logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Klaipėdos apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Klaipėdos  apskritis. 2019 – 2020 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus;  taip pat ir sąrašą ankstesniais metais paruoštų pedagogų, kurie pareiškė norą dalyvauti programos  „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 

Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:

1 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.16 d. 12:30
09.18 d. 12:30
I metodinis konsultacinis 11.21 d. 12:30
II metodinis konsultacinis 2020.02.27 d. 12:30
III metodinis konsultacinis 2020.05.18 d. 12:30

Konsultantės: psichologės Regina Jonušienė ir Lilija Poškaitė
Seminarai vyks Klaipėdos lopšelyje – darželyje ,,Volungėlė“, I.Simonaitytės g. 26, Klaipėda.

Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 1 grupės sąrašas

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai ankstesniais metais paruoštiems programos „Zipio draugai“ pedagogams .

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.24 d. 12:30
Metodinis konsultacinis 2020.02.20 d. 12:30

Konsultantės: psichologės Regina Jonušienė ir Lilija Poškaitė
Seminarai vyks Klaipėdos lopšelyje – darželyje ,,Volungėlė“, I.Simonaitytės g. 26, Klaipėda.

Ankstesniais metais paruoštų pedagogų sąrašas.

Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2019-2020 m. m.

„Volungėlė“