logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius

 

2016 metų pradžioje buvo išleista ilgai laukta 9-toji leidinių serijos „Mokomės įveikti sunkumus“ knyga „Programa „Zipio draugai“: Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius.  Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas.  III dalis“ (64 p., A4 formatas, 2016). Ji pratęsia patyrusiems pedagogams skirtus šios serijos leidinius: pirmąjį – „Programa „Zipio draugai“: Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas“ (52 p., A4 formatas, 2009)  ir antrąjį „Programa „Zipio draugai“: Menas įgalinti vaikus ugdytis sunkumų įveikimo gebėjimus. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. II dalis“ (56 p., A4 formatas, 2011).
..
Šis leidinys padės pedagogams siekti kokybiško vaikų socialinių ir sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymosi ne tik vykdant programą „Zipio draugai“, bet ir kasdieniame grupės gyvenime. Jame aptariamas įtraukusis ugdymas ir bendravimas su tėvais įgyvendinant progra¬mą „Zipio draugai“, analizuojama šiuolaikinis vaikas ir šiuolaikinė šeima. Tikimasi, kad leidinys padės patyrusiems pedagogams sužinoti daugiau įvairių būdų, kaip galima padėti vaikui kasdieną ar atsidū¬rus sunkiose gyvenimo situacijose.
..

 

Knygoje pedagogas ras daug naudingos informacijos ir praktinių patarimų: pedagogai supažindinami su naujaisiais programos tyrimais; pateikiama informacija apie „Zipio draugų“ programos tęsinį – programą „Obuolio draugai“, kt. Prie leidinio pridėtame kompaktiniame diske sudėta nemažai programos „Zipio draugai“ vaizdinės medžiagos. Taip pat  čia pedagogai ras išsamų ir spalvingą programos „Zipio draugai“ pristatymą tėvams PowerPoint programa, kurios aprašymo tekstas pateikiamas knygoje.

Ši knyga yra skirta ir bus išdalinta ankstesniais metais paruoštiems darbui programoje pedagogams, dalyvausiantiems kvalifikacijos atnaujinimo ir tobulinimo seminaruose.

Tikimės, kad leidinys bus naudingas pedagogams, siekiantiems programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo ir vaikų ugdymo(si) kokybės.

 

Programos „Zipio draugai“ autorių teisės priklauso Partnership for Children. Lietuvoje programą „Zipio draugai“ vykdo VšĮ ,,Vaiko labui“, turėdama išimtinę programos kūrėjų Partnership for Children suteiktą licenciją.
..
Čia galite susipažinti su knygos turiniu.