logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Klaipėdos apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Klaipėdos  apskritis. 2021 – 2022 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus;  taip pat ir sąrašą ankstesniais metais paruoštų pedagogų, kurie pareiškė norą dalyvauti programos  „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 

Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:

Klaipėdos grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas

Įvadinis

 

09.17 d. 12:30     NUOTOLINIS
09.21 d. 12:30     NUOTOLINIS
I metodinis konsultacinis 2022.01.24 d. 12:30  
II metodinis konsultacinis 2022.05.09 d. 12:30 

Konsultantė:  Liana BrazdeikienėSeminarai vyks: Lopšelis-darželis „Volungėlė“, Simonaitytės g. 26, Klaipėda

Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 1 grupės sąrašas

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai ankstesniais metais paruoštiems programos „Zipio draugai“ pedagogams: Programa „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams. 

Klaipėdos grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.27 d. 12:30
Metodinis konsultacinis 11.30 d. 12:30

Konsultantė: Liana Brazdeikienė
Seminarai vyks: Lopšelis-darželis „Volungėlė“, Simonaitytės g. 26, Klaipėda

Ankstesniais metais paruoštų pedagogų grupės sąrašas.

 

Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2021-2022 m. m.

„Volungėlė“