logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

IKI parama „Zipio draugų“ programai – 10 metų

2016 metais sukanka 10 metų nuo tos dienos kai prekybos tinklas IKI tapo programos „Zipio draugai“ generaliniu rėmėju – pradėjo remti ir teberiama programos įgyvendinimą Lietuvoje.

2006 metais programa „Zipio draugai“ Lietuvoje gyvavo jau penktus mokslo metus. Nuo jos įgyvendinimo pradžios iki to laiko, Lietuvos Zipis didžiąja dalimi buvo išlaikomas programos kūrėjo Partnership for Children (PFC) pagrindinio rėmėjo GlaxoSmithKline lėšomis. Tačiau tai negalėjo tęstis amžinai. To nei planavo, nei tikėjosi ne tik PFC, bet ir programos vykdymui Lietuvoje įkurtos nevyriausybinės organizacijos „Vaiko labui“ (VL) vadovai ir steigėjai. Taigi 2005 metais, Lietuvos „Zipio draugų“ programa, netekusi esmingos paramos iš užsienio, atsidūrė labai nepavydėtinoje padėtyje. Buvo netgi svarstoma galimybė laikinai pristabdyti programos įgyvendinimą.

PFC tikrai nepaliko Lietuvos „Zipio draugų“ bėdoje, padėjo ir drauge ieškojo būdų ir šaltinių pritraukti taip trūkstamų lėšų programos įgyvendinimui. Tuometinis PFC vadovas ponas Chris Bale sudarė galimybę mums „Vaiko labui“ ir pats atvyko iš Londono padėti pristatyti „Zipio draugų“ programą nepelno nevyriausybinės organizacijos British Chamber of Commerce (Britų prekybos rūmai Lietuvoje), vienijančios Britų verslininkus Lietuvoje, renginyje. Buvo visiškas atsitiktinumas, kad šiame renginyje, dideliame verslininkų būryje buvo vienas visai ne britiško verslo atstovas ponas George Ortiz – vienas iš trijų brolių belgų, įkūrusių prekybos tinklą IKI Lietuvoje. Ši diena ir tapo mūsų ilgamečio, jau į antrą dešimtmetį įžengusio, bendradarbiavimo pradžia.

Visada žinojome ir tebežinome, jutome ir tebejaučiame tikrą, prekybos tinklo IKI savininkų, vadovų ir darbuotojų gilų susidomėjimą programa „Zipio draugai“, tikėjimu jos teikiama nauda ir daroma įtaka vaikui. IKI atstovai stebėjo pedagogų vedamą valandėlę vaikų grupėje, lankėsi VAIKO LABUI būstinėje ir mūsų organizuojamuose renginiuose.
IKI parama programai „Zipio draugai“, pats paramos teikimo būdas, manau, yra išskirtinis Lietuvoje: IKI niekada nekėlė ir nekelia jokių reikalavimų, neprašo nieko keisti ir/ar daryti kažkokius specialius veiksmus dėl to, kad remtų programą. IKI yra programos generalinis rėmėjas jau 10 metų ir, jei pasidomėtume verslo įmonių paramos socialiniams projektams ar programoms istorijomis, turbūt nelabai rastume analogiškų pavyzdžių Lietuvoje.  Programos vykdytojai vertina  ir puikiai supranta, kad remti Zipį visiškai „nenaudinga“ – juk tai ne krepšinis, kurį remdamas gali tikėtis finansinės naudos.
Prekybos tinklo IKI vadovai ne kartą yra išsakę savo poziciją, kad remti tokio pobūdžio programas yra svarbu todėl, kad ateities visuomenė ir rytojus gerovė tiesiogiai priklauso nuo to, kiek įdėsime, kokias galimybes sudarysime augti ir ugdytis šios dienos vaikui.
Minėdami prekybos tinklo IKI paramos 10-metį, programos „Zipio draugai“ vykdytojai VAIKO LABUI drauge su pedagogais-programos savanoriais organizavo konferenciją „Zipio draugai – vaikui, pedagogui, mokyklai“  šių metų balandžio 5 dieną.
Konferencijoje dalyvavo 109 šalies pedagogai, įgyvendinantys programą „Zipio draugai“, programoje dalyvaujančių vaikų tėvai. Konferencijos dalyvius pasveikino ir jiems trumpais suvaidintais siužetais  pademonstravo, ko išmoko programoje, joje dalyvaujantys Vilniaus miesto vaikai.
Konferencijos dalyvius pasveikino prekybos tinklo IKI generalinis direktorius Gerardas Rogas. Jis akcentavo, kaip svarbu, kokia karta auga šiandien ir kas perims mūsų puoselėjamas vertybes: „Tai ką mes perduosime savo vaikams, ko juos išmokysime – tokia ir bus mūsų visuomenė. Taip manė ir mano kolegos, „IKI“ prekybos tinklo įkūrėjai, kurie prieš dešimt metų nusprendė palaikyti būtent šią iniciatyvą. „Zipio draugai“ – mūsų įmonės socialinės atsakomybės dalis, kuria mes nuoširdžiai tikime jau dešimt metų, kadangi mūsų ir šios programos vertybės sutampa.“
Programoje „Zipio draugai“ dalyvaujantys vaikai įteikė prekybos tinklo IKI  generaliniam direktoriui ponui Gerard Rog savo gražiausių piešinių, pieštų Zipio valandėlių metu, segtuvą. Tai kuklus, bet nuoširdus „DĖKUI“ už galimybę dešimtims tūkstančių vaikų kasmet susitikti su Zipiu, mokytis iš jo spręsti problemas, augti jam padedant laimingesniais ir drauge su juo būti linksmesniais.
Konferencijos dalyvius taip pat sveikino LR Seimo narys Liutauras Kazlavickas, Švietimo ir mokslo ministrės sveikinimo žodį perdavė ŠMM atstovė Daiva Vaišnorienė.
Konferencijos buvo diskutuojama apie „Zipio draugų“ ir kitų prevencinių programų, ugdančių  socialinius bei emocinius vaikų gebėjimus, įtaką smurto ir patyčių mažėjimui Lietuvos mokyklose.  Antra konferencijos dalis buvo skirta aptarti programos „Zipio draugai“ įtaką vaikui, pedagogui ir visai ugdymo įstaigai...

 

 

 

 

 

Čia rasite konferencijos programą.

Programos „Zipio draugai“ statistika 2016.

 
 

Prof. Dr. Ona Monkevičienė. Pranešimas „Kaip plėtojama pedagogų kompetencija  įgyvendinti ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“?