logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas




2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“



Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė



ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris



Klaipėdos ir Šiaulių konferencijos

Programa „Zipio draugai“ Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse jau 10 metų

2012 metai Lietuvos „Zipio draugų“ programai itin gausūs reikšmingais įvykiais ir konferencijomis. Pradėtas pilotinis programos tęsinio (t.y. programos „Obuolio draugai“) įgyvendinimas. Atšventėme 100 – tūkstantąjį vaiką programos dalyvį. Pristatėme Lietuvos patirtį įgyvendinant programą ir užtikrinant jos kokybę tarptautinėje programos vykdytojų konferencijoje Oksforde.

Programos „Zipio draugai“ metodiniai centrai Klaipėdos ir Šiaulių apskrityseKlaipėdos miesto lopšelis–darželis „Volungėlė“ ir Šiaulių miesto lopšelis-darželis „Žirniukas“ – surengė konferencijas „Tarptautinės ,,Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją.“ Programos dešimtmetis apskrityje.“ Konferencijose dalyvavo ir pranešimus skaitė apskričių ugdymo įstaigų, švietimo skyrių ir „Vaiko labui“ atstovai.

Klaipėdoje konferenciją atidarė ir gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Stefanija Vancevičienė (Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus ugdymo ir kaitos poskyrio vyr. specialistė) ir Eugenija Simpukienė (programos „Zipio draugai“ metodinio centro Klaipėdos apskrityje Klaipėdos miesto lopšelio–darželio „Volungėlė“ direktorė).

Pagrindinį konferencijos pranešimą perskaitė „Vaiko labui“ atstovė, programos „Zipio draugai“ ekspertė Dr. Ramutė Skripkienė. Pranešimo tema „Socialinės kompetencijos ugdymas sėkmingai kiekvieno vaiko ateičiai“.

Klaipėdos apskrities pedagogės, ne vienerius metus įgyvendinančios programą „Zipio draugai,“ dalijosi gerąja programos įgyvendinimo patirtimi su kolegėmis, pristatydamos pranešimus:

1. ,,Zipio draugų” programos  įtaka vaiko socialinių įgūdžių ugdymui ir emocijų koregavimas. Ramutė Štakienė Vėžaičių lopšelis – darželis.

2. Net, kai liūdna ar smagu, mes draugaujam su Zipiu. Sonata Jakutytė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Kregždutė”.

3. ,,Zipio draugų“ programos panaudojimas ugdant vaikų gebėjimus įveikti emocinius ir socialinius sunkumus. Diana Budrytė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žilvitis”.

4. Teigiamo mikroklimato kūrimas grupėje. Regina Zikarienė Klaipėdos regos ugdymo centras.

5. Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokyklinėje grupėje. Aušrelė Maskvytienė Salantų lopšelis-darželis ,,Rasa”.

6. Mokausi bendrauti ir bendradarbiauti. Snieguolė Savickienė, Vilma Bočkuvienė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Bitutė”.

7. Mano patirtis draugaujant su ,,Zipiu”. Žydronė Aleničevienė Šilutės lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė”.

8. ,,Savaitė be patyčių”. Dalia Jonaitienė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis”

9. ,,Zipio draugai“ formuojant saugaus ir draugiško elgesio įgūdžius.  Edita Girijotienė Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas”.

Labai įdomūs, informatyvūs, gražūs ir spalvingi buvo devyni stendiniai pranešimai, kuriuos tam specialiai konferencijoje numatytu laiku pristatė stendų rengėjai:

1. ,,Zipio draugų“ galimybės ugdant socialinę kompetenciją. Eglė Avilovienė, Ilona Želnienė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Vyturėlis”.

2. Sutarti mus moko vabaliukas ,,Zipis“.  Regina Chohulia  Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Boružėlė”.

3. ,,Zipis Giliuke” Ineta Mačiulaitienė, Ilona Rebždienė Klaipėdos lopšelis-darželis  ,,Giliukas”.

4. Emocijos – vaikų vidinės būsenos atspindys. Laima Rimkienė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Linelis”.

5. Metai su ,,Zipiu“. Aistė Kisčiūnienė, Liudmila Staražinskienė Klaipėdos lopšelis-darželis  ,,Ąžuoliukas”.

6. Draugystės knygos pristatymas. Regina Kupetienė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Aitvarėlis”.

7. Gera būti su ,,Zipiu”. Zita Jakienė Klaipėdos regos ugdymo centras.

8. ,,Mes draugaujame”. Vida Nausėdienė, Irena Juknienė Klaipėdos lopšelis-darželis,,Volungėlė”

9. ,,Zipis, aš ir tu – mes visi kartu”. Birutė Diržininkienė Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis”

Visą konferencijos aplinką itin papuošė ir gerą nuotaiką kūrė dvi ekspozicijos: vienoje iš jų buvo pristatyti įvairių ugdymo įstaigų Zipiai, kitoje – akcijos „Savaitė be patyčių 2012‘ metu vaikų –programos „Zipio draugai“ dalyvių sukurtos „Draugystės knygos.“

Čia rasite konferencijos „Tarptautinės ,,Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją.“ Programos dešimtmetis Klaipėdos apskrityje“ programą.

Konferencijos Šiauliuose organizatoriai išskyrė šias problemines sritis, kurias aptarė konferencijos metu darytuose pranešimuose:

1. Pedagogų bendradarbiavimas su tėvais įgyvendinant programos „Zipio draugai“ tikslus.

2. Socialinių gebėjimų, įgytų dalyvaujant programoje naudojimas kasdieninėje vaikų veikloje.

3. Pedagogo kūrybinė veikla vykdant programą „Zipio draugai“.

4. Sėkmės ir nesėkmes vykdant programą „Zipio draugai“.

5. Programos „Zipio draugai“ įtaka vaiko emocinei savijautai gerinti

6. Mano patirtis ugdant vaikų socialinę kompetenciją „Zipio draugai“ programoje.

Konferenciją atidarė ir jos dalyvius sveikino Rasa Biknienė (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė) ir Irena Urbutytė (programos „Zipio draugai“ metodinio centro Šiaulių apskrityje Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Žirniukas“ direktorė).

Pagrindinį konferencijos pranešimą perskaitė „Vaiko labui“ atstovė, programos „Zipio draugai“ ekspertė prof. dr. Ona Monkevičienė. Pranešimo tema „Ikimokyklinio ugdymo aktualijos.“

Konferencijoje be pagrindinio pranešimo, buvo perskaityti pranešimai:

1. Socialinių kompetencijų ugdymas sėkmingai kiekvieno vaiko ateičiai; „Vaiko labui“ atstovė, programos „Zipio draugai“ ekspertė Dr. Ramutė Skripkienė.

2. „Zipio draugai“ – programa ugdanti vaikų emocinį intelektą; Doc. dr. Dalia Augienė, tarptautinės programos „Zipio draugai“ konsultantė

4. Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa; Inta Juknienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Žiburėlis.“

5. Pedagogų patirtis įgyvendinant programą „Zipio draugai“; Indrė Peledžiuvienė, Jolanta Rakauskienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis.“

6. Pozityvaus elgesio formavimas taikant programą „Zipio draugai“; Ona Vargalienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė.“

7. Kartais sutarti – sunku, tad išeities ieškom kartu; Aldona Švambarienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė.“

8. „Zipio draugai“ mums padeda; Lina Abraitienė, Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis.

9. Tėvų požiūris į programą „Zipio draugai“; Indra Žukauskienė , Eleonora Bernotaitė, Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė.“

10. Programos „Zipio draugai“ taisyklių taikymas vaiko emocinei savijautai gerinti; Vitalija Babičienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis.“

Programos „Zipio draugai“ pedagogės praktikės konferencijoje pristatė įdomūs ir informatyvūs stendinius pranešimus:

1. Programos „Zipio draugai“ tęstinumas kasdieninėje vaikų veikloje; Gražina Janušienė, Violeta Račkauskienė, Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis.

2. Socialinių gebėjimų, įgytų dalyvaujant programoje „Zipio draugai“, naudojimas kasdieninėje veikloje; Jūratė Vasiliauskienė, Rima Skiauterienė, Šiaulių lopšelis-    darželis „Varpelis“

3. Programos „Zipio draugai“aktyviųjų ugdymo būdų taikymas kasdieninėje veikloje; Regina Alšauskienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė.“

4. Socialinių gebėjimų, įgytų dalyvaujant programoje „zipio draugai“ naudojimas kasdieninėje veikloje; Daiva Navickienė, Šiaulių raj. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas.“

5. Žaisti mus moko ir vabaliukas „Zipis“; Loreta Kondratavičienė ir Juzė Zdanavičiūtė, Šiaulių lopšeli-darželis „Žirniukas.“

5. Kad vaikų akys spindėtų; Rūta Čeledinienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė.“

6. „Zipio kelionė pas draugus“; Audronė Šilkienė Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis.“

7. Mano patirtis, pastebėjimai, problemos, vykdant programą „Zipio draugai“ Petro Avižonio regos centre; Henrika Augienė, Šiaulių Petro Avižonio regos centras.

Konferencijos dalyvius Šiauliuose džiugino Zipiukų paroda, o visą aplinką puošė informatyvūs ir spalvingi stendai, pristatantys programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo akimirkas ir gerąją patirtį Šiaulių apskrityje.

Čia rasite konferencijos „Tarptautinės ,,Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją.“ Programos dešimtmetis Šiaulių apskrityje“ programą.
 

Abi konferencijas organizuojant, metodiniams centrams talkino teik Šiaulių, tiek ir Klaipėdos miesto švietimo skyrių darbuotojai bei apskrityse dirbantys programos vykdytojai – kolegos, rengėjus konsultavo programos „Zipio draugai“ koordinatoriai Lietuvoje „Vaiko labui“ atstovai, ekspertai ir konsultantai.

Tačiau daugiausiai darbų ir atsakomybės, kad konferencijos įvyktų sėkmingai, ėmėsi programos „Zipio draugai“ metodinio centro Klaipėdos apskrityje Klaipėdos miesto lopšelio–darželio „Volungėlė“ pedagogė, programos konsultanto padėjėja Ilona Gaidienė ir metodinio centro Šiaulių apskrityje Šiaulių miesto lopšelio-darželio „Žirniukas“ pavaduotoja ugdymui, programos konsultanto padėjėja Daiva Budraitienė. Už aktualias, informatyvias ir puikias konferencijas bei už indėlį į programos „Zipio draugai“ plėtrą, kokybę ir žinomumą visų programos „Zipio draugai“ dalyvių Lietuvoje vardu dėkojame gerbiamoms Ilonai ir Daivai.