logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNaujienos. 2020 rugsėjis

Programa „Obuolio draugai“ naujus mokslo metus pasitinka praturtinta naujienomis. Džiaugdamiesi pristatome programą įgyvendinantiems pedagogams ir joje dalyvaujančių vaikų tėveliams naujus programos ekspertų sukurtus leidinius.

Programa „Obuolio draugai“.  Mano užduotėlių sąsiuvinis – tai pratybų sąsiuvinis vaikams (56 p., A5 lapo formatas). Jame vaikai (ir pedagogai) ras po dvi užduotėles, skirtas kiekvienai programos valandėlei, t.y. iš viso 48. Tai kitokios užduotėlės, nei pateikiamos programos „Obuolio draugai“ metodinėje medžiagoje. Tačiau jomis siekiamą tų pačių tikslų – ugdyti ir įtvirtinti vaiko socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.

Pratybų sąsiuvinį pedagogas gali naudoti valandėlių metu arba gali pasiūlyti vaikams parsinešti jį namo ir užduotėles atlikti namuose, pvz. vieną užduotėlę galima atlikti klasėje, o antrąją tos pačios valandėlės užduotėlę vaikas galėtų atlikti namie. Šiuo atveju būtų sudaryta galimybė ir tėvams labiau įsitraukti į programą, sužinoti, ko vaikas mokosi joje.

Pedagogai, pageidaujantys įsigyti (pirkti) pratybų  sąsiuvinį Programa „Obuolio draugai“.  Mano užduotėlių sąsiuvinis, turėtų kreiptis į mus – programos vykdytojus VAIKO LABUI.

..

 

Programos „Obuolio draugai“ metodinė medžiaga tėvams – tai brošiūra, skirta tėvams (48 p., 17×24 cm „vadovėlinis“ lapo formatas). Čia tėvai ras trumpą informaciją apie programą, kiekvieną jos temą ir ja keliamus tikslus, taip pat ir rekomendacijas, kaip jie gali padėti savo vaikui išgyventi sunkius jausmus.

Taip, kaip „Obuolio draugų“ programa sudaryta iš 6 dalių („Jausmai“, „Bendravimas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti“), taip ir šioje brošiūroje yra pateikiamos kiekvienos dalies, kiekvienai valandėlei skirtos užduotėlės, kurias vaikai gali kartu su vaikais atlikti namie.

Atliekamos drauge su tėvais namuose užduotėlės padeda vaikui įtvirtinti klasėje jo įgytus socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus, užtikrinti, kad jie išliktų ilgam. Nes labai svarbu, kad vaikas šiuos įgytus gebėjimus taikytų kasdienėje aplinkoje, taigi ir namuose.

..

 

Abu leidinius galima rasti mūsų svetainėje.

Programa „Obuolio draugai“. Mano užduotėlių sąsiuvinis rasite čia

 Programos „Obuolio draugai“ metodinė medžiaga tėvams rasite čia