Kalendorių sukūrė Vilniaus lopšelis-darželis "Rūta"

Namai

 

Priimamos paraiškos dalyvauti ankstyvosios prevencijos programose.

DĖMESIO!

Programa 2014 – 2015 mokslo metais įgyvendinama tik Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Vilniaus apskrityse

Informacija

Paraiškos forma

Informacija

Paraiškos forma Vilniaus apskričiai

Paraiškos forma Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskritims

Informacija

Paraiškos forma

Paraiškos dalyvauti programose priimamos iki š.m. gegužės 31 dienos.


Gerbiamieji, kviečiame Jus paskirti 2% savo  pajamų mokesčio  mūsų įgyvendinamoms programoms

ir taip prisidėti prie smurto ir patyčių mažinimo mokyklose bei vaikų emocinės ir psichikos sveikatos stiprinimo.

Jūsų paskirtus pinigus panaudosime įgyvendindami ankstyvosios prevencijos programas vaikams „Zipio draugai“, Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Dalyvaudami šiose programose vaikai mokosi spręsti jiems opias problemas – atstūmimą, vienišumą, priekabiavimą, patyčias, pasikeitimus šeimoje ir aplinkoje, nesutarimus šeimose ir tarp draugų, sunkius jausmus… Dalyvaujant programose įgyti gebėjimai įgalina vaikus lengviau susidoroti su stresais ar kasdieniais sunkumais ir tiesiog padeda jiems tapti laimingesniais.

Kiekvienais metais Lietuvos gyventojai, deklaruodami savo pajamas už praėjusius metus, gali 2% savo pajamų mokesčio skirti jų pačių nuožiūra pasirinktai nevyriausybinei organizacijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

Iki 2014 metų gegužės 1 d. užpildyti formą FR0512 galima:

internetu VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Pildymui reikalingi mūsų duomenys: laukelyje E1 Gavėjo tipas – 2; laukelyje E2 Gavėjo identifikacijos numeris (kodas) – 125966250; laukelyje E3 Mokesčio dalies paskirtis  – VAIKO LABUI. Nepamirškite užpildyti laukelių E4 Mokesčio dalies dydis procentais ir E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio. (Pastaba: norint formą FR0512 užpildyti internete, reikia atsisiųsti nemokama deklaracijų pildymo programine priemonę ABBYY eFormFiller2.5 v6)

per elektroninę bankininkystę – reikia įeiti į savo internetinį banką ir pasirinkti elektroninį deklaravimą. Bankas Jus perkels į Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę. Tuomet on-line užpildyti formą FR0512 v.2. Apie mus (Vaiko labui) jums reikia įrašyti: laukelyje E1 Gavėjo tipas – 2; laukelyje E2 Gavėjo identifikacijos numeris (kodas) – 125966250; laukelyje E3 Mokesčio dalies paskirtis – VAIKO LABUI. Nepamirškite užpildyti laukelių E4 Mokesčio dalies dydis procentais ir E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio

atsispausdintą formą. Nepamirškite užpildyti laukelių E4 Mokesčio dalies dydis procentais ir E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio, o taip pat pasirašyti formos apačioje. Formą įdėkite į voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Užklijuotą voką nuneškite ar nusiųskite į savo teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių. Voką galite perduoti ir mums, o mes jį nusiųsime į Jūsų mokesčių inspekcijos skyrių.

Dėkojame jums už jūsų paramą. Visi drauge darome pokyčius visuomenėje!

Mes dirbame siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, kad mūsų vaikai būtų laimingi jau šiandien ir užaugtų emociškai sveiki. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui.“

Mes įgyvendiname tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą ,,Zipio draugai“ ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą „Obuolio draugai“, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti kasdienius sunkumus, suvokti savo jausmus ir kalbėti apie juos, ieškoti priimtinų būdų

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“ skirtą 7 – 9 metų vaikams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų atsparumą neigiamai aplinkos įtakai. Taip pat kuriame, inicijuojame ir įgyvendiname kitas programas bei projektus.susitvarkyti su savo jausmais. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso Partnership for Children.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje  nereikėtų spręsti rimtų psichologinių ar kitokių problemų, įveikti priklausomybių.

Pristatome jums per veiklos dešimtmetį nuveiktus darbus.