logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vadovas konsultanto padėjėjui. I dalis

Ieva Bieliauskienė, Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė

Programa ,,Zipio draugai“. Vadovas konsultanto padėjėjui. I dalis


Lietuvoje jau devynerius metus įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kurią vykdo nevyriausybinė organizacija VšĮ „Vaiko labui“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti kasdienių sunkumų ir stresų įveikimo gebėjimų, plėtoti jų socialinę kompetenciją. 2000 metais, pradedant įgyvendinti programą, joje dalyvavo 314 Vilniaus miesto vaikų, 2007–2008 mokslo metais pasiektas rekordinis programoje dalyvaujančiųjų skaičius – 9 502 vaikai, taigi beveik 10 000 vaikų ugdėsi kasdienių sunkumų bei stresų įveikimo gebėjimus. Per devynerius programos įgyvendinimo metus joje iš viso dalyvavo 47 772 vaikai. Kasmet „Zipio draugų“ valandėles veda daugiau kaip 500 pedagogų. Kiekvienais metais parengiama maždaug 200 pedagogų, kurie programą „Zipio draugai“ vykdo pirmus metus.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo kokybės priežiūrą vykdo programos konsultantai psichologai. Jiems talkina konsultanto padėjėjai – pedagogai savanoriai, turintys programos įgyvendinimo praktinės patirties. Bendradarbiaudami su konsultantais, jų padėjėjai talkina rengiant pedagogus, siekiant programos įgyvendinimo kokybės, organizuojant metodinių centrų veiklą, skleidžiant informaciją apie programą, vertinant jos įgyvendinimo kokybę. Konsultanto padėjėjo veiklai pedagogai savanoriai rengiami konsultanto padėjėjų kompetencijos tobulinimo seminaruose, kuriuos išklausę jie gauna konsultanto padėjėjo pažymėjimą.

Šis leidinys – tai konsultanto padėjėjo vadovas. Leidinio tikslas – pateikti rekomendacijas ir visą būtiną medžiagą, kuri padėtų konsultanto padėjėjui kompetentingai atlikti savo vaidmenį. Leidinyje pateikiama konsultanto padėjėjo veiklos aprašymas bei išsamūs patarimai, padedantys siekti šios veiklos kokybės. Aptariami konsultanto padėjėjo veiklos sėkmę laiduojantys veiksniai: jo ir kitų programos „Zipio draugai“ vykdytojų bendradarbiavimas, suaugusiųjų mokymo ypatumai, galimos kliūtys ir būdai jas įveikti.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu.