nei įgyvendinantis programą „Zipio draugai“ klasės/grupės pedagogas. Šį klausimą dažnai girdėdavome tik pradėję įgyvendinti programą „Zipio draugai“ Lietuvoje. Kadangi jis iškilo vėl, pateikiame jums programos kūrėjų „Partnership for Children“ poziciją atitinkantį „Vaiko labui“ išaiškinimą.

Mokyklos vadovai – direktorius, pavaduotojas ugdymui – programos vykdytojo VšĮ „Vaiko labui“ atstovai gali lankytis programos „Zipio draugai“ valandėlėse.
Atsižvelgiant į tai, kad programos keliamiems tikslams pasiekti yra itin svarbi vaikui emociškai saugi, jam įprasta, be trikdžių aplinka, apsilankymai valandėlėse turėtų būti kuo retesni. Pageidautina, kad lankančiųjų asmenų būtų kuo mažiau – vienas ar du.
Besilankantieji asmenis turėtų ateiti valandėlei dar neprasidėjus ir išeiti jai pasibaigus, kad nebūtų blaškomi vaikai ir trikdoma valandėlės eiga. Besilankantieji neturi kištis į valandėlės eigą, koreguoti ar komentuoti valandėlę vedančio pedagogo ir vaikų elgesio bei pasisakymų.
Įstaigos vadovui ar pavaduotojui ugdymui nusprendus apsilankyti valandėlėje, su programą „Zipio draugai“ įgyvendinančiu pedagogu reikia aptarti apsilankymą. Pedagogas parekomenduos ateiti į valandėlę, kurioje liečiamos vaikams emociškai lengvesnės temos.

Dėl galimybės mokytojo padėjėjai būti užsiėmimuose kartu su programą „Zipio draugai“ įgyvendinančia PUG pedagoge.
Mokytojo padėjėja, kaip ir bet koks kitas pedagogas, neturintis programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikacijos negali vesti valandėlių vaikams. Tačiau mokytojo padėjėja gali labai padėti valandėles vedančiai pedagogei ir prisidėti prie programos įgyvendinimo.
Mokytojos padėjėjos įsitraukimą programą vedanti pedagogė ir mokytojos padėjėja turi aptarti iš anksto prieš kiekvieną valandėlę arba mokytoja gali deleguoti / nustatyti / paprašyti mokytojos padėjėjos pastoviai įsitraukti mokytojai reikiamu būdu.

                                                        Praktiški pavyzdžiai:
     1. grupėje yra itin judrus vaikas – mokytojo padėjėja valandėlės metu gali sėsti į bendrą ratą prie šio vaiko; vaikui itin įsiaudrinus, raminančiai paimti jį už rankos;
     2. grupėje yra itin drovus vaikas – mokytojo padėjėja (jei ji turi gerą emocinį ryšį su grupės vaikais), sėdėdama greta tokio vaiko vien savo buvimu vaiką padrąsins; vaiką galima apkabinti; padrąsinančiai paspausti jam rankytę – vaikas jausis saugesnis, drąsesnis;
     3. grupėje yra ne lietuviškai kalbantis vaikas, kuriam sunkiau sekasi suprasti ar vaikas su kalbos sutrikimu – mokytojo padėjėja, sėdėdama šalia tokio vaiko, gali jam tyliai paaiškinti paprastesniais žodžiais;
     4. mokytojo padėjėja, kol mokytoja skaito pasakojimo tekstą, gali palaikyti ar prinešti arčiau prie kiekvieno vaiko iliustracijas;
     5. mokytojo padėjėja gali padėti vaikams pasidaryti draugo lėlytę; padėti vaikams išdalinti pieštukus ir popierių, kai reikia piešti ir daug kitų praktiškų dalykų.

Mokytojo padėjai galioja ta pati taisyklė, kaip ir programos „Zipio draugai“ valandėlėje besilankantiems ugdymo įstaigos vadovams – negalima kištis į valandėlės eigą, patarinėti, koreguoti ar komentuoti valandėlę vedančio pedagogo ir vaikų elgesio bei pasisakymų.

Dera visiems ugdymo įstaigos darbuotojams – tiek įgyvendinantiems programą „Zipio draugai“ pedagogams, tiek besilankantiems programos veiklą stebėti vadovams, tiek visam pedagoginiam ar pagalbiniam personalui – prisiminti, kad informacija gauta iš vaiko valandėlių metu apie vaiką ar jo šeimą yra konfidenciali.  (Plačiau: Programos įgyvendinimo etinės normos)

Įgyvendinant programą „Zipio draugai“ ir kasdieniame gyvenime visiems tiek vaikams,  tiek suaugusiems gera yra vadovautis auksine Zipio taisykle „Gera išeitis yra ta, kuri padeda man pasijusti geriau ir nekenkia nei man, nei kitam“ 😊

(Pastaba: šios nuostatos tinka ir programa „Obuolio draugai“.)

Aurelija Okunauskienė
VšĮ „Vaiko labui“ direktorė