logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Naujienos. 2015 balandis

Programa „Zipio draugai“ atšventė savo dešimtmetį Alytaus apskrityje!!!

Vabaliukas Zipis, besirūpindamas kasdieniniais vaikų reikalais, kartais pasiilgsta ir švenčių. Šiais mokslo metais į prasmingą ir smagų susibūrimą jį pakvietė Alytaus apskrities pedagogai.  Programos „Zipio draugai“ metodinis centras Alytaus apskričiai „Drevinuko“ mokykla-daželis inicijavo ir surengė konferenciją „Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją“, kurią skyrė programos įgyvendinimo 10-mečiui Alytaus apskrityje paminėti.

2000 metais Lietuvoje pradėta įgyvendinti programa „Zipio draugai“ plėtėsi palaipsniui, kasmet apimdama vis kitą apskritį. Pradžioje buvo Vilnius. Vėliau Kaunas, Klaipėda, Šiauliai… 2006 metais į programą įsitraukė ir Alytaus apskritis.

„Zipio draugų“ programoje yra dalyvavę ≈3.000 Alytaus apskrities vaikų, įgyvendinti ją paruošti  105 apskrities pedagogai. Kasmet programoje dalyvauja 15 – 20 ugdymo įstaigų, 25 – 30 pedagogų ir apie 350 vaikų.  Zipis aplanko visas apskrities savivaldybes, tiek miestų, tiek ir kaimiškųjų vietovių mokyklas. Pedagogus ruošti darbui programoje ar juos konsultuoti Alytaus apskrityje yra pasirengę 5 programos konsultantai-psichologai.

Vabaliukas Zipis pakvietė pas Alytaus apskrities vaikus ir savo pasekėją – žiurkėną Obuolį: 2014 – 2015 mokslo metais apskrityje pradėtas programos „Zipio draugai“ tęsinio (antrosios dalies) įgyvendinimas.

Aktyviai į programos „Zipio draugai“, o dabar jau ir „Obuolio draugai“ įgyvendinimą yra įsitraukęs Alytaus miesto „Drevinuko“ mokykla-darželis, kuris nuo pat pirmųjų dalyvavimo programoje metų (2006) atlieka ir programos metodinio centro funkcijas: skleidžia informaciją apie programą jos dalyviams, tėvams ir kitoms švietimo institucijoms; organizuoja programos viešus renginius ir talkina juos organizuojant bei pravedant; konsultuoja programoje dalyvaujančias įstaigas bei pedagogus; palaiko kontaktus su kitais programos dalyviais; propaguoja ir atstovauja programą, o taip pat saugo programos metodinę medžiagą.

Prie programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo ir plėtros regione prisideda visas „Drevinuko“ mokyklos-darželio kolektyvas, tačiau programos įgyvendinimu apskrityje itin rūpinasi ir skiria tam daug dėmesio direktorė Angelė Prichožaj ir jos pavaduotoja ugdymui Marijona Luckuvienė, kuri yra programos savanorė–konsultanto padėjėja.

Ilgametis programos „Zipio draugai“ metodinis centras Alytaus apskrityje surengė konferenciją „Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją.“ Pagrindinė konferencijos organizatore tapo „Drevinuko“ direktorės pavaduotoja ugdymui, „Zipio draugų“ konsultanto padėjėja Marijona Luckuvienė, kuriai talkino programos konsultanto padėjėja Malvina Miškelienė (Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė) ir aktyviai prisidėjo kiti apskrities kolegos.

Konferenciją atidarė ir gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Marijona Luckuvienė. (Labai apgailestaujame, kad dėl svarbių priežasčių konferencijoje negalėjo dalyvauti programos „Zipio draugai“ metodinio centro Alytaus apskrityje Alytaus miesto „Drevinuko“ mokyklos–darželio direktorė Angelė Prichožaj.)

Pirmąjį konferencijos pranešimą „Zipio draugai“ programa – bendravimui ir pažinimui“ konferencijos dalyviams pristatė Rasa Sukackienė, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo ir „Zipio draugų“ pedagogė.

Pagrindinį konferencijos pranešimą „Zipio draugų kelio Lietuvoje refleksija“. perskaitė „Vaiko labui“ atstovė, programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertė prof. dr. Ona Mockevičienė (LEU Edukologijos fakulteto dekanė) ir Aurelija Okunauskienė, programą „Zipio draugai“ įgyvendinančios įstaigos „Vaiko labui“, direktorė. Aurelija Okunauskienė apžvelgė programos kelią Lietuvoje ir Alytaus apskrityje bei planus ir perspektyvas. Prof. Dr. Ona Monkevičienė kalbėjo apie tai, kokį poveikį Zipis daro vaikų socialinių ir emocinių sunkumų gebėjimams ir kodėl.

Įdomų pranešimą padarė dr. Ramutė Skripkienė, programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertė, Nacionalinio egzaminų centro ekspertė-metodininkė. Pranešimo tema „Socialinės kompetencijos ugdymas sėkmingai kiekvieno vaiko ateičiai“.

Gerąja programos įgyvendinimo patirtimi dalijosi Alytaus apskrities pedagogės, ne vienerius metus įgyvendinančios programą „Zipio draugai,“  skaičiusios įdomius ir informatyvius pranešimus apie programą, jos įgyvendinimo kontekstą, įtaką vaikui:

„Konflikto sprendimas. Kaip padėti kitiems įveikti sunkumus. Rita Anušauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

,,Socialinės, emocinės elgsenos ugdymas įgyvendinant programą „Zipio draugai“. Vilma Pilkienė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Pasibaigus žodiniams pranešimams, buvo pristatyti įdomūs, gražūs ir gausūs stendiniai pranešimai reprezentuojantys programos įgyvendinimo kontekstą, atspindintys įdomiausius veiklos momentus įtaką vaikui.

Konferencijos salę puošė didelė pedagogių rankomis padarytų Zipių ekspozicija.

Sveikiname visus Alytaus apskrities Zipio draugus – ugdymo įstaigas, pedagogus, vaikus ir jų tėvelius – su gražiu jubiliejiniu programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo gimtadieniu!

Čia galite perskaityti konferencijos „Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją“ programą.

Čia galite pasižiūrėti įdomiausius konferencijos „Zipio draugų“ programos galimybės ugdant vaiko socialinę kompetenciją“ momentus.