logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Airijos vertinimas

Du metus (2008 ir 2009) Airijoje buvo vykdomas „Vaikų emocinės sveikatos ugdymo programos „Zipio draugai” įgyvendinimo Airijos pradinėse mokyklose įvertinimas.“ Tyrimas kėlė tikslus ištirti programos „Zipio draugai“ poveikį vaikų emociniam raštingumui, gebėjimui įveikti sunkumus, vaikų emocijų raiškai bei elgsenai, poveikiui mokytojams ir jų santykiams su vaikais, taip pat poveikiui mokyklos mikroklimatui.

Tyrimo rezultatai parodė bendrą reikšmingą teigiamą programos „Zipio draugai“ poveikį vaikų emocinio raštingumo gebėjimams: užbaigę programą tiriamosios grupės vaikai gebėjo išraiškingiau ir išsamiau įvardyti savo jausmus; jiems geriau pavyko paaiškinti, kodėl žmonės vienaip ar kitaip jaučiasi, ir pasiūlyti, kaip pagerinti situaciją, negu kontrolinės grupės vaikams. Šias teigiamas išvadas patvirtino ir programos pabaigoje pateikti pedagogų vertinimai – dauguma pedagogų (daugiau nei 90 proc.) nurodė, kad pagerėjo vaikų socialiniai ir verbalinio bendravimo įgūdžiai, jų gebėjimas suvaldyti jausmus ir tarpusavio santykiai.

Kalbant apie programos poveikį vaikų gebėjimams įveikti sunkumus, nustatyta, kad „Zipio draugų“ programoje dalyvavę vaikai turėjo didesnį sunkumų įveikimo būdų arsenalą negu kontrolinės grupės dalyviai; jiems taip pat geriau sekėsi pasirinkti tinkamus streso įveikimo būdus: atsipalaiduoti, išlikti ramiam ir pan. Analizuojant papildomus tyrimo rodiklius pastebėta, kad gerokai sumažėjo tiriamosios grupės vaikų hiperaktyvumas palyginti su kontroline grupe.

Dauguma pedagogų nurodė teigiamą programos poveikį bendram mokyklos mikroklimatui ir pagerėjusius santykius klasėje tiek tarp mokinių, tiek tarp pedagogo ir mokinių. Pedagogai teigė, kad programa padarė teigiamą poveikį ir jiems patiems – jie ėmė  geriau suvokti vaikų emocinę sveikatą, susipažino su būdais, kaip padėti vaikams įveikti sudėtingas situacijas, ir sustiprino ryšį su vaikais. Dalis mokytojų išreiškė nuomonę, kad norint sulaukti didesnio programos poveikio visai mokyklos bendruomenei, reikėtų atitinkamai paruošti visus darbuotojus ir į programą labiau įtraukti tėvus.

Čia galite susipažinti su Airijoje vykdyto tyrimo santrauka.