Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“VAIKO LABUI
informacinis partnerisŠį kalendorių
sukūrė Vilniaus miesto
lopšelis-darželis „Rūta“


Namai

Priimamos paraiškas dalyvauti programose 2016 – 2017 mokslo metais

Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d.

Informacija kaip tapti programos „Zipio draugai“ dalyviu 2016 – 2017 m.m.
Programos „Zipio draugai“ dalyvio paraiškos forma
Informacija kaip tapti programos „Obuolio draugai“ dalyviu 2016 – 2017 m.m.
Programos „Obuolio draugai“ dalyvio paraiškos forma
Informacija kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu 2016 – 2017 m.m.
Programos „Įveikiame kartu“ dalyvio paraiškos forma
Siūlome galimybę ugdymo įstaigų pedagogams ar jose besimokančių vaikų tėvams surengti mokymus aktualia tema:


1. Stresas ir jo įveikimo būdai

2. Konfliktas: kodėl elgiamės taip, kad konfliktas tik gilėja? (Konfliktinių situacijų valdymas)

3. Z kartos vaikai: kaip ugdant suderinti kūrybiškumą ir discipliną

4. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas

Daugiau informacijos rasite čia


Gal Jums aktualios kitos temos? Susisiekite su mumis ir aptarsime galimybę pravesti mokmus Jums aktualia tema.


Mes dirbame siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, kad mūsų vaikai būtų laimingi jau šiandien ir užaugtų emociškai sveiki. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui“ įkurta 2002 metais.

Mes įgyvendiname tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą Zipio draugai ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą Obuolio draugai, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso Partnership for Children.

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“, kuri yra skirta vyresniems pradinių klasių mokiniams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.

Mes kuriame, inicijuojame ir įgyvendiname kitas programas bei projektus.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje  nereikėtų spręsti rimtų psichologinių problemų ar kovoti su priklausomybėmis.

Pristatome jums per veiklos dešimtmetį nuveiktus darbus.

Informacinis lankstinukas „Vaiko labui“

DĖMESIO!

Programa 2014 – 2015 mokslo metais įgyvendinama tik Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Vilniaus apskrityse