logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisVėliausios naujienos. 2012 gegužė

Gegužės 18 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko renginys, kuriame buvo pristatytas ilgai lauktas tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ tęsinys „Obuolio draugai.“

Abi programos skirtos ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį. Valandėlės tinka įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų vaikams. Programa „Zipio draugai“ skirta 5 – 7 metų vaikams, o jos tęsinys „Obuolio draugai“ jau vyresniems vaikams – 7 – 9 metų.

Programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ sukūrė nevyriausybinė organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone (JK) partnership for children Lietuvoje abi programas įgyvendina nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija VšĮ ,,Vaiko labui”, turinti PFC išimtinę licenciją jas vykdyti.

Renginio metu buvo apibendrinti jau dvylika metų Lietuvoje įgyvendinamos programos „Zipio draugai“ rezultatai. Pranešimą padarė programą įgyvendinančios nevyriausybinės organizacijos „Vaiko labui“ direktorė Aurelija Okunauskienė. Pateikiame Jūsų dėmesiui pranešimo santrauką.

Renginio metu taip pat buvo pristatytas programos „Zipio draugai“ tęsinys „Obuolio draugai.“

Programa „Obuolio draugai“ skirta padėti septynerių – devynerių metų vaikams tobulinti jau turimus bei įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų. Valandėlės tinka įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų vaikams.

Programa „Obuolio draugai“ tinkama ir „Zipio draugų“ valandėlėse dalyvavusiems ir jose nedalyvavusiems pradinių klasių mokiniams.

Per valandėles vaikai nekonkuruoja, jų atsakymai nėra vertinami, vaikai skatinami dalintis idėjomis ir padėti vienas kitam. Siekiama geros vaikų savijautos, gero mikroklimato klasėje bei gebėjimų, padedančių susidoroti su kasdienėmis ir sudėtingomis situacijomis, ugdymosi.

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi įveikti atstūmimą ar nusivylimą ir išgyventi vienatvę, gyventi be patyčių; mokosi apmąstyti, atrodo, neįveikiamą problemą ir rasti geriausią galimą sprendimo būdą. Mokosi prisitaikyti prie bauginančių, trikdančių pokyčių, įveikti netektį ir sunkias, skausmingas situacijas bei padėti sau pasijusti geriau situacijose, kurių pakeisti neįmanoma.

Programos „Zipio draugai“ tęsinys „Obuolio draugai“ yra skirtas vyresniems vaikams, tad ir keliami tikslai bei užduotys vaikams sudėtingesnės: vaikai mokosi geriau suprasti skirtumą tarp veiksmingų ir neveiksmingų sunkumų veikimo būdų ir pasirinkti veiksmingesnius, tobulina sunkumų įveikimo strategijas ir gebėjimą išklausyti kitus, pasakyti tai, ką nori pasakyti sudėtingose situacijose; ugdosi empatiją.

Pradiniam „Obuolio draugų“ variantui parengti lėšų skyrė Brazilijos miestas Sorokaba (Sorocaba), kuriame ši programa ir buvo išmėginta. Valandėlėse dalyvavusių nepriklausomų ekspertų nuomone, akivaizdžiai pagerėjo šių vaikų socialiniai įgūdžiai, vaikai gerokai dažniau taikė pozityvius būdus sunkumams įveikti, o netinkamos išeitys buvo pasirenkamos kur kas rečiau.

Vėliau programa „Obuolio draugai“ buvo sėkmingai išmėginta Nyderlanduose ir patobulinta, atsižvelgiant į programą įgyvendinusių pedagogų pastabas bei pasiūlymus ir ekspertų iš Anglijos, Airijos, Lietuvos bei Norvegijos idėjas.

Programos „Obuolio draugai“ struktūra labai panaši kaip ir pirmosios programos dalies „Zipio draugai“ struktūra. „Obuolio draugai“ prasideda dviem įvadinėmis valandėlėmis ir apima šešias temas arba modulius (dalis): „Jausmai“, „Bendravimas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti“ (iš viso 26 valandėlės).

Kiekvienai temai skirta po keturias valandėles, o kelioms pateiktos ir alternatyvios gairės. Valandėlės trunka nuo 45 iki 60 minučių, jas sudaro šios pagrindinės dalys: apšilimas, užduotys ir aptarimas.

Renginio metu programą „Obuolio draugai“ pristatė programos „Zipio draugai“ ekspertė, LEU Ugdymo mokslų fakulteto dekanė dr. prof. Ona Monkevičienė. Jūsų dėmesiui siūlome pranešimo skaidrių tekstus.

Renginį, pavadintą „Ankstyvosios prevencijos programos darželyje ir pradinėje mokykloje“ organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos edukologijos universitetas ir programos „Zipio draugai“ vykdytojai Lietuvoje VšĮ „Vaiko labui.“

Susirinkusiuosius pasveikino ŠMM viceministras Vaidas Bacys. Renginyje dalyvavo 95 asmenys iš švietimo skyrių, PPT ir ugdymo įstaigų iš daugelio Lietuvos regionų.