logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Šiaulių apskritis

Informacija programos „Zipio draugai“ dalyviams
Šiaulų apskritis. 2019 – 2020 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Šiaulių apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus;  taip pat ir sąrašą ankstesniais metais paruoštų pedagogų, kurie pareiškė norą dalyvauti programos  „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 
Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.24 d. 1200
09.26 d. 1200
09.27 d. 1200
I metodinis konsultacinis 11.22 d. 1200
II metodinis konsultacinis 2020.02.28 d. 1200
III metodinis konsultacinis 2020.05.15 d. 1200

Konsultantė: psichologė Dalia Augienė ir Daiva Malinauskienė.
Seminarai vyks Šiaulių miesto lopšelyje – darželyje „Žirniukas“, M.Valančiaus g. 31A, Šiauliai

Šiaulų apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų  grupės sąrašas

 

Kvalifikacijos tobulinimo seminarai ankstesniais metais paruoštiems programos „Zipio draugai“ pedagogams.

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 10.10 d. 1200
Metodinis konsultacinis 2020.02.07 d. 1200

Konsultantė: psichologė Dalia Augienė ir Daiva Malinauskienė.
Seminarai vyks Šiaulių miesto lopšelyje – darželyje „Klevelis“, Miglovaros g. 26, Šiauliai

Ankstesniais metais paruoštų pedagogų sąrašas.

Šiaulių apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2019-2020 m. m.