logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisKonferencija 2010 gruodžio 8 d.

 

2010 metų gruodžio 8 dieną Vilniuje įvyko konferencija
„Mokykla gali būti saugi. Patyčių ir smurto prevencija Lietuvoje“.
Konferencijos tikslas – pristatyti įvairias Lietuvoje vykdomas patyčių ir smurto prevencijos priemones.
Konferenciją organizavo VšĮ „Vaikų linija“, VšĮ „Paramos vaikams centras“, VšĮ „Vaiko labui“, Vilniaus universitetas, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras bei Švietimo ir mokslo ministerija.
Konferenciją atidarė ir jos dalyvius sveikino Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Norvegijos Karalystės ambasadorius ir JAV ambasados patarėja.
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų, savivaldybių, mokyklų, nevyriausybinių bei tarptautinių organizacijų, verslo įmonių atstovai ir kiti asmenys, norintys prisidėti prie saugesnės mokyklos kūrimo.
Konferencijoje buvo pristatyti patyčių ir smurto paplitimo ugdymo įstaigose tyrimai, tarp jų ir naujausio HBSC tyrimo duomenys; buvo diskutuojama apie patyčių, smurto ir diskriminacijos apraiškas mokyklose bei elektroninėje erdvėje; pristatytos Olweus, „Antrojo žingsnio“, „Zipio draugų“ , „Įveikiame kartu“ ir kitos programos.
 
VšĮ „Vaiko labui“ aktyviai prisidėjo organizuojant ir vedant konferenciją. Programos ekspertės prof. Ona Monkevičienė, Ieva Bieliauskienė  ir VL direktorė Aurelija Okunauskienė kartu parengė, o  Ieva pristatė mūsų įgyvendinamas „Zipio draugų“ ir „Įveikiame kartu“ programas prezentacijoje „Kuo veiksminga ankstyvoji prevencija“. Lina Šidlauskienė iš Mažeikių „Žiburėlio‘ pradinės mokyklos parengė ir pristatė stendinį pranešimą „Programa „Zipio draugai“ Mažeikių rajone.“  Vilniaus miesto programos „Zipio draugai“ metodinio centro lopšelio – darželio „Pasaka“ atstovė direktorės pavaduotoja Jolanta Gedvilienė pristatė programos gerąją praktiką pristatantį įdomų ir gausiai vaikų piešiniais iliustruotą pranešimą „Programa „Zipio draugai“ ikimokyklinėje įstaigoje“.

 

Čia galite rasti prezentaciją „Programa „Zipio draugai“ ikimokyklinėje įstaigoje“ PDF formatu.
Įrengėme VL vykdomas programas pristatančią ekspoziciją, kurioje eksponavome programos „Zipio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ metodinės medžiagos komplektus, visą mūsų sukurtą ir publikuotą metodinę bei informacinę medžiagą. Ekspoziciją aplankiusiems konferencijos dalyviams padovanojome spalvingą, gražiai iliustruotą 20011 metų kalendorių.
Vilniaus programos „Zipio draugai“ pedagogės – konsultanto padėjėjos talkino konferencijoje, registruodamos jos dalyvius bei teikdamos informaciją apie „Zipio draugų“ programą mūsų stendą aplankiusiems konferencijos dalyviams.
Konferencijos rėmėjai – Europos Komisijos DAPHNE programa, Švietimo ir mokslo ministerija ir  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
Daugiau informacijos apie konferenciją www.vaikulinija.lt