logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

2014 gegužis

Panevėžio apskrities Zipio draugai švenčia programos įgyvendinimo dešimtmetį!!!

Po bandomojo programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo 2000 metais, buvo pradėta programos plėtra: pirmasis buvo Vilnius, paskui Kauno apskritis, Klaipėda ir Šiauliai, o 2003 – 2004 mokslo metais programa atėjo ir į Panevėžio apskritį.

Iš Panevėžio apskrities programoje „Zipio draugai“ yra dalyvavę  beveik 10.000 vaikų, paruošti  295 pedagogai. Taigi šie mokslo metai puiki proga ne tik paminėti programos dešimtmetį Panevėžio apskrityje, bet ir 10-tūkstantąjį vaiką – programos dalyvį.

Ilgametis programos „Zipio draugai“ metodinis centras Panevėžio apskrityje surengė konferenciją „Programos „Zipio draugai“ įtaka vaikų socialinių gebėjimų formavimui(-si).“ Konferenciją atidarė ir gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Irena Padkauskienė (programos „Zipio draugai“ metodinio centro Panevėžio apskrityje Panevėžio miesto lopšelio–darželio „Vaivorykštė“ direktorė). Jaukią atmosferą sukūrė ir gerą nuotaiką paskleidė trumpas vaikų suvaidintas spektakliuką apie širdies gerumą ir dalijimąsi.

Pagrindinį konferencijos pranešimą „Zipio draugų kelio Lietuvoje refleksija“. perskaitė „Vaiko labui“ atstovė, programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertė prof. dr. Ona Mockevičienė (LEU Edukologijos fakulteto dekanė) ir Aurelija Okunauskienė, programą „Zipio draugai“ įgyvendinančios įstaigos „Vaiko labui“, direktorė.

Įdomų pranešimą padarė dr. Ramutė Skripkienė, programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertė, Nacionalinio egzaminų centro projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ ekspertė-metodininkė. Pranešimo tema Socialinės kompetencijos ugdymas sėkmingai kiekvieno vaiko ateičiai“.

Gerąja programos įgyvendinimo patirtimi dalijosi Panevėžio apskrities pedagogės, ne vienerius metus įgyvendinančios programą „Zipio draugai.“  Jos skaitė įdomius ir informatyvius pranešimus apie programą, jos įgyvendinimo kontekstą, įtaką vaikui:

  • 1. ,,Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė“. 10 metų kartu su Zipiu“.  Renata Stumbrienė, Aksana Švaplienė Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
  • 2. ,,Zipio draugų programos poveikis vaikų kūrybiškumo skatinimui“. Renata Stumbrienė Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ ,,Jausmų vaivorykštė – draugystės ryškiausia spalva“ . Daiva Jovaišienė, Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
  • 3. ,,Išvykų ir ekskursijų įtaka vaiko socializacijai priešmokykliniame amžiuje“ – Audronė Kriukienė, Panevėžio lopšelis-darželis ,,Kastytis“
  • 4.  Programa ,,Zipio draugai“ ,,Boružiukų ir ,,Drugelių“ grupėse. Vitalija Lideikienė, Rita Grakauskienė, Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“.
  • 5. ,,Mokomės būti geresniais“. Nijolė Markevičienė, Panevėžio lopšelis-darželis ,,Kregždutė“.

 

Nenuostabu, kad susirinkus gausiam programos entuziastų pedagogų būriui, kilo diskusijos, kuriose buvo aptartos aktualiausios vaikų socialinių gebėjimų ugdymo problemos, siejant jas su programos „Zipio draugai“ teikiamomis galimybėmis. Išklausyti įdomūs ir informatyvūs pranešimai apie programą, jos įgyvendinimo kontekstą, įtaką vaikui.

Sveikiname visus Panevėžio apskrities Zipio draugus – ugdymo įstaigas, pedagogus, vaikus ir jų tėvelius – su gražiu jubiliejiniu programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo gimtadieniu!

Pristatome įdomiausius konferencijos „Programos „Zipio draugai“ įtaka vaikų socialinių gebėjimų formavimui(-si)“ momentus ir programą.