logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Zipio ir Obuolio draugai susitiko Oksforde

Kas ketveri metai programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai Partnership for Children (PFC) sukviečia į bendrą darbinį seminarą programų vykdytojus iš visų jas įgyvendinančių šalių. 2016 metų kovo 21 – 24 dienomis įvyko ketvirtasis toks susitikimas. Jame dalyvavo  dvidešimties valstybių atstovai iš 30 šiuo metu programą įgyvendinančių šalių.

Lietuvą atstovavo programos ekspertė profesorė Ona Monkevičienė, aš (Aurelija Okunauskienė, VAIKO LABUI vadovė) ir …  Vilniaus miesto Markučių lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės Zipis.

Seminare dalyvavo apie 70 skirtingų tautybių ir rasių, labai geranoriškų ir bendringų Zipio ir Obuolio draugų iš kaimyninės Lenkijos ir Rusijos; iš tolimosios Brazilijos, Bolivijos, Kanados ir JAV; iš mums egzotiškų rytų Kuveito, Jordanijos, Indijos; saulėto Afrikos žemyno Mauricijus, Rejunjonas, Trinidadas ir Tobagas. Plačiausiai atstovaujama buvo Europa, o joje – Anglija.

Dalinomės patirtimi, džiaugėmės pasiekimais, ieškojome būdų kaip įveikti sunkumus, kalbėjome apie perspektyvas ir planus.

Viskas buvo įdomu: ką jau pasiekėme įgyvendindami „Zipio draugų“ programą ir kokiais keliais ėjome? kaip užtikriname programos kokybę, didėjant dalyvių skaičiui ir plečiantis programos geografijai? kaip pritaikyti Zipį specialiųjų poreikių vaikams? Buvo pristatyti vėliausių programos tyrimų rezultatai.

Pas mus Lietuvoje „Zipio draugų“ antroji dalis programa „Obuolio draugai“ jai ne naujiena. Mat mes (kaip su Zipiu) esame vieni iš pradininkų. Lietuvoje Obuolys jau ketvirti mokslo metai. Bet šiame seminare pasaulinei Zipio bendruomenei programa „Obuolio draugai“ buvo pristatoma visiems partneriams oficialiai. Mat PFC laikosi nuostatos neskelbti programos pasaulinės plėtros, kol tyrimais neįrodytas jos veiksmingumas. Tokie dvejus metus trukę tyrimai buvo atlikti Olandijoje, o seminare buvo pristatyti jų rezultatai (pozityvūs ir patvirtinantys programos teigiamą įtaką vaiko gebėjimų ugdymui).

Taigi programos pagrindiniams iniciatoriams brazilams ir mums lietuviams, turintiems jau nemenką programos „Obuolio draugai“ vykdymo patirtį, buvo patikėta atsakinga misija ir garbė pristatyti programą seminaro dalyviams.

Kalbėjome ir apie tai, ką mes visi – programų kūrėjai PFC ir vykdančiosios šalys – galime pasiūlyti vyresniems vaikams ir jų pedagogams. Buvo pristatytas jau beveik pabaigtas „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ tęsinys arba trečioji tęstinės programos dalis darbiniu pavadinimu „Skills for life: Passport“.

Diskutavome itin aktualiomis temomis kaip kuo labiau įtraukti į programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ tėvus ir kaip apimti visą mokyklos bendruomenę („whole school approach“).

Kiekviena seminare dalyvavusi valstybe buvo paruošusi savo įgyvendinamas programas pristatantį stendą, atsivežusi veiklas iliustruojančios medžiagos. Programos kūrėjai PFC pristatė net kelis stendus: vienas reprezentavo Zipį Anglijoje, kitas – Obuolį, gausiai iliustruotas ir informatyvus stendas suteikė galimybę susipažinti, ką programos „Zipio draugai“ kūrėjai nuveikė siekdami sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams gauti kuo daugiau naudos iš programos ir padėti su jais dirbantiems pedagogams.

..

Dalyvaudami tokiose bendruose visų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojų renginiuose ne tik pasitikrini, ar teisingu keliu eini (ar iš vis eini?),  sužinai naujienas ir pasisemi idėjų. Čia pasijunti didelės pasaulinės bendruomenės dalimi, gauni patvirtinimą, kad mūsų visų darbas ne veltui, kad nesi naivus optimistas, nes mes visi po mažą lašelį darome pokyčius vaiko pasaulyje. Tai reiškia ir visame pasaulyje.

Konferencijos akimirkos

Bendra visos grupės nuotrauka
Šis tortas simbolizuoja 30 pasaulio valstybių, kurias bendrai veiklai – įgyvendinti programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ – apjungė Partnership for Children. Visi mes kartu kuriame šviesesnę ateitį  mūsų vaikams, draugiškesnę visuomenę sau patiems, kiekvienam šalia esančiam ir visam pasauliui. Drauge kuriame, draugiškai dalinamės. Atriekti kiekvienam po gabalėlį šio torto buvo patikėta dviem valstybėm ir PFC naujajai vadovei Wendy Tabuteau. Viena iš šių valstybių Kuveitas – naujausiai įsijungusi į programą „Zipio draugai“ ir dar tik besiruošianti 2016 metų gegužės mėnesį pradėti ją įgyvendinti pirmą kartą. Ir Lietuvai – ilgiausiai, jau 16 metų iš eilės, nenutrūkstamai įgyvendinančiai programą „Zipio draugai“.
Čia galite perskaityti PFC paruoštą seminaro apibendrinimą anglų kalba
Čia galite susipažinti su seminaro darbotvarke anglų kalba
Čia galite susipažinti su bendra seminaro programa anglų kalba