logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNamai

Informacija dėl programos  Obuolio draugai metodinės medžiagos 

Vilniaus apskrities pedagogams

..
Programos Obuolio draugai metodinę medžiagą pedagogai gali  pasiimti VAIKO LABUI, 258 kab., Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje  rugsėjo 15 dieną, tarp 14:00 ir 16:00 val. 2020-2021 m.m. programoje dalyvausiantiems ankstesniais metais programos kvalifikaciją įgijusiems pedagogams.

..

 

Pedagogai, kurie 2020-2021 mokslo metais pirmą kartą dalyvauja programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“  ir/ar „Įveikiame kartu“, informaciją apie seminarų laiką, vietą ir grupių sąrašus ras čia:

programa „Zipio draugai“

programa „Obuolio draugai“

programa „Įveikiame kartui“

 

Mes dirbame jau devyniolikti metai siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, kad mūsų vaikai būtų laimingi jau šiandien ir užaugtų emociškai sveiki. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui“ įkurta 2002 metais.

Mes įgyvendiname tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą Zipio draugai ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą Obuolio draugai, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso Partnership for Children.

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“, kuri yra skirta vyresniems pradinių klasių mokiniams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.

Mes kuriame, inicijuojame ir įgyvendiname kitas programas bei projektus.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje  nereikėtų spręsti rimtų psichologinių problemų ar kovoti su priklausomybėmis.

Pristatome jums mūsų 2019 metias nuveiktus darbus.

Informacinis lankstinukas „Vaiko labui“