logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNaujienos. 2014 vasaris

Pedagogai dalinasi patirtimi

Patirtimi su kolegomis – „Zipio draugų“ pedagogais dalinasi pedagogė Zita Jurgelevičienė iš Vilniaus miesto lopšelio – darželio „Pasagėlė.“

Zita yra viena iš pirmųjų 30 pedagogų, kurie dar 2000 metais pirmą kartą Lietuvoje įgyvendino tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai.“ Tai buvo pirmieji programos metai – pilotinis jos įgyvendinimas, vykęs lygiagrečiai su programos nepriklausomu tarptautiniu vertinimu.

Vienas iš pilotinio programos įgyvendinimo  tikslų buvo jos tobulinimas ir pritaikymas Lietuvos ugdymo sistemai. Todėl itin svarbu buvo gauti programą įgyvendinančių pedagogų grįžtamąjį ryšį: jų įžvalgos, nuomonė, pasiūlymai, paaiškėjusios sėkmės ir nesėkmės. Šiame procese aktyviai dalyvavo ir Zita Jurgelevičienė.

Zita buvo (ir tebėra) tarp aktyviausiųjų pedagogų – turinti savo nuomonę, kupina inovatyvių idėjų, nebijanti šias idėjas taikyti siekiant programos ar valandėlės tikslų, lanksčiai ir kūrybingai įgyvendinanti programą „Zipio draugai.“

Nenuostabu, kad Zita Jurgelevičienė yra ir viena iš pirmųjų programos „Zipio draugai“ pedagogių – konsultanto padėjėjų. Nuo 2003 metų Zita – mūsų programų savanorė.

Pristatome vieną iš Zitos Jurgelevičienės idėjų, kaip geriau ir išsamiau pristatyti programoje dalyvaujančių vaikučių tėveliams „Zipio draugus“ ir tai, ką jų vaikai šioje programoje daro, ko išmoksta; kaip tėvelius labiau sudominti ir įtraukti.

 


TARPTAUTINĖS PROGRAMOS „ZIPIO DRAUGAI“ INFORMACINIS LAIKRAŠTUKAS TĖVAMS „ZIPIUKAS“

Programa „Zipio draugai“, jos idėjos tėvams buvo pristatyta tėvų susirinkimo metu. Tėvai susipažino su programos dalimis, temomis, Zipio valandėlių užduočių tikslais – padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus bei elgesį, kaip vyksta valandėlės. Jie norėjo būti informuoti, ką vaikai veikia valandėlių metu.

Informaciją tėvams norėjosi pateikti kūrybiškiau, nei informaciją skelbimo lentoje ar laišku elektroniniu paštu.

Jau penki metai leidžiu darželio laikraštuką „Mūsų pasagėlė“. Taip ir kilo idėja Zipio valandėlių informaciją pateikti atskiru laikraštuku. Numačiau šešis laikraštukus – kiekvienai programos daliai. Laikraštuko turinyje –  temos tikslas, teorinis pagrindas, vaidmenų žaidimų, situacijų aptarimas, vaikų mintys ir pamąstymai, vaikų darbeliai, akimirkos iš valandėlių, vaikų gyvenimo grupėje, kita informacija. Laikraštuko pavadinimas kilo spontaniškai, kai žaidžiančių vaikų pokalbyje išgirdau: „Zipiukas mano! Koks tu geras!“.

Vyr. auklėtoja Zita Jurgelevičienė,

Programos „Zipio draugai“ pedagogė – konsultanto padėjėja, savanorė.

Čia rasite programos „Zipio draugai“ informacinį laikraštuką tėvams „Zipiukas“,

„Zipiukas“, 2014 Nr. 1

„Zipiukas“, 2014 Nr. 2

„Zipiukas“, 2014 Nr. 3

„Zipiukas“, 2014 Nr. 4