logo


Lentvario „Šilas“ kviečia į konferenciją 2018 09 20Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNamai

Iki gegužės 31 dienos priimamos paraiškos dalyvauti programose 2018-2019 m. m. 

 

 Paraiškos forma dalyvauti programoje „Zipio draugai“

 

  Informacija plėtrai.

 

Dėmesio! Nuo gegužės 14 dienos stabdomas Kauno apskrities pedagogų, pageidaujančių įgyti programos „Zipio draugai“ kvalifikaciją (t.y. dalyvauti programoje pirmą kartą) priėmimas. Grupės suformuotos, laisvų vietų nėra. 

 

 Paraiškos forma dalyvauti programoje „Obuolio draugai“

 

Informacija plėtrai

 

 

 Paraiškos forma dalyvauti programoje „Įveikiame kartu“

 

 Informacija plėtrai

 

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2% savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). 

Kviečiame ir šiemet prisidėti prie mūsų įgyvendinamų programų ir padėti mūsų visų vaikams augti laimingais. Tai galite padaryti pasinaudojant įstatymo suteikta teise dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti mūsų įgyvendinamoms Emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programoms.

Informacija apie mūsų veiklas ir kaip paskirti 2% GPM

 

 

Mes dirbame jau daugiau nei 15 metų siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, kad mūsų vaikai būtų laimingi jau šiandien ir užaugtų emociškai sveiki. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui“ įkurta 2002 metais.

Mes įgyvendiname tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą Zipio draugai ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą Obuolio draugai, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso Partnership for Children.

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“, kuri yra skirta vyresniems pradinių klasių mokiniams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.

Mes kuriame, inicijuojame ir įgyvendiname kitas programas bei projektus.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje  nereikėtų spręsti rimtų psichologinių problemų ar kovoti su priklausomybėmis.

Pristatome jums mūsų nuveiktus darbus.

Informacinis lankstinukas „Vaiko labui“