logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisVėliausios naujienos. 2013 lapkritis

Įgyvendindami programos „Zipio draugai“ konsultanto padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo tęstinę programą „Visi drauge“, lapkričio mėnesį surengėme konsultanto padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Programos „Zipio draugai“ principų taikymas pedagogo darbe.“

Pagrindinis seminaro – tikslas tobulinti pedagogo bendrąsias kompetencijas: komunikacinę, bendravimo ir bendradarbiavimo bei asmeninę ir socialinę.

Seminarą „Programos „Zipio draugai“ principų taikymas pedagogo darbe“ vedė prof. dr. Ona Monkevičienė (programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertė, LEU Edukologijos fakulteto dekanė), Rasa Šilalytė (programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ konsultantė, psichologė psichoterapeutė) ir VšĮ „Vaiko labui“ atstovai. Seminaras vyko Druskininkuose, jo trukmė – 16 akademinių valandų.

Įkvietimą dalyvauti seminare atsiliepė 36 programos „Zipio draugai“ pedagogės – konsultanto padėjėjos iš 8 apskričių.

Dideliame draugų būryje ne tik mokėmės ir tobulinomės, bet ir džiaugėmės Zipio bei savo pasiekimais, dalijomės patirtimi, kėlėme idėjas ateičiai.

Kelios seminaro dalyvės pasidalijo įspūdžiais:

Asta Juškauskienė, Genutė Leiberienė ir Laima Gludžinskienė iš Marijampolės apskrities

Aksana Švaplienė, Daiva Jovaišienė ir Renata Stumbrienė iš Panevėžio apskrities

Aleksandra Remeikienė iš Vilniaus apskrities

Čia galite susipažinti su seminaro programa.

Pristatome Jums seminare padarytus pagrindinius pranešimus.

Pedagogo darbo stiliaus Prof. Dr. Ona Monkevičienė

Vaikų sunkumų įveikimo strategijos Prof. Dr. Ona Monkevičienė