logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Pedagogų rengimo seminaras (konsultantui)

Ieva Bieliauskienė, Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė

Programa ,,Zipio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui


Dabartinėje greitai kintančioje, vertybių krizę išgyvenančioje informacinėje visuomenėje sunku gyventi ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Tėvų nedarbas, skurdas, migracija, smurtas, patyčios, komercinio pasaulio manipuliavimas vaiku, bandymai įtraukti į narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, tėvų skyrybos, netektis – tai tik dalis problemų, kurios egzistuoja šalia kiekvieno vaiko ir vienaip ar kitaip paveikia dalies jų gyvenimą.

Kitą vertus, vaikas dar tik mėgina suvokti savo jausmų pasaulį, mokosi gyventi greta kitų ir kartu su kitais, todėl kasdien patiria daugybę sunkumų: susipyksta, neturi su kuo žaisti, nesusitvardo, pasielgia netinkamai, patenka į keblią situaciją, ištinka bėda. Mažylis jaučiasi neišgirstas, nesuprastas, atstumtas, vienišas, įskaudintas, kaltas, blogas. Išgyvendamas jausmų sumaištį, vaikas ieško išeičių, tačiau jam dar stinga gyvenimiškos patirties.

Siekiant padėti vaikams, Lietuvoje jau devynerius metus įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti gebėjimų įveikti kasdienius sunkumus ir stresą, plėtoti jų socialinę kompetenciją. 2000 metais, pradedant įgyvendinti programą, joje dalyvavo 314 Vilniaus miesto vaikų, 2007–2008 mokslo metais pasiektas rekordinis programoje dalyvaujančiųjų skaičius – 9 502 vaikai, taigi beveik 10 000 vaikų ugdėsi kasdienių sunkumų ir stresų įveikos gebėjimus. Per devynerius programos įgyvendinimo metus joje iš viso dalyvavo 47 772 vaikai. Programą „Zipio draugai“ vykdo nevyriausybinė organizacija VšĮ „Vaiko labui“.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo kokybę užtikrina priešmokyklinių grupių pedagogų ir pradinių klasių mokytojų kompetencijos tobulinimas specialiame seminare. Seminarą paprastai veda du programos „Zipio draugai“ konsultantai psichologai. Jiems talkina programos savanoriai konsultantų padėjėjai – pedagogai, turintys programos įgyvendinimo praktinės patirties.

Šis leidinys skirtas konsultantams, vedantiems įvadinį pedagogų rengimo seminarą ir metodinius pedagogų kompetencijos tobulinimo seminarus. Čia pateikta visa medžiaga, būtina kokybiškai organizuoti seminarus.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu.