logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisLentvario „Šilas“ kviečia į konferenciją 2018 09 20

Įveikiame kartu

 

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinse klasėse.

Vaikų tėvai ar globėjai, įsigilinę į programos „Įveikiame kartu“ esmę, gali bandyti ją taikyti individualiai dirbdami su savo vaiku. Tačiau šiuo atveju mes vis dėlto rekomenduotume pasitarti su programos vykdytojais (VšĮ „Vaiko labui“).

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti savyje, tačiau vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis.

Programa kviečia tėvus ir pedagogus būti kartu su vaiku šiuo pilnu iššūkių jo gyvenimo laikotarpiu. Ji moko tėvus ir pedagogus emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos būdų, padeda geriau pažinti vaiką, įgalina padėti vaikui pasijusti geriau.

Čia Jūs galite paskaityti, ką sužino programoje dalyvaujantys tėvai ar pedagogai.

 

Kam skirtos visos trys mūsų įgyvendinamos programos ir kaip geriau ja vykdyti ugdymo įstaigoje, kad vaikai gautų kuo daugiau naudos?

 

 

Programa „Zipio draugai“ skirta jaunesniems – 6-7  metų vaikams ir labiau pritaikyti vaikų darželio, nei mokyklos aplinkai. Vyresni vaikai gebėjimus, įgytus dalyvaujant programoje „Zipio draugai“, gali sustiprinti ir įgyti naujų, dalyvaudami „Zipio draugų“ tęsinyje programoje Obuolio draugai“. O programa „Įveikiame kartu“ skirta ir geriau tinka to patie amžiaus, kaip „Obuolio draugai“ dalyvaimams arba dar šiek tiek vyresniems vaikams, 8 – 11 metų.  Naudingiausia, jei vaikas turi galimybę dalyvauti visopxe trijose programose – pirmiausia „Zipio draugų“, vėliau  „Obuolio draugai“ ir galiausiai „Įveikiame kartu“, nes taip jų gebėjimai įtvirtinami ir turi daugiau galimybių išlikti ilgam.
Programa papildo ir gali būti tikslingai taikoma ugdymo įstaigose, įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintą integruojančiąją „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo  prevencijos programą“.
 
Mes inicijavome programos „Įveikiame kartu“ kūrimą, tam pasitelkę savo ekspertų komandą, kuriai vadovavo programų „Zipio draugai“
ir „Obuolio draugai“ ekspertė prof. dr.Ona Monkevičienė.
Programos „Įveikiame kartu“ kūrimą ir pirmųjų jos pedagogų rengimą per savo vykdomas programas parėmė ŠMM. (2006 m.  balandžio 28  d.ISAK-810)
.
Paskaitykite programą „Įveikiame kartu“ trumpai pristatantį lankstuką.
Kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu?
Čia Jūs galite susipažinti su programos metodine medžiaga.
Programos „Įveikiame kartu“ autorių teisės priklauso VšĮ ,,Vaiko labui“.