logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vadovas konsultanto padejėjui II dalis

 

Ieva Bieliauskienė, Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė
Programa ,,Zipio draugai“. Vadovas konsultanto padėjėjui. II dalis
Prieš dešimt metų Lietuvoje pradėta įgyvendinti tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. Šios ankstyvosios prevencijos programos tikslas – padėti vaikams įgyti kasdienių sunkumų bei stresų įveikimo gebėjimų, plėtoti jų socialinę kompetenciją.
Programos įgyvendinimo Lietuvoje kokybė didele dalimi priklauso nuo konsultantų, kurie padeda pedagogams perprasti programos esmę ir įgyti praktinių jos įgyvendinimo įgūdžių. Programos veiksmingumo siekti padeda ir konsultanto padėjėjai – programos įgyvendinimo patirties turintys pedagogai. Jie padeda pradedantiesiems pedagogams išsiaiškinti sudėtingesnes programos vykdymo vietas, spręsti kylančias problemas, numatyti su programa susijusių įgūdžių tobulinimo būdus. Be to, konsultanto padėjėjai padeda mažiau patyrusiems kolegoms kurti programos įgyvendinimui palankią atmosferą grupėje, užmegzti artimą asmeninį kontaktą su kiekvienu vaiku, pozityviais būdais spręsti vaikų elgesio problemas.
Šis leidinys skirtas programos „Zipio draugai“ konsultanto padėjėjams. Jame pateikiama informacija apie vaiko emocijas ir jų raišką, dažniausias vaikų elgesio problemas bei jų priežastis. Tačiau daugiausia dėmesio skiriama pozityviesiems grupės vaikų elgesio valdymo būdams. Konsultanto padėjėjams patariama, kaip kurti palankią emocinę aplinką grupėje, kaip užmegzti ir palaikyti pozityvų ryšį su vaikais, kaip skatinti gerus santykius tarp vaikų, kada ir kaip padrąsinti, pagirti vaikus, kaip taikyti natūralių ir loginių pasekmių būdus.
Tikimės, jog leidinys suteiks konsultanto padėjėjams daugiau psichologinių žinių, leis padėti kolegoms ne tik įgyvandinant programą „Zipio draugai“, bet ir organizuojant kasdieninį gyvenimą bei ugdymą vaikų grupėse.
Čia galite susipažinti su knygos turiniu.