logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Telšių apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Telšių apskritis. 2019 – 2020 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Telšių apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.
Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 10.02 d. 1200
10.03 d. 1200
I metodinis konsultacinis 11.28 d. 1200
II metodinis konsultacinis 2020.03.06 d. 1200
III metodinis konsultacinis 2020.05.22 d. 1200
Konsultantė: psichologė Dalia Augienė

Seminarai vyks telšių lopšelyje – darželyje „Eglutė“, Lygumų g. 52, Telšiai

Telšių apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų grupės sąrašas

Įstaigos dalyvaujančios programoje
.