Vilniaus miesto
lopšelis-darželis „Rūta“

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Namai

Priimamos paraiškos dalyvauti programose 2015 – 2016 mokslo metais

……………….

Informacija apie programą „Zipio draugai“ Informacija apie programą „Obuolio draugai
Programos „Zipio draugai“ paraiškos forma Programos „Obuolio draugai“ paraiškos forma
.
Dėmesio! Dėmesio!
Paraiškos priimamos tik iš Utenos apskrities Paraiškos priimamos tik iš Alytaus apskrities
pedagogų, neturinčių programos pedagogo pedagogų, neturinčių programos pedagogo
kvalifikacijos, t.y. iš pedagogų, kurie pageidauja kvalifikacijos, t.y. iš pedagogų, kurie pageidauja
dalyvauti programoje pirmą kartą. dalyvauti programoje pirmą kartą.

.

Informacija apie programą „Įveikiame kartu“
Programos „Įveikiame kartu“ paraiškos forma
.
Dėmesio!
Paraiškos priimamos  iš pedagogų,
pageidaujančių dalyvauti programos mokymuose
Šiaulių  ir Klaipėdos apskrityse.

Mes dirbame siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, kad mūsų vaikai būtų laimingi jau šiandien ir užaugtų emociškai sveiki. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui.“

Mes įgyvendiname tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą ,,Zipio draugai“ ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą „Obuolio draugai“, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso Partnership for Children.

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“, kuri yra skirta 7 – 9 metų vaikams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų atsparumą neigiamai aplinkos įtakai. Taip pat kuriame, inicijuojame ir įgyvendiname kitas programas bei projektus.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje  nereikėtų spręsti rimtų psichologinių problemų ar kovoti su priklausomybėmis.

Pristatome jums per veiklos dešimtmetį nuveiktus darbus.


 

DĖMESIO!

Programa 2014 – 2015 mokslo metais įgyvendinama tik Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Vilniaus apskrityse